Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

How to make an o p e r a Prosjektklassen IKT og nye læreprosesser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "How to make an o p e r a Prosjektklassen IKT og nye læreprosesser."— Utskrift av presentasjonen:

1 How to make an o p e r a Prosjektklassen IKT og nye læreprosesser

2 Sentralt for prosjektet er å gi studenter erfaringer med nye læringsfellesskap som bryter med tradisjonell skole og klasseromundervisning. Fra å høre til å gjøre http://www-lu.hive.no/iktnlp/

3 Undervisningen foregår som alltid, som et nasjonalt tygget stoff som kun kjennes av læreren, og som serveres for elevene i små biter i fag hvor grenser overvåkes av eksperter (Duchateau 1995)

4 Den tradisjonelle skolen bygde på ideer og strukturer fra den industrielle revolusjon med et positivistisk menneske og læringssyn Disiplin og maktteknologier Udemokratisk Symbolsk hegemoni Hierarkisk struktur og organisering Et reduksjonistisk syn på mennesket og teknologi

5 Pedagogikken i den tradisjonelle skolen har vært preget av: Rette svar Pensumstyrt Individuelt arbeid Lærerstyrt undervisning Pedagogikk basert på gjengivelse av kunnskap

6 Pedagogikken har vært preget av standardisering Standardiserte læremidler og metoder Standardiserte og bundne samhandlingsmuligheter Standardiserte evalueringsteknikker og metoder Standardiserte universalistiske perspektiver på læring og utvikling

7 Operaprosjekt

8 Opprinnelse På begynnelsen av – 80 tallet, utviklet Metropolitan Opera House i New York et prosjekt de kalte ”Å lage original opera” for skoler i New York og New Jersey. Senere til The Royal Opera House i London Høgskolen Stord/Haugesund i samarbeid med Stord musikk og kulturskole, har de siste par årene holdt sommerkurs ( på nivå 1 og 2 ) med kunstnere fra operaen i London.

9 Mål: Gjøre elever i stand til å lage sin egen originale opera, gjennom en prosess som tillater dem å ta ansvar for alle aspektene : Skriving, komponering og design. Gjøre elever i stand til å lage sitt eget produksjonsselskap etter profesjonell mal og ta ansvar for en hel produksjon.

10 Metode – 3 faser: 1.Redskaps fasen 1.Redskaps fasen Lærer input, gruppe arbeide, visninger og avstemning. -Utvikle trygghet og åpenhet -Skriving -Komponering -Design

11 Metode – 3 faser: 2.Skapefasen Elevene jobber selvstendig. Veiledning etter behov. - Inndeling i ansvarsområder Det er ikke nødvendigvis de som ”kan” som gjør - Selvstendig gruppearbeid

12 Metode – 3 faser: 3. P rodukt fasen (øvelse og framføring). Lærer i regirolle -Sette sammen forestillingen -Å ta elevene på alvor, blir ikke bare en frase i denne metoden

13 Varighet og klassetrinn Fra grunnleggerne anbefales det at prosjektet varer fra ½ - 1 år- Prosjektet har hvert gjennomført helt ned til 2 klasse og opp til ungdomsskolenivå Vi lagde opera på 5 uker!

14 Hvorfor opera? Fanget i et prosjektforløp som avsluttes med en offentlig forestilling. Opera er teaterets største form Tverrfaglig Det handler ikke om syngemåte Overlate ansvar til studentene Nok tid til dynamiske prosesser Slippe til kaoskrefter

15 Hvorfor opera? I opera er tekst og musikk likestilt Musikken forteller der teksten kommer til kort om karakterer, stemninger, rom og miljø

16 Det tverrfaglige arbeidet Kunst og håndverk Kunst og håndverk Design, kulisser, kostymer, sminke, modellboks (scenerom), PR og lys Musikk Musikk Instrumentlære (orff), operaterminologi, sang, dans, stemninger og komponering.Norsk Dramaturgi, tema, tese, fremføring, arbeid med tekst (scenario og synopsis).Pedagogikk: Prosjektarbeid, samarbeidslæring, gruppeprosesser, dynamikk, situert læring

17 Referanser Nytt sommerkurs (Level 1) på Stord 25 juni 2001 (6 dager). E-post: aage.vallestad@stord.kommune.noaage.vallestad@stord.kommune.no Prosjektadresse London: Royal Opera House education Department E-post til leder: paul.reeve@roh.org.ukpaul.reeve@roh.org.uk Høgskolen http://www.hive.no/ IKT prosjektet: http://www-lu.hive.no/iktnlp/ Høgskolelektor Olav Næss Olav. Olav.nass@hive.niOlav.nass@hive.ni Høgskolelektor Mattias Øhra mattias.ohra@hive.nomattias.ohra@hive.no Student Rune Pedersen runeep@mix.hive.noruneep@mix.hive.no Student Dag Morten Gladsø gladsoe@mix.hive.nogladsoe@mix.hive.no


Laste ned ppt "How to make an o p e r a Prosjektklassen IKT og nye læreprosesser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google