Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akutte pusteproblemer hos barn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akutte pusteproblemer hos barn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akutte pusteproblemer hos barn
Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV, Tønsberg

2 Forutsetninger hos små barn
Mer ettergivelig brystkasse gir luftveiskollaps vid større undertrykk Mindre rør, ikke så mye hevelse skal til for å øke motstanden betydelig Begrenset immunitet Ulf Wike Ljungblad 2010

3 Ulf Wike Ljungblad 2010 Bronkiolitt Astmaforverrelse Falsk krupp
Fremmedlegeme Allergisk reaksjon Pneumoni Pertussis Ulf Wike Ljungblad 2010

4 Alder Ulf Wike Ljungblad 2010 Baby Bronkiolitt Småbarn 1-7 år
Astmaforverrelse/obstruktiv bronkitt Falsk krupp Pneumoni Større barn >7 år Astmaforverrelse Ulf Wike Ljungblad 2010

5 Tid Ulf Wike Ljungblad 2010 Bronkiolitt Smyger seg på ved forkjølelse
Astma Gradvis økende besvær ved forkjølelse Natthoste Falsk krupp Ved forkjølelse Starter etter en stunds søvn Ulf Wike Ljungblad 2010

6 Patogenes Malaci Malaci Ulf Wike Ljungblad 2010 Falsk krupp
Trangt subglottisk Inspiratoriske besvær Bronkiolitt Astma Trangt i små luftveier Ekspiratoriske besvær Malaci Ulf Wike Ljungblad 2010

7 Andre årsaker Pneumoni Pertussis Malaci Ulf Wike Ljungblad 2010

8 Ulf Wike Ljungblad 2010

9 Bakteriell pneumoni Plutselig høy feber og frysninger
Påvirket almenntilstand Takypné Ofte pressende/stønnende pust, nesevingespill Leukocytose og CRP-stigning Ventilasjon-perfusjons forstyrrelse Ulf Wike Ljungblad 2010

10 Pertussis Økende prevalens grunnet dårligere vaksinedekning
Besværlig for alle – potentiell farlig for babyer og gamle Apné hos babyer Påvises med PCR på neseprøve Ulf Wike Ljungblad 2010

11 Malaci Medfødt mangel på brusk som holder røret åpent
Årsak til pipete pust med førverrelse ved luftveisinfeksjoner Har dårlig eller paradoksal effekt av adrenalin/Ventoline Diagnose med røntgen gjennomlysing eller bronkoskopi Ulf Wike Ljungblad 2010

12 Allergisk reaksjon Hevelse i ansiktet Urticaria Tungpustenhet Stridor
Obstruktiv Ulf Wike Ljungblad 2010

13 Behandling ABC Om pusteproblemer gis ekstra surstoff (ring 113)
Gi antihistamin, for eksempel cetirizin Gi kortison, for eksempel betapred Ulf Wike Ljungblad 2010

14 Behandling om pusteproblem eller hevelse inne i munnen
Adrenalin i.m. 10 ug/kg 1 mg/ml blir 0,1 ml per 10 kg Inhalasjon adrenalin Dose som ved falsk krupp Ulf Wike Ljungblad 2010

15 Tett i pusten og forkjølet
Ulf Wike Ljungblad 2010

16 Første bud DIAGNOSTISERE luftveisobstruktivitet Vanskelig
Ikke alltid obstruktiv ved fremmøte Anamnese viktig Ulf Wike Ljungblad 2010

17 Undersøkelse Observere pusten!!! Forsert ekspirasjon Risikofaktorer?
Økt pustearbeid? Forsert ekspirasjon Lytte mens du presser sammen brystkassen til barnet, synkronisert med barnets egen pust Risikofaktorer? Eksem? Mørke ringer rundt øynene? Røykluktende foreldre? Barnet trenger ikke vare obstruktiv når du undersøker… Ulf Wike Ljungblad 2010

18 Bronkiolitt Barn under 1 år
”Forkjølelse som går hele veien ned i de minste luftrøren” Viral infeksjon, vanlig med RS virus Vanlig, de færreste kommer til oss Ulf Wike Ljungblad 2010

19 Bronkiolitt Spiseproblemer Økt respirasjonsarbeid, takypné og hoste
Energimangel gir slitenhet Lite barn med små reserver Væskemangel gir slitenhet og seigere slim Økt respirasjonsarbeid, takypné og hoste Oksygeneringsproblem Ventilasjonsproblem Apné Ulf Wike Ljungblad 2010

20 Bronkiolitt behandling
Nesedråper (saltvann, morsmelk) Hyppigere små måltider Vurdere inhalasjon med adrenalin Liten eller sliten – innleggelse i sykehus Ekstra surstoff Sondemat Inhalasjoner med adrenalin Ulf Wike Ljungblad 2010

21 Dose adrenalin bronkiolitt
Racemisk adrenalin 20 mg/ml 0,1-0,2 ml med 2 ml NaCl 0,9 % Adrenalin 1 mg/ml 1-2 ml med 0-1 ml NaCl 0,9% Adrenalin dobbelt så potent som racemisk adrenalin per mg Ulf Wike Ljungblad 2010

22 Falsk krupp Subglottisk ødem Viral infeksjon
Typisk debut/forverring etter innsovning Bjeffende hoste, stridor, heshet Bedring når man tar opp og ut i kall luft Ulf Wike Ljungblad 2010

23 Falsk krupp Upåvirket almenntilstand
Må skilles fra obstruktivitet lenger ned Ulf Wike Ljungblad 2010

24 Falsk krupp Beta/deksametason 4-6 mg po
<2 år racemisk adrenalin 20 mg/ml 0,1-0,3 ml <2 år adrenalin 1 mg/ml 1-3 ml >2 år racemisk adrenalin 20 mg/ml 0,5 ml >2 år adrenalin 1 mg/ml 5 ml Forstøves fortynnet i 2-5 ml NaCl 9 mg/ml Ulf Wike Ljungblad 2010

25 Obstruktiv Forkjølet Gradvis økende hoste Tiltagende tungpustenhet
Sover dårlig Ulf Wike Ljungblad 2010

26 Undersøkelsesfunn Tegn til viral infeksjon Hoste Noen ganger takypné
Forlenget expirium Tegn til økt pustearbeid Inndragninger Ulf Wike Ljungblad 2010

27 Bronkiolitt? Obstruktiv bronkitt? Astma? Ulf Wike Ljungblad 2010

28 … men Samme symptomer… Ulf Wike Ljungblad 2010

29 Astma? Har det allerede skjedd flere ganger? Kommer det å skje igjen?
Ulf Wike Ljungblad 2010

30 Astma = Kommer det å skje igjen?
Observere over tid Bruke risikofaktorer for å avgjøre om forebyggende behandling skal startes Etter behandlingsstart – observere over tid for å se når forebyggende behandling kan avsluttes Ulf Wike Ljungblad 2010

31 Astma Kronisk inflammasjon som gir episodisk obstruksjon i luftveier
Utløses av luftveisinfeksjon, allergen, anstrengelse eller irritant Ulf Wike Ljungblad 2010

32 Når vurdere astma? Etter FØRSTE luftveisobstruksjon om… Over 2 år
Alvorlig obstruktivitet (sykehusinnleggelse/O2) Risikofaktorer Atopisk sykdom Sensitisering mat- eller luftveisallergen Atopiske foreldre/søsken Ulf Wike Ljungblad 2010

33 Når vurdere astma? Etter 3. episode med obstruktivitet om under 2 år
Ingen risikofaktorer Ingen atopi i nær familie Ulf Wike Ljungblad 2010

34 Usikker? Om usikkerhet om behandlingsindikasjon – starte behandling, behandle 4-6 uker Langvarig hoste Nattlig hoste utenom forkjølelse Langvarige forkjølelser som alltid ”setter sig i brystet” Flere pneumonidiagnoser på LV med lav CRP? Symptomer utløses av mulige allergener Anstrengelsesutløste besvær Ulf Wike Ljungblad 2010

35 ASTMA! Vad nå da? Forebyggende betennelsesdempende medisin
Flutide eller Pulmicort på kammer Singulair Trygderettigheter Planlegging videre Ulf Wike Ljungblad 2010

36 Kontrollnivå Behandlingstiltak Behandlingstrinn Kontrollert
Redusér Kontrollert Vedlikehold – bruk laveste trinn for kontroll Delvis kontrollert Øk Vurdér å gå ett trinn opp for å oppnå kontroll Ukontrollert Flytt høyere opp inntil kontroll Forverrelse Behandle som ved forverrelse Redusér Øk Behandlingstrinn Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Astmaopplæring Miljøkontroll 2-agonist v/behov 2-agonist v/behov Vedlikeholds- behandling Velg én Velg én Legg til én el. flere Legg til én el. flere Lavdose ICS Lavdose ICS + langtidsvirkende 2-agonist Medium eller høydose ICS + langtidsvirkende 2-agonist Steroider p.o. (laveste dose) Leukotriénreseptor- antagonist Medium eller høydose ICS Leukotriénreseptor- antagonist Lavdose ICS + leukotriénreseptor- antagonist Ulf Wike Ljungblad 2010 36 36

37 Når slutte med medisiner?
Om ikke symptomer på 1-3 måneder kan medisiner trappes ned/seponeres Om infeksjonsutløst astma kan medisiner ofte trappes ned/seponeres på sommeren Ulf Wike Ljungblad 2010

38 Hvordan går det? Ulf Wike Ljungblad 2010

39 Prognostisering 60% med småbarnsastma uten atopi (”infantile recurrent wheezing”) er kvitt symptomerne ved skolestart… Ulf Wike Ljungblad 2010

40 Prognostisering …men de har større risiko å få persisterende astma i tenårene Ulf Wike Ljungblad 2010

41 Prognostisering Større risiko før persisterende astma om Atopi
Alvorligere og hyppigere forverrelser Røykende foreldre Ulf Wike Ljungblad 2010

42 Påvirkingsmuligheter?
Amming minsker risiko for atopi, spesielt ved atopisk hereditet Passiv røyking viktigste miljørisikofaktor for utvikling av og persistens av astma Ulf Wike Ljungblad 2010

43 Påvirkingsmuligheter?
Røyking hos mor påvirker fostrets lunger Mors miljø under svangerskap påvirker atopisk sykdom hos barnet senere i livet Ulf Wike Ljungblad 2010

44 Administrering av medisin
Aerosol på kammer (Flutide/Ventoline) Barn opp til skolealder Lenger opp i alder ved anfall Pulverinhalator (Diskus/Turbohaler) Kontroll teknikk hyppig Forstøver Bedre kun om mye slim Kan drives med surstoff på sykehus Ulf Wike Ljungblad 2010

45 Anfallsbehandling Gi ekstra surstoff
Sikre luftveier og ventilasjon (ABC) Tilkall hjelp Ulf Wike Ljungblad 2010

46 Anfallsbehandling Ventoline 5 mg/ml på forstøver om >9 mnd
0,3 ml (1,5 mg) till de minste 0,5 ml (2,5 mg) fra 10 kg 1 ml (5 mg) fra 10 år (min huskeregel…) Ventoline 0,1 mg/puff med spacer 4 puffer hver 20 min tre ganger – om utilstrekkelig effekt skall lege oppsøkes Ulf Wike Ljungblad 2010

47 Anfallsbehandling Atrovent på forstøver (blandes i Ventoline)
0,25 mg Prednisolon 1-2 mg/kg/d Kort behandling (5 d), direkte seponering Po og iv like effektivt Pulmicort på forstøver 0,5 mg/ml 2 ml x3-4 uansett alder Ulf Wike Ljungblad 2010

48 Q & A Ulf Wike Ljungblad 2010


Laste ned ppt "Akutte pusteproblemer hos barn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google