Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektklassen IKT og nye læreprosesser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektklassen IKT og nye læreprosesser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektklassen IKT og nye læreprosesser
How to make an o p e r a Prosjektklassen IKT og nye læreprosesser

2 Fra å høre til å gjøre http://www-lu.hive.no/iktnlp/
Sentralt for prosjektet er å gi studenter erfaringer med nye læringsfellesskap som bryter med tradisjonell skole og klasseromundervisning.

3 Undervisningen foregår som alltid, som et nasjonalt tygget stoff som kun kjennes av læreren, og som serveres for elevene i små biter i fag hvor grenser overvåkes av eksperter (Duchateau 1995)

4 Den tradisjonelle skolen bygde på ideer og strukturer fra den industrielle revolusjon med et positivistisk menneske og læringssyn Disiplin og maktteknologier Udemokratisk Symbolsk hegemoni Hierarkisk struktur og organisering Et reduksjonistisk syn på mennesket og teknologi

5 Pedagogikken i den tradisjonelle skolen har vært preget av:
Rette svar Pensumstyrt Individuelt arbeid Lærerstyrt undervisning Pedagogikk basert på gjengivelse av kunnskap

6 Pedagogikken har vært preget av standardisering
Standardiserte læremidler og metoder Standardiserte og bundne samhandlingsmuligheter Standardiserte evalueringsteknikker og metoder Standardiserte universalistiske perspektiver på læring og utvikling

7 Operaprosjekt

8 Opprinnelse På begynnelsen av – 80 tallet, utviklet Metropolitan Opera House i New York et prosjekt de kalte ”Å lage original opera” for skoler i New York og New Jersey. Senere til The Royal Opera House i London Høgskolen Stord/Haugesund i samarbeid med Stord musikk og kulturskole, har de siste par årene holdt sommerkurs ( på nivå 1 og 2 ) med kunstnere fra operaen i London.

9 Mål: Gjøre elever i stand til å lage sin egen originale opera, gjennom en prosess som tillater dem å ta ansvar for alle aspektene : Skriving, komponering og design. Gjøre elever i stand til å lage sitt eget produksjonsselskap etter profesjonell mal og ta ansvar for en hel produksjon.

10 Metode – 3 faser: Redskaps fasen Lærer input, gruppe arbeide, visninger og avstemning. -Utvikle trygghet og åpenhet -Skriving -Komponering -Design

11 Metode – 3 faser: Skapefasen
Elevene jobber selvstendig. Veiledning etter behov. - Inndeling i ansvarsområder Det er ikke nødvendigvis de som ”kan” som gjør Selvstendig gruppearbeid

12 Metode – 3 faser: 3. Produkt fasen (øvelse og framføring).
Lærer i regirolle Sette sammen forestillingen Å ta elevene på alvor, blir ikke bare en frase i denne metoden

13 Varighet og klassetrinn
Fra grunnleggerne anbefales det at prosjektet varer fra ½ - 1 år- Prosjektet har hvert gjennomført helt ned til 2 klasse og opp til ungdomsskolenivå Vi lagde opera på 5 uker!

14 Hvorfor opera? Fanget i et prosjektforløp som avsluttes med en offentlig forestilling. Opera er teaterets største form Tverrfaglig Det handler ikke om syngemåte Overlate ansvar til studentene Nok tid til dynamiske prosesser Slippe til kaoskrefter

15 Hvorfor opera? I opera er tekst og musikk likestilt
Musikken forteller der teksten kommer til kort om karakterer, stemninger, rom og miljø

16 Det tverrfaglige arbeidet
Kunst og håndverk Design, kulisser, kostymer, sminke, modellboks (scenerom), PR og lys Musikk Instrumentlære (orff), operaterminologi, sang, dans, stemninger og komponering. Norsk Dramaturgi, tema, tese, fremføring, arbeid med tekst (scenario og synopsis). Pedagogikk: Prosjektarbeid, samarbeidslæring, gruppeprosesser, dynamikk, situert læring Det tverrfaglige arbeidet

17 Referanser Høgskolen IKT prosjektet: Høgskolelektor Olav Næss Olav. Høgskolelektor Mattias Øhra Student Rune Pedersen Student Dag Morten Gladsø Nytt sommerkurs (Level 1) på Stord 25 juni 2001 (6 dager). E-post: Prosjektadresse London: Royal Opera House education Department E-post til leder:


Laste ned ppt "Prosjektklassen IKT og nye læreprosesser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google