Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Film, fotografi og kringkasting som kilder for historiefortelling Asbjørn Inge Straumfors, Seksjonsleder for samlingsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Film, fotografi og kringkasting som kilder for historiefortelling Asbjørn Inge Straumfors, Seksjonsleder for samlingsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Film, fotografi og kringkasting som kilder for historiefortelling Asbjørn Inge Straumfors, Seksjonsleder for samlingsutvikling

2 2 Fotografi 1992 Lyd 1997 Levende bilder 2001 Verneplaner

3 3 Enklere med tekst? Tekstkildene har eksistert lenger Allment utbredt Små formatendringer over tid Papir vanligvis lettere å bevare Behov for ekstra leseapparatur?

4 4 1. ”Avtalen gjelder overdragelse av 88 opptak/ruller Pathé Baby 9,5 millimeter Innhold: Filmopptak fra Norge og Europa i årene rundt 1930- - -” - - enklere med tekst? Avtale

5 5 Fotografi Hadde flest fellestrekk med tekstbaserte kilder.- - -så kom den digitale tidsalder

6 6 Fotografi 1839 - Louis-Jacques Mandé Daguerre.- Bilder på forsølvet kobberplate.Unika 1840 – William Talbot – Calotypi, negativ/positiv – ubegrenset antall kopier 1840- O.F. Knudsen. Daguerrotypi i Norge 1842 - Hans Thøger Winter. Norges første fotograf/bilder på papir.

7 7 Film 1891 Kinetoskopet, T. A. Edison og W. K. L. Dickson. Landsutstillingen i Bergen 1898, dansk kinematografeier C.Christensen Thomhav gjorde opptak med sin ombygde Vitascope. Juli 1898 filmvisning i Bergen. ”Det vestlandske turnstevnet på Marineholmen” (G. Iversen)

8 8 Kringkasting Radio 1920, verdens første lydradiostasjon,KDA Pittsburg,USA 1925 Kringkastningselskapet A/S. 1933 Norsk Rikskringkasting 1980- - Lokalradioer TV 1954 - Prøvesendinger 1960 - Regulære sendinger 1972 - Prøvesendinger farge 1975 - Regulære fargesendinger 1992 - TV2

9 9 Kringkasting:Øyeblikkets opplevelse.Grammofonplat en = kildefunksjon

10 10

11 11 Innsamling Pliktavleveringsloven av 9.06.89 – i kraft 25.05.90 Private initiativ Offentlige initiativ

12 12 Hvem samler-1 Fotografi Private Museer Arkivverket Universiteter og høgskoler Staten – Norsk Folkemuseum, Preus Fotomuseum, Nasjonalbiblioteket

13 Fotografi ABM-U: Fotobevaring i Norge Fotoutvalgets innstilling av 1976: Samarbeid mellom instanser Kommunale Fylkeskommunale Statlige Fotobevaringsnettverket

14 14

15 15

16 16

17 17 Hvem samler-2 Film Private Museer Arkivverket Universiteter og høgskoler Staten –Norsk filminstitutt –Nasjonalbiblioteket –Nrk –Forsvarets rekrutterings- og mediesenter -

18 18 Hammerfest - en film av Robert W. Paul, 1903 Utlånt fra George Eastman House, USA

19 19 Hvem samler -3 Kringkasting Nrk og øvrige kringkastere Nasjonalbiblioteket Tilfeldige initiativ

20 20

21 21 Kildenes pålitelighet Beretning?Levning? ”Bilder kan ikke lyve!”

22 Kildenes pålitelighet ETIKK! Arkivaren skal ikke tukle med materialet på veien fra original til kopi! Arkivaren skal registrere intellektuell informasjon og dokumentere materialhistorikk

23 23 Tilgjengelighet 1 Hindringer Tekniske: manglende avspillere og -håndteringskunnskap, uhåndterbare format Åndsverksloven – skal håndheves. Manglende/utydelige kanaler inn til eierskap og brukstillatelse

24 24 Tilgjengelighet 2 Skille mellom eiendomsrett og opphavsrett. Åndsverksloven: Verket er beskyttet i 70 år etter opphavsmannens død. Utøvet kunst/fotografi -50 år Fotografi inn under Åndsverksloven 1995 med tilbakevirkende kraft.

25 25 Tilgjengelighet 3 Nøkler Endret ÅVL:§ 16.2 ledd – ” Kongen kan gi regler om at arkiv, bibliotek og museer og undervisningsinstitusjoner ved hjelp av terminaler i egne lokaler,kan gjøre verk i samlingene tilgjengelige for enkeltpersoner når det skjer til forskningsformål eller private studieformål..” § 12 rett til privat bruk av materiale Avtaler med rettighetseiere Avtalelisenser Tekniske løsninger – digitale tilgangssystem

26 26 Refleksjon ABM-sektoren ønsker ikke å frata autoren dennes rettigheter uten å gi vederlag ABM-sektoren har behov for å kunne formidle ABM-sektoren er nødt til å sørge for lovlig grunnlag for formidling og finne rasjonelle metoder for å overføre vederlag.


Laste ned ppt "1 Film, fotografi og kringkasting som kilder for historiefortelling Asbjørn Inge Straumfors, Seksjonsleder for samlingsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google