Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 01001101010011010100100111101010010110100100111001010010011100100101001001011110010010011100100101010010100101111001001010101001010001010101010111010011010100110101.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 01001101010011010100100111101010010110100100111001010010011100100101001001011110010010011100100101010010100101111001001010101001010001010101010111010011010100110101."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det digitale bibliotek - HiO 1. april Det digitale bibliotek - fra en kunnskapsorganisatorisk synsvinkel Svein Arne Solbakk Nasjonalbiblioteket

2 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Det digitale bibliotek Hvem er jeg? Definisjon Arkitektur Tjenester, rammeverk, metadata Hvordan organisere kunnskapen? Hvordan bevare digital informasjon? Jus Kompetanse

3 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Hvem er jeg? IT-sjef Nasjonalbiblioteket (NB > 10 år) Styremedlem BIBSYS Arbeidsgruppe Norsk digitalt bibliotek Sivilingeniør IKT – 1986 Tidl. forsker raske datanettverk og distribuerte systemer SI/SINTEF (Oslo) og NORUT (Tromsø)

4 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Hva er ”det digitale bibliotek”? Definisjon 1: ”En organisert samling av tjenester og innholdsressurser som gir brukere direkte tilgang til informasjon i digital form formidlet via et datanett” (Norsk digitalt bibliotek )

5 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Hva er ”det digitale bibliotek”? Definisjon 2: ”...the concept of a "digital library" is not merely equivalent to a digitized collection with information management tools. It is rather an environment to bring together collections, services, and people in support of the full life cycle of creation, dissemination, use, and preservation of data, information, and knowledge.” (Forskning på digitale bibliotek i Norge, mars 2001)

6 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Modell 1 - NDB Rammeverk Metadata Innhold Brukergrensesnitt Norsk digitalt bibliotek Brukere Leverandører Tjeneste

7 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Modell 2 – NB DB Innsamling Brukergrensesnitt Autentisering og autorisasjon Rettighetsadministrasjon Betalingssystem InteraktivitetBrukerprofiler Digitalisering Katalogisering

8 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Perspektiv Internasjonalt Europeisk Nordisk Nasjonalt Regionalt Lokalt

9 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Det digitale bibliotek Hvem er jeg? Definisjon Arkitektur Tjenester, rammeverk, metadata Hvordan organisere kunnskapen? Hvordan bevare digital informasjon? Jus Kompetanse

10 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Utfordringer! Hvem er brukerne? Hva vil brukerne ha? Hva slags tjenester skal man tilby? Hvordan beskrive, gi tilgang, bevare? Jus!

11 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Tjenester Søke etter, hente og vise innhold Organisere innhold Støtte produksjon av innhold La andre utnytte innhold og metadata Støttetjenester –Oversetting, kopibestilling, formatkonvertering, betalingstjenester, tilgangskontroll, bevare innhold, …

12 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Informasjonssøkere Se flere tjenester/databaser under ett –enkelt og ”avansert” fellessøk Spesialiserte systemer Tilgang til selve dokumentet! –ulike kvalitetsnivå, jus + infrastruktur

13 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Dagens situasjon Internett Nasjonalbiblioteket

14 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Ønsket situasjon Internett Nasjonalbiblioteket id meta CMS

15 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Metadata Id Metadata- kjerne lokalt -> nasjonalt -> nordisk -> europeisk -> globalt

16 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Informasjonssøkere Tilpasningsdyktige grensesnitt - lag ditt personlige digitale bibliotek Interaktivitet

17 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Personifisering Tilpass profil Personlig grensesnitt tilpasset rolle, interesser, språk, egne ønsker, … Definere egne ressurslister Mappa mi (lenker, søk, resultat, dokumenter, …) Varsel når nye ting av interesse dukker opp

18 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 ”Kommentarer”

19 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Koplinger

20 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Informasjonssøkere Utstillinger Portaler Geografi, tidsakse Nasjonalbibliografi Samkataloger

21 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Informasjonsorganiserer Registrere metadata om dokument Katalogisering/klassifikasjon Samarbeid bibliotek utgivere? Metadata del av publikasjon? –Kvalitet, bevisst feilbruk/desinformasjon Verktøy for automatisk organisering?

22 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Informasjonsprodusent Digitalisering Publisering og digital pliktavlevering Håndtering og bevaring (digitalt sikringsmagasin) Autorisert tilgang Samarbeid om metadata Tildeling av unike identifikatorer Elektronisk håndtering av opphavsrett

23 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Digital pliktavlevering

24 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Informasjonstilbyder Z39.50 OAI OpenURL Råmateriale til videreforedling, eller kunnskapsbank?

25 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Rammeverket Limet som gjør det mulig å integrere tjenester, metadata og innhold fra mange leverandører i et felles digitalt bibliotek Basistjenester og standarder

26 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Rammeverket Basistjenester –autentifisering og autorisering –betalingssystemer –rettighetsadministrasjon –personifisering –navnetjenester –oversetting, kopibestilling, formatkonvertering –bevaring

27 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Rammeverket Standarder –metadataformat og registreringspraksis –utveksling av metadata og innhold –distribuerte søk –dataformat –identifisering –autentisering og autorisering –tekstkoding

28 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Det digitale bibliotek Hvem er jeg? Definisjon Arkitektur Tjenester, rammeverk, metadata Hvordan organisere kunnskapen? Hvordan bevare digital informasjon? Jus Kompetanse

29 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Hvordan organisere kunnskapen? UTFORDRINGER: –Det publiseres i et stadig høyere tempo –Det publiseres på stadig nye måter –Det publiseres av stadig nye aktører -> STORE mengder digitalt innhold!

30 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 MENGDER! Digitale dokumenter i Nasjonalbiblioteket – : ca – : ca – : ??? P.t. produseres mest på Internett

31 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 MENGDER!

32 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 MENGDER! Umulig å katalogisere som før! –Seleksjon -> velge det viktigste –ulike beskrivelsesnivå –samarbeid med utgivere om metadatakjerne –nye metoder for gjenfinning?

33 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Aktuelle standarder Dublin Core ( ) ONIX ( ) MARC 21 ( ) METS ( )

34 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Regler! Må ha regler for å gjøre data sammenliknbare! Katalogiseringsregler og praksis Nasjonale autoritetsregistre Nasjonal Dublin Core-profil

35 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Nye metoder Nye metoder for gjenfinning –Søk i fulltekst (Internett-metoden…) –Automatisk indeksering –Kontekst-sensitive referanselinking (OpenURL) –Mønstergjenkjenning i lyd og bilder

36 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Søk i fulltekst OCR-behandle bilder av tekst Generere tekst fra lyddokumenter Eksportere databaser til tekstfiler Ustrukturert eller strukturert Indeksere tekst Bruke rask søkemotor Lenke til digitalt innhold

37 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Søk i fulltekst Hva med fullstendighet og presisjon? Støy? Kvalitet? Hvor presist klarer verktøy å vekte treff? Gevinst ved å strukturere tekst? Mulig gevinst i forhold til ordinær katalogisering? Hva er alternativet?

38 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Automatisk indeksering Indeksere og hyperlinke dokumenter ut fra automatisk deteksjon av viktigste begreper + sammenheng mellom dokumenter

39 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 OpenURL Med utgangspunkt i metadata oversendt via OpenURL lokaliseres andre relevante ressurser for brukeren

40 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Mønstergjenkjenning Ut fra et gitt lyd eller bildemønster finne relatert informasjon i lyd, bilder eller levende bilder Enda fremtidsmusikk…

41 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Andre innfallsporter Portaler Geografisk tilnærming Tidfesting Historiefortelling

42 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Portaler Temainngang Deweyportal Jusportal Kulturportal -> Ressurskrevende! ”Dynamisk” portal?

43 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Geografisk tilnærming Brukervennlig Krav til metadata Geografiske navn tidsavhengige

44 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Tidfesting Tidsakse interessant Krav til metadata Kombinasjon tid, sted, søk

45 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Historiefortelling Interaktiv fortelling Assosiasjoner Vise vei gjennom innhold Ressurskrevende!

46 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Det digitale bibliotek Hvem er jeg? Definisjon Arkitektur Tjenester, rammeverk, metadata Hvordan organisere kunnskapen? Hvordan bevare digital informasjon? Jus Kompetanse

47 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 ET DIGITALT SIKRINGSMAGASIN hyller og reoler = digitale lagringssystem dører med låser= digital tilgangskontroll korridorer og veier=datanett og lagringsnett magasinansvarlig=DSM programvare

48 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Teknologiske utfordringer! Teknologiens levetid Programvare og operativsystem Formater i endring Kontrollere tilgang

49 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Bevaring - Trusselbilde Informasjon, kunnskap Teknologisk innkapsling (bærer) Fysisk bærer degraderes over tid Lesere finnes ikke lenger Format er utdatert Programvare virker ikke Fysisk bærer destrueres bevisst Informasjon slettes Informasjon endres

50 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Organisasjon Digitalt sikringsmagasin Innkapsling Fysisk lager Produsenter Tilgang

51 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 DSM: Målsettinger Felles lager for alle typer informasjon Evig liv Minimal innsats av menneskehånd Pålitelighet

52 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 DSM: Fysisk lager On-line-teknologi Alt lagres som datamaskinlesbare filer Minst to kopier av alt Bygge på industristandarder Åpne løsninger Levetid 3 – 5 år Legge vekt på enkel migrering til ny teknologi Tilstrekkelig ytelse

53 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 DSM: Innkapsling Identifikasjon: URN Metadata: Dublin Core+ Formatkrav Kvalitetskrav Langtidsbevaring: Migrering og emulering Tilgangskontroll

54 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 DSM: Produsenter Publisering på nett Frivillig deponering av digitale råvarer Digitalisering Kringkasting …

55 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 DSM: Tilgang DSM forholder seg til tjenester IP-adresse eller passord Tjenestene ansvar for autentisering og autorisering av brukere Tilgangskontroll enkeltobjekt + format/kvalitetsnivå

56 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Digitalt bibliotek Innsamling Brukergrensesnitt Autentisering og autorisasjon Rettighetsadministrasjon Betalingssystem InteraktivitetBrukerprofiler Digitalisering Katalogisering

57 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Digitalt radioarkiv Nettbasert pliktavlevering BrukergrensesnittAutorisasjon Rettighetsadministrasjon Betalingssystem Integrasjon med produksjonsmiljø Brukerprofiler Digitalisering Katalogisering

58 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Digitalt avisarkiv Nettbasert pliktavlevering BrukergrensesnittAutorisasjon Rettighetsadministrasjon Betalingssystem Integrasjon med produksjonsmiljø Brukerprofiler Digitalisering Katalogisering

59 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Perspektiv Internasjonalt Europeisk Nordisk Nasjonalt Regionalt Lokalt

60 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Det digitale bibliotek Hvem er jeg? Definisjon Arkitektur Tjenester, rammeverk, metadata Hvordan organisere kunnskapen? Hvordan bevare digital informasjon? Jus Kompetanse

61 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 JUS Fortsatt betydelige utfordringer knyttet lovgivningen i det digitale domenet –implementering av EUs opphavsrettsdirektiv –digitalisering for konservering, sikring og forskning –digital artikkellevering –personvern –avtaler som ivaretar rettighetshavernes interesser

62 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Kompetanse og organisering Dagens bibliotek vanligvis tilpasset arbeidet med ”fysiske” dokumenter –trenger vi ny kompetanse i cyberspace? –kan arbeid med digitale og tradisjonelle dokumenter gå hånd i hånd, eller må vi tenke nytt?

63 Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 Kompetanse og organisering Aktiv tjenesteutvikler heller enn tjenesteformidler? Brukerorientering Større grad av tverrfaglighet Kombinere det digitale med det tradisjonelle Se nye muligheter – utvikle bibliotekets rolle!

64 Det digitale bibliotek - HiO 1. april


Laste ned ppt "Det digitale bibliotek - HiO 1. april 2003 01001101010011010100100111101010010110100100111001010010011100100101001001011110010010011100100101010010100101111001001010101001010001010101010111010011010100110101."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google