Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsrutiner – regler for føring Trøndelagskartdagan – 2007.02.08 Olav Jenssen, Statens kartverk Steinkjer Delprosjektleder - Matrikkelprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsrutiner – regler for føring Trøndelagskartdagan – 2007.02.08 Olav Jenssen, Statens kartverk Steinkjer Delprosjektleder - Matrikkelprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsrutiner – regler for føring Trøndelagskartdagan – 2007.02.08 Olav Jenssen, Statens kartverk Steinkjer Delprosjektleder - Matrikkelprosjektet

2 Status oMatrikkellova delvis iverksatt oKvalitetshevingsarbeidet går framover oVersjon 1.0 av systemet levert 20.12.2006 oFullført opplæring av pilotkommunene oPilotering startet oIverksettingsplan fram til utgangen av september snart ferdig oPlanlegging av framtidige versjoner igangsatt

3 Videreutvikling av systemet oUtfordring: videreutvikling samtidig med feilretting og at vi har et system i drift. oVersjon 2.0 skal leveres 1. november 2007 oUtvikling i regi av prosjektet avsluttes da. oEn eller to versjoner før den tid oNy versjon i forbindelse med iverksetting 1. mai. oMuligens en versjon til etter sommerferien oFeilrettinger (patcher) mellom hovedversjoner

4 Delvis iverksetting av Matrikkellova oVarslet endringsproposisjon der kommunalt ansvar for oppmåling skal videreføres. oParagrafer som hjemler føring i matrikkelen iverksatt ved Kongelig resolusjon 9. februar 2007. oFøringen skjer etter reglene i Delingsloven fram til hele matrikkellova er iverksatt.

5 Iverksetting § 1 om formålet med lova. § 2 om geografisk virkeområde § 3 om definisjoner § 4 om matrikkelen § 22 om føring av matrikkelen § 28 om tilsyn med matrikkelføringen § 30 om utlevering og behandling av opplysninger fra matrikkelen § 31 Om bruk av matrikkelopplysninger i offentlig saksbehandling mv.

6 Iverksetting (forts) § 32 andre og tredje ledd om betaling for opplysninger fra matrikkelen § 50 om iverksetting § 51 om overføring av eiendomsdata fra kommunene til staten

7 Iverksetting – ikke iverksatt o”Nye” matrikkelenheter oKapittel 3 om saker som krever oppmålingsforretning oKapittel 4 om vilkår for matrikkelføring oTinglysing av matrikkelbrev og spesielle føringsregler oInnsyn og gebyrer oGodkjenning av landmålerforetak oGeodetisk grunnlag oKlage oOvergangsregler og endringer i andre lover

8 Forskrifter o§ 1. Statens kartverk bestemmer når matrikkelen skal settes i verk for den enkelte kommune. For kommuner hvor matrikkelen er satt i verk, gjelder bestemmelsene i § 2 og § 3. Kommuner kan før iverksettingen etter avtale med Statens kartverk føre matrikkelen sammen med GAB-registeret og eiendomskart. Føringen skal skje etter bestemmelsen i § 3.

9 Forskrifter (forts) o§ 2. Matrikkelen erstatter GAB-registeret og kommunens eiendomskart. Når det i lov eller forskrift direkte eller indirekte vises til GAB- registeret eller kommunens eiendomskartverk, skal bestemmelsen gjelde matrikkelen tilsvarende. o§ 3. Føring av opplysninger i matrikkelen skal følge instruks fastsatt av Statens kartverk. Lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven), med tilhørende forskrifter, gjelder ellers så langt den passer.

10 Forskrifter - konsekvenser oRegler for iverksetting oHenvisninger til GAB og DEK fra annet lovverk oRegelverk og klagebehandling følger reglene i delingsloven oInnsynsregler etter GAB-forskrift og personopplysingslov oFøringen følger reglene i delingsloven

11 Matrikkelsystemet Demo….


Laste ned ppt "Arbeidsrutiner – regler for føring Trøndelagskartdagan – 2007.02.08 Olav Jenssen, Statens kartverk Steinkjer Delprosjektleder - Matrikkelprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google