Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av SATREF-data i Statens vegvesen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av SATREF-data i Statens vegvesen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av SATREF-data i Statens vegvesen
Av Ole Lunden

2 Bruk av SATREF Lisenser for vegvesenet i Norge: DPOS ( 1 lisens)
CPOS (10 lisenser) Flere lisenser etter hvert

3 ANVENDELSESOMRÅDER I SVV
Grovstikking av veg Sjømålinger med ekkolodd Måling av Grenser Terrengmodeller Passpunkter Kilometerstolper Utsetting av startpunkter for ramper

4 Målinger i Oppland og Hedmark
Grensemålinger med CPOS 2005 Alle kilometerstolper langs Rv-nettet DPOS 2002 – 2004 CPOS 2005

5 Utstyr for måling Leica 530 Pocket VRS med radio og GSM
Bil for måling av kilometerstolper

6 Måling av km-stolper

7 Utstyr i målebilen Leica GPS-mottaker 530
Pocket-VRS fra NavSys - GSM / FM radio Leica Disto Pro lasermåler (under GPS antenna) Antenner for GPS, FM radio og GSM montert på bilen. Klaffebord og festearm for laser. Lysdioder på taket.

8 GPS-mottakeren i bilen

9 Utstyr i bilen

10 Fordeler med CPOS En mottaker pr. landmåler Tidsbesparende i marka
Sparer rekognosering Mindre behov for grunnlagspunkter Slipper rigging og flytting av base Unngår problemer med Flate batterier på basestasjon Vakt ved basestasjon Miste radiokontakt

11 Ulemper ved CPOS / DPOS Avhengig av GSM-dekning Skjerming
Landskapsformasjoner Trange daler, raviner DPOS krever god FM dekning GSM dekning bedre enn FM

12 Måling av kilometerstolper
Kontroll av km-verdi mot VBASE Krav: 2m nøyaktighet Batchprogram gir avvik og SOSI-fil med koordinater Stolperegister Kontroll nødvendig for registreringer og vedlikehold av vegnettet Skifting av skiltplater Utsetting av startpunkter for ramper Kontroll med batchprogrammet

13 Måling av kilometerstolper
Utsetting av start på avkjøringsramper i Oslo og Akershus Alle stolper langs riksvegnettet Framtidige oppgaver: Utsetting av start påkjøringsramper i Oslo og Akershus Måling av start og sluttstolper for fylkesveger

14 Måling av kilometerstolper
Prinsipp for innmåling Målebil To pososjoner ved stolpen Fasemåling Laseravstander til stolpen Laser montert under antenne Mottaker beregner stolpens posisjon Framskjæring

15 Måling av kilometerstolper
Prinsipp for innmåling

16 Måling av km-stolper - resultater
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Base:<...> November :05: AM [Versjon 1.95] BASE,H:\STOLPER\VBASE\INGEN\VBASE503.GDD VREF-KMSTOLPER,H:\STOLPER\2003\R255.PRN,H:\STOLPER\2003\BAT-R255-03,, ,93,50,H:\STOLPE R RV *** R A RV R B RV R RV R A RV R B RV R RV R A RV R B RV R RV *** R A RV R B RV R RV *** R A RV R B RV R RV *** R A RV R B RV

17 Nøyaktighet under gode forhold
UTSKRIFT FRA FELTBOK: BaselineReference: RTCM-Ref 0118Rover: R WGS 84 Coordinates:   Latitude:59° 56'  " N59° 56'  " N Longitude:10° 55'  " E10° 55'  " E Ellip. Hgt: m m Quality:Sd. Lat:  mSd. Lon:  mSd. Hgt:  mPosn. Qlty:  mSd. Slope:  m BaselineReference: RTCM-Ref 0118Rover: R WGS 84 Coordinates:   Latitude:59° 56'  " N59° 56'  " N Longitude:10° 55'  " E10° 59'  " E Ellip. Hgt: m m Quality:Sd. Lat:  mSd. Lon:  mSd. Hgt:  mPosn. Qlty:  mSd. Slope:  m

18 CPOS uten fixløsning BaselineReference: RTCM-Ref 0994Rover: R WGS 84 Coordinates:   Latitude:59° 57'  " N59° 57'  " N Longitude:11° 00'  " E11° 00'  " E Ellip. Hgt: m m Quality:Sd. Lat:  mSd. Lon:  mSd. Hgt:  mPosn. Qlty:  mSd. Slope:  m BaselineReference: RTCM-Ref 0994Rover: R WGS 84 Coordinates:   Latitude:59° 57'  " N59° 58'  " N Longitude:11° 00'  " E11° 00'  " E Ellip. Hgt: m m Quality:Sd. Lat:  mSd. Lon:  mSd. Hgt:  mPosn. Qlty:  mSd. Slope:  m

19 Måling av passpunkter med CPOS
Prosjekt i Agder Antennestang loddet opp i klypestativ Kontroller mot landsnettpunkter 3 – 4 målinger i hvert punkt Dårligste målinger strøket Avvik mot kjentpunkter 5 cm eller bedre i høyde 1 -2 cm i grunnriss Målingene utjevnet i Gisline Land

20 Test av CPOS mot basestasjon
Testfelt i Vestfold 2003 2 målinger med basestasjon 1 måling med CPOS Trimble utstyr 1996 Avvik base - CPOS Grunnriss 1,5 cm Høyde litt mer

21 Erfaringer - oppsummering
CPOS kvalitetsmessig på høyde med basestasjon Avhengig av GSM-dekning God tilgjengelighet døgnet rundt Driftssikkert Få vanskeligheter med å komme på GSM-nettet God service fra SATREF-administrasjonen


Laste ned ppt "Bruk av SATREF-data i Statens vegvesen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google