Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av SATREF-data i Statens vegvesen Av Ole Lunden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av SATREF-data i Statens vegvesen Av Ole Lunden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av SATREF-data i Statens vegvesen Av Ole Lunden

2 Bruk av SATREF Lisenser for vegvesenet i Norge: DPOS ( 1 lisens) CPOS (10 lisenser) Flere lisenser etter hvert

3 ANVENDELSESOMRÅDER I SVV Grovstikking av veg Sjømålinger med ekkolodd Måling av –Grenser –Terrengmodeller –Passpunkter –Kilometerstolper Utsetting av startpunkter for ramper

4 Målinger i Oppland og Hedmark Grensemålinger med CPOS 2005 Alle kilometerstolper langs Rv-nettet –DPOS 2002 – 2004 –CPOS 2005

5 Utstyr for måling Leica 530 Pocket VRS med radio og GSM Bil for måling av kilometerstolper

6 Måling av km-stolper

7 Utstyr i målebilen Leica GPS-mottaker 530 Pocket-VRS fra NavSys - GSM / FM radio Leica Disto Pro lasermåler (under GPS antenna) Antenner for GPS, FM radio og GSM montert på bilen. Klaffebord og festearm for laser. Lysdioder på taket.

8 GPS-mottakeren i bilen

9 Utstyr i bilen

10 Fordeler med CPOS En mottaker pr. landmåler Tidsbesparende i marka Sparer rekognosering Mindre behov for grunnlagspunkter Slipper rigging og flytting av base Unngår problemer med –Flate batterier på basestasjon –Vakt ved basestasjon –Miste radiokontakt

11 Ulemper ved CPOS / DPOS Avhengig av GSM-dekning Skjerming –Landskapsformasjoner –Trange daler, raviner DPOS krever god FM dekning –GSM dekning bedre enn FM

12 Måling av kilometerstolper Kontroll av km-verdi mot VBASE –Krav: 2m nøyaktighet –Batchprogram gir avvik og SOSI-fil med koordinater Stolperegister Kontroll nødvendig for registreringer og vedlikehold av vegnettet Skifting av skiltplater Utsetting av startpunkter for ramper –Kontroll med batchprogrammet

13 Måling av kilometerstolper Utsetting av start på avkjøringsramper i Oslo og Akershus Alle stolper langs riksvegnettet Framtidige oppgaver: –Utsetting av start påkjøringsramper i Oslo og Akershus –Måling av start og sluttstolper for fylkesveger

14 Måling av kilometerstolper Prinsipp for innmåling –Målebil –To pososjoner ved stolpen Fasemåling –Laseravstander til stolpen Laser montert under antenne –Mottaker beregner stolpens posisjon Framskjæring

15 Måling av kilometerstolper Prinsipp for innmåling

16 Måling av km-stolper - resultater =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Base: November 9 2004 9:05:40.248 AM [Versjon 1.95] ------------------------------------------------------------------------------ BASE,H:\STOLPER\VBASE\INGEN\VBASE503.GDD VREF-KMSTOLPER,H:\STOLPER\2003\R255.PRN,H:\STOLPER\2003\BAT-R255-03,,20041108,93,50,H:\STOLPE R255.001.00100 350781.005 -16438.898 0501RV00255001120000093 0 7 *** R255.001.00100A 350779.020 -16438.375 0501RV00255001120000090 0 R255.001.00100B 350780.650 -16438.805 0501RV00255001120000092 0 0.355 R255.001.00500 351139.651 -16560.863 0501RV00255001120000495 0 5 R255.001.00500A 351138.747 -16559.242 0501RV00255001120000493 0 R255.001.00500B 351139.573 -16560.727 0501RV00255001120000494 0 0.147 R255.001.01000 351156.920 -17046.258 0501RV00255001120001000 0 0 R255.001.01000A 351156.335 -17044.602 0501RV00255001120000998 0 R255.001.01000B 351156.955 -17046.359 0501RV00255001120001000 0 0.099 R255.001.01500 351502.582 -17400.699 0501RV00255001120001508 0 8 *** R255.001.01500A 351501.912 -17399.617 0501RV00255001120001507 0 R255.001.01500B 351502.529 -17400.613 0501RV00255001120001508 0 0.111 R255.002.00000 351802.858 -17646.602 0501RV00255002120000010 0 10 *** R255.002.00000A 351803.746 -17648.055 0501RV00255002120000011 0 R255.002.00000B 351803.070 -17646.949 0501RV00255002120000010 0 0.416 R255.002.00500 351956.797 -18116.555 0501RV00255002120000508 0 8 *** R255.002.00500A 351956.813 -18114.469 0501RV00255002120000506 0 R255.002.00500B 351956.802 -18116.195 0501RV00255002120000508 0 0.505

17 Nøyaktighet under gode forhold UTSKRIFT FRA FELTBOK: BaselineReference: RTCM-Ref 0118Rover: R159.080.12000 WGS 84 Coordinates: Latitude:59° 56' 17.26117" N59° 56' 17.05813" N Longitude:10° 55' 50.98573" E10° 55' 51.1 5658" E Ellip. Hgt:197.2720 m202.5459 m Quality:Sd. Lat: 0.0326 mSd. Lon: 0.0202 mSd. Hgt: 0.0598 mPosn. Qlty: 0.0383 mSd. Slope: 0.0333 m BaselineReference: RTCM-Ref 0118Rover: R159.083.14000 WGS 84 Coordinates: Latitude:59° 56' 17.26117" N59° 56' 04.29884" N Longitude:10° 55' 50.98573" E10° 59' 05.0 3088" E Ellip. Hgt:197.2720 m195.2724 m Quality:Sd. Lat: 0.0329 mSd. Lon: 0.0254 mSd. Hgt: 0.0660 mPosn. Qlty: 0.0416 mSd. Slope: 0.0251 m

18 CPOS uten fixløsning BaselineReference: RTCM-Ref 0994Rover: R159.051.04500 WGS 84 Coordinates: Latitude:59° 57' 57.48035" N59° 57' 57.3 8215" N Longitude:11° 00' 30.23753" E11° 00' 30.32517 " E Ellip. Hgt:183.9900 m184.6909 m Quality:Sd. Lat: 0.7149 mSd. Lon: 0.3868 mSd. Hgt: 0.7228 mPosn. Qlty: 0.8128 mSd. Slope: 0.6262 m BaselineReference: RTCM-Ref 0994Rover: R159.051.05000 WGS 84 Coordinates: Latitude:59° 57' 57.48035" N59° 58' 13.1 8320" N Longitude:11° 00' 30.23753" E11° 00' 25.96895 " E Ellip. Hgt:183.9900 m165.3654 m Quality:Sd. Lat: 0.2656 mSd. Lon: 0.1553 mSd. Hgt: 0.4403 mPosn. Qlty: 0.3077 mSd. Slope: 0.2784 m

19 Måling av passpunkter med CPOS Prosjekt i Agder Antennestang loddet opp i klypestativ Kontroller mot landsnettpunkter 3 – 4 målinger i hvert punkt Dårligste målinger strøket Avvik mot kjentpunkter –5 cm eller bedre i høyde –1 -2 cm i grunnriss Målingene utjevnet i Gisline Land

20 Test av CPOS mot basestasjon Testfelt i Vestfold 2003 2 målinger med basestasjon 1 måling med CPOS Trimble utstyr 1996 Avvik base - CPOS –Grunnriss 1,5 cm –Høyde litt mer

21 Erfaringer - oppsummering CPOS kvalitetsmessig på høyde med basestasjon Avhengig av GSM-dekning God tilgjengelighet døgnet rundt Driftssikkert Få vanskeligheter med å komme på GSM- nettet God service fra SATREF-administrasjonen


Laste ned ppt "Bruk av SATREF-data i Statens vegvesen Av Ole Lunden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google