Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av SATREF-data i Statens vegvesen Av Ole Lunden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av SATREF-data i Statens vegvesen Av Ole Lunden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av SATREF-data i Statens vegvesen Av Ole Lunden

2 Bruk av SATREF Lisenser for vegvesenet i Norge: DPOS ( 1 lisens) CPOS (10 lisenser) Flere lisenser etter hvert

3 ANVENDELSESOMRÅDER I SVV Grovstikking av veg Sjømålinger med ekkolodd Måling av –Grenser –Terrengmodeller –Passpunkter –Kilometerstolper Utsetting av startpunkter for ramper

4 Målinger i Oppland og Hedmark Grensemålinger med CPOS 2005 Alle kilometerstolper langs Rv-nettet –DPOS 2002 – 2004 –CPOS 2005

5 Utstyr for måling Leica 530 Pocket VRS med radio og GSM Bil for måling av kilometerstolper

6 Måling av km-stolper

7 Utstyr i målebilen Leica GPS-mottaker 530 Pocket-VRS fra NavSys - GSM / FM radio Leica Disto Pro lasermåler (under GPS antenna) Antenner for GPS, FM radio og GSM montert på bilen. Klaffebord og festearm for laser. Lysdioder på taket.

8 GPS-mottakeren i bilen

9 Utstyr i bilen

10 Fordeler med CPOS En mottaker pr. landmåler Tidsbesparende i marka Sparer rekognosering Mindre behov for grunnlagspunkter Slipper rigging og flytting av base Unngår problemer med –Flate batterier på basestasjon –Vakt ved basestasjon –Miste radiokontakt

11 Ulemper ved CPOS / DPOS Avhengig av GSM-dekning Skjerming –Landskapsformasjoner –Trange daler, raviner DPOS krever god FM dekning –GSM dekning bedre enn FM

12 Måling av kilometerstolper Kontroll av km-verdi mot VBASE –Krav: 2m nøyaktighet –Batchprogram gir avvik og SOSI-fil med koordinater Stolperegister Kontroll nødvendig for registreringer og vedlikehold av vegnettet Skifting av skiltplater Utsetting av startpunkter for ramper –Kontroll med batchprogrammet

13 Måling av kilometerstolper Utsetting av start på avkjøringsramper i Oslo og Akershus Alle stolper langs riksvegnettet Framtidige oppgaver: –Utsetting av start påkjøringsramper i Oslo og Akershus –Måling av start og sluttstolper for fylkesveger

14 Måling av kilometerstolper Prinsipp for innmåling –Målebil –To pososjoner ved stolpen Fasemåling –Laseravstander til stolpen Laser montert under antenne –Mottaker beregner stolpens posisjon Framskjæring

15 Måling av kilometerstolper Prinsipp for innmåling

16 Måling av km-stolper - resultater =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Base: November :05: AM [Versjon 1.95] BASE,H:\STOLPER\VBASE\INGEN\VBASE503.GDD VREF-KMSTOLPER,H:\STOLPER\2003\R255.PRN,H:\STOLPER\2003\BAT-R255-03,, ,93,50,H:\STOLPE R RV *** R A RV R B RV R RV R A RV R B RV R RV R A RV R B RV R RV *** R A RV R B RV R RV *** R A RV R B RV R RV *** R A RV R B RV

17 Nøyaktighet under gode forhold UTSKRIFT FRA FELTBOK: BaselineReference: RTCM-Ref 0118Rover: R WGS 84 Coordinates: Latitude:59° 56' " N59° 56' " N Longitude:10° 55' " E10° 55' " E Ellip. Hgt: m m Quality:Sd. Lat: mSd. Lon: mSd. Hgt: mPosn. Qlty: mSd. Slope: m BaselineReference: RTCM-Ref 0118Rover: R WGS 84 Coordinates: Latitude:59° 56' " N59° 56' " N Longitude:10° 55' " E10° 59' " E Ellip. Hgt: m m Quality:Sd. Lat: mSd. Lon: mSd. Hgt: mPosn. Qlty: mSd. Slope: m

18 CPOS uten fixløsning BaselineReference: RTCM-Ref 0994Rover: R WGS 84 Coordinates: Latitude:59° 57' " N59° 57' " N Longitude:11° 00' " E11° 00' " E Ellip. Hgt: m m Quality:Sd. Lat: mSd. Lon: mSd. Hgt: mPosn. Qlty: mSd. Slope: m BaselineReference: RTCM-Ref 0994Rover: R WGS 84 Coordinates: Latitude:59° 57' " N59° 58' " N Longitude:11° 00' " E11° 00' " E Ellip. Hgt: m m Quality:Sd. Lat: mSd. Lon: mSd. Hgt: mPosn. Qlty: mSd. Slope: m

19 Måling av passpunkter med CPOS Prosjekt i Agder Antennestang loddet opp i klypestativ Kontroller mot landsnettpunkter 3 – 4 målinger i hvert punkt Dårligste målinger strøket Avvik mot kjentpunkter –5 cm eller bedre i høyde –1 -2 cm i grunnriss Målingene utjevnet i Gisline Land

20 Test av CPOS mot basestasjon Testfelt i Vestfold målinger med basestasjon 1 måling med CPOS Trimble utstyr 1996 Avvik base - CPOS –Grunnriss 1,5 cm –Høyde litt mer

21 Erfaringer - oppsummering CPOS kvalitetsmessig på høyde med basestasjon Avhengig av GSM-dekning God tilgjengelighet døgnet rundt Driftssikkert Få vanskeligheter med å komme på GSM- nettet God service fra SATREF-administrasjonen


Laste ned ppt "Bruk av SATREF-data i Statens vegvesen Av Ole Lunden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google