Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tore Hermansson RE Kart- og byggsak Ringsaker kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tore Hermansson RE Kart- og byggsak Ringsaker kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tore Hermansson RE Kart- og byggsak Ringsaker kommune
LOKALE KARTDAGER 2006 Tore Hermansson RE Kart- og byggsak Ringsaker kommune RINGSAKER KOMMUNE

2 Ringsaker kommune - noen nøkkeltall
1279 km2 innbyggere (ca. halvparten i spredt bebyggelse) 2.183 km veg (V-base) (nest mest i Norge) grunneiendommer adresser i GAB bygninger i GAB 8500 fastmerker 7.000 hytter (hvorav ca i fjellområdene 22 barneskoler 5 ungdomsskoler Norges største jordbrukskommune (i antall bruksenheter) RINGSAKER KOMMUNE

3 Måleutstyr TOPCON-utrusting for RTK-måling med base/rover oppsett. Tilrettelagt for både VHF-radio og GSM-telefon. Radio-repeater som ekstrautstyr. TOPCON Cpos-utrusting der satelittantenne, mottaker og GSM-telefonen er integrert i en enhet. Begge utrustingene med Psion målebok (GeoDos) To Sokkia totalstasjoner. Psion eller REC500 målebok RINGSAKER KOMMUNE

4 Fastmerker 50 stamnett- og landsnettpunkt 500 omregnede trig.-punkter
4950 kommunale PP 2500 vegvesen-PP 314 NSB-PP Noen fastmerker fra JSV RINGSAKER KOMMUNE

5 Utgangspunkt Alle fastmerker systematisert og lagt inn i Excel (utgangspunkt for kartbase m.m.) En del dokumentasjon (beregninger) på kommunale fastmerker. Varierende grad av dokumentasjon på eksterne fastmerker. En del erfaringer mht. bruk av diverse drag i samme områder. RINGSAKER KOMMUNE

6 Slik skulle det gjøres….
Kontrollmåle 8-10 punkter i hvert område (evt. noe mer i Moelv og Brumunddal). Kontrollmåling av både fastmerker og grensemerker. Min. to uavhengige målinger fra minst to basestasjoner. Punkter av forskjellig årgang/ produsent. RINGSAKER KOMMUNE

7 Områder 11 områder 8-15 punkter pr. måleområde RINGSAKER KOMMUNE

8 Rekognosering Kart med alle fastmerker (forskjellige farger for bolt i fjell, bolt i stein osv.) . Alle PP-lagt inn i måleboka (Euref). Rekognosering både ved hjelp av teft, målebånd, avstandslaser, håndholdt GPS og RTK. Alle aktuelle punkter for kontrollmåling merket (med tanke på snø) RINGSAKER KOMMUNE

9 ….og slik målte vi Bare fastmerker.
Mange områder uten fjellpunkter. Derfor mye bolt i stein, fundament etc. Bare kommunale punkter (SVV kontrollmålte noen av sine). Målingene utført som eget oppdrag (ikke sammen med kartforretninger og andre måleoppdrag) RINGSAKER KOMMUNE

10 Moelv RINGSAKER KOMMUNE

11 Nes/Helgøya RINGSAKER KOMMUNE

12 Furnes RINGSAKER KOMMUNE

13 Etterarbeid og systematisering
Eksportert fra måleboka som Excel-format (fikk også med en del nyttige egenskaper) Laget eget regneark for midling av målinger. Midlede verdier på Excel-fil til SK Hamar. RINGSAKER KOMMUNE

14 Fra målebok til Excel RINGSAKER KOMMUNE

15 Målinger gruppert RINGSAKER KOMMUNE

16 Til Statens Kartverk RINGSAKER KOMMUNE

17 Tidsforbruk/kjøring Forberedelser: 25 timer Rekognosering: 90 timer
Måling 2003: 100 timer Måling 2004: 80 timer Etterarbeid: 50 timer Til sammen: 335 timer Kjøring anslåes til 2200 km RINGSAKER KOMMUNE

18 I etterpåklokskapens navn
Spart mye tid med RTK-utstyr til rekognosering. Bedre produksjonsløype fra målebok til ferdige data. (Burde ha kunnet brukt vekting til midling av målingene) Brukte mye tid på dårlig radioforbindelse (GSM hadde spart inn mange dagsverk). Litt mye ”bygge-vegen-mens-du-går”-jobbing. RINGSAKER KOMMUNE


Laste ned ppt "Tore Hermansson RE Kart- og byggsak Ringsaker kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google