Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RINGSAKER KOMMUNE LOKALE KARTDAGER 2006 Tore Hermansson RE Kart- og byggsak Ringsaker kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RINGSAKER KOMMUNE LOKALE KARTDAGER 2006 Tore Hermansson RE Kart- og byggsak Ringsaker kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 RINGSAKER KOMMUNE LOKALE KARTDAGER 2006 Tore Hermansson RE Kart- og byggsak Ringsaker kommune

2 RINGSAKER KOMMUNE Ringsaker kommune - noen nøkkeltall 1279 km 2 1279 km 2 32.000 innbyggere (ca. halvparten i spredt bebyggelse) 32.000 innbyggere (ca. halvparten i spredt bebyggelse) 2.183 km veg (V-base) (nest mest i Norge) 2.183 km veg (V-base) (nest mest i Norge) 21.000 grunneiendommer 21.000 grunneiendommer 16.000 adresser i GAB 16.000 adresser i GAB 35.000 bygninger i GAB 35.000 bygninger i GAB 8500 fastmerker 8500 fastmerker 7.000 hytter (hvorav ca. 6000 i fjellområdene 7.000 hytter (hvorav ca. 6000 i fjellområdene 22 barneskoler 22 barneskoler 5 ungdomsskoler 5 ungdomsskoler Norges største jordbrukskommune (i antall bruksenheter) Norges største jordbrukskommune (i antall bruksenheter)

3 RINGSAKER KOMMUNE Måleutstyr TOPCON-utrusting for RTK-måling med base/rover oppsett. Tilrettelagt for både VHF- radio og GSM-telefon. Radio-repeater som ekstrautstyr.TOPCON-utrusting for RTK-måling med base/rover oppsett. Tilrettelagt for både VHF- radio og GSM-telefon. Radio-repeater som ekstrautstyr. TOPCON Cpos-utrusting der satelittantenne, mottaker og GSM-telefonen er integrert i en enhet.TOPCON Cpos-utrusting der satelittantenne, mottaker og GSM-telefonen er integrert i en enhet. Begge utrustingene med Psion målebok (GeoDos)Begge utrustingene med Psion målebok (GeoDos) To Sokkia totalstasjoner. Psion eller REC500 målebokTo Sokkia totalstasjoner. Psion eller REC500 målebok

4 RINGSAKER KOMMUNE Fastmerker 50 stamnett- og landsnettpunkt50 stamnett- og landsnettpunkt 500 omregnede trig.-punkter500 omregnede trig.-punkter 4950 kommunale PP4950 kommunale PP 2500 vegvesen-PP2500 vegvesen-PP 314 NSB-PP314 NSB-PP Noen fastmerker fra JSVNoen fastmerker fra JSV

5 RINGSAKER KOMMUNE Utgangspunkt Alle fastmerker systematisert og lagt inn i Excel (utgangspunkt for kartbase m.m.)Alle fastmerker systematisert og lagt inn i Excel (utgangspunkt for kartbase m.m.) En del dokumentasjon (beregninger) på kommunale fastmerker.En del dokumentasjon (beregninger) på kommunale fastmerker. Varierende grad av dokumentasjon på eksterne fastmerker.Varierende grad av dokumentasjon på eksterne fastmerker. En del erfaringer mht. bruk av diverse drag i samme områder.En del erfaringer mht. bruk av diverse drag i samme områder.

6 RINGSAKER KOMMUNE Slik skulle det gjøres…. Kontrollmåle 8-10 punkter i hvert område (evt. noe mer i Moelv og Brumunddal).Kontrollmåle 8-10 punkter i hvert område (evt. noe mer i Moelv og Brumunddal). Kontrollmåling av både fastmerker og grensemerker.Kontrollmåling av både fastmerker og grensemerker. Min. to uavhengige målinger fra minst to basestasjoner.Min. to uavhengige målinger fra minst to basestasjoner. Punkter av forskjellig årgang/ produsent.Punkter av forskjellig årgang/ produsent.

7 RINGSAKER KOMMUNE Områder 11 områder 11 områder 8-15 punkter pr. måleområde 8-15 punkter pr. måleområde

8 RINGSAKER KOMMUNE Rekognosering Kart med alle fastmerker (forskjellige farger for bolt i fjell, bolt i stein osv.).Kart med alle fastmerker (forskjellige farger for bolt i fjell, bolt i stein osv.). Alle PP-lagt inn i måleboka (Euref).Alle PP-lagt inn i måleboka (Euref). Rekognosering både ved hjelp av teft, målebånd, avstandslaser, håndholdt GPS og RTK.Rekognosering både ved hjelp av teft, målebånd, avstandslaser, håndholdt GPS og RTK. Alle aktuelle punkter for kontrollmåling merket (med tanke på snø)Alle aktuelle punkter for kontrollmåling merket (med tanke på snø)

9 RINGSAKER KOMMUNE ….og slik målte vi Bare fastmerker.Bare fastmerker. Mange områder uten fjellpunkter. Derfor mye bolt i stein, fundament etc.Mange områder uten fjellpunkter. Derfor mye bolt i stein, fundament etc. Bare kommunale punkter (SVV kontrollmålte noen av sine).Bare kommunale punkter (SVV kontrollmålte noen av sine). Målingene utført som eget oppdrag (ikke sammen med kartforretninger og andre måleoppdrag)Målingene utført som eget oppdrag (ikke sammen med kartforretninger og andre måleoppdrag)

10 RINGSAKER KOMMUNE Moelv

11 Nes/Helgøya

12 Furnes

13 Etterarbeid og systematisering Eksportert fra måleboka som Excel-format (fikk også med en del nyttige egenskaper)Eksportert fra måleboka som Excel-format (fikk også med en del nyttige egenskaper) Laget eget regneark for midling av målinger.Laget eget regneark for midling av målinger. Midlede verdier på Excel-fil til SK Hamar.Midlede verdier på Excel-fil til SK Hamar.

14 RINGSAKER KOMMUNE Fra målebok til Excel

15 RINGSAKER KOMMUNE Målinger gruppert

16 RINGSAKER KOMMUNE Til Statens Kartverk

17 RINGSAKER KOMMUNE Tidsforbruk/kjøring Forberedelser: 25 timerForberedelser: 25 timer Rekognosering: 90 timerRekognosering: 90 timer Måling 2003: 100 timerMåling 2003: 100 timer Måling 2004: 80 timerMåling 2004: 80 timer Etterarbeid: 50 timerEtterarbeid: 50 timer Til sammen: 335 timerTil sammen: 335 timer Kjøring anslåes til 2200 kmKjøring anslåes til 2200 km

18 RINGSAKER KOMMUNE I etterpåklokskapens navn Spart mye tid med RTK-utstyr til rekognosering.Spart mye tid med RTK-utstyr til rekognosering. Bedre produksjonsløype fra målebok til ferdige data. (Burde ha kunnet brukt vekting til midling av målingene)Bedre produksjonsløype fra målebok til ferdige data. (Burde ha kunnet brukt vekting til midling av målingene) Brukte mye tid på dårlig radioforbindelse (GSM hadde spart inn mange dagsverk).Brukte mye tid på dårlig radioforbindelse (GSM hadde spart inn mange dagsverk). Litt mye ”bygge-vegen-mens-du-går”- jobbing.Litt mye ”bygge-vegen-mens-du-går”- jobbing.


Laste ned ppt "RINGSAKER KOMMUNE LOKALE KARTDAGER 2006 Tore Hermansson RE Kart- og byggsak Ringsaker kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google