Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal VegDataBank GeoNordland 9.2.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal VegDataBank GeoNordland 9.2.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal VegDataBank GeoNordland

2 Vegnett Vegnettet hentes fra v-base Dette vil nå bli oppdatert oftere
Oppdateres av SVV og Statens Kartverk, og eventuelt store kommuner eller noen som slår seg sammen

3 Fagdata Trafikktall Klimastasjoner Aksellast Dekkedata Bæreevne
Ulykker Kryss/avkjørsler Kurvatur Fartsgrenser Vegbredder Bruer og tunneler Miljødata Vegutstyr Rekkverk, støyskjerm, skilt, kummer, murer,…

4 Standardverktøy Innsyn & VegEd = GIS/LINE Analyse = ArcGIS
NVDB Web = Viskart

5 Datakatalogen

6 Spesialklienter PMS BRUTUS NorTraf STRAKS ……

7 Kartgrunnlag Kartdata i alle målestokker
Webtjeneste (WMS) fra Kartverket Ortofoto (flybilder) og satellittbilder WMS fra Norge i bilder Data fra andre etater WMS Kart hentes fra Statens kartverk, blir ikke liggende på lokal server. Henter også annen data som trekkruter for vilt fra DIRNAT (Direktoratet for Naturforvaltning)

8 Eksempel på rapport fra NVDB
Det vil ligge en del standardrapporter i NVDB, men man kan også sette opp rapporter selv ved hjelp av en god del filter. Eks: Alle kommunale veger med fartsgrense 50 i Asker kommune

9 Hvilke oppgaver kan utføres?
Søke i databasen og vise informasjon på ”basis grunnkart” Ta ut rapporter Oppdatere vegnettet Oppdatere fagdata Laste ned data på ulike filformater

10 Kommunal bruk Prinsippavtale med KS Godkjent i styret
Rammeavtale (mal) med den enkelte kommune

11 Prinsippavtalen Etablering av samordningsutvalg Kommunal bruk av NVDB
Brukerforum Representanter fra brukermiljøer Dataleveranser Rettigheter Økonomi Drift og vedlikehold

12 Rammeavtalen Vegnett - E,R,F,K,P,S Vegfagdata (Elveg)
Fartsgrenser Tillatt aksellast Høydebegrensninger Innkjøring forbudt Fysisk sperring Svingerestriksjoner Digitale kartdata og adresseinformasjon Vedlikehold av data

13 Aktører ved kommunal bruk
Norkart og Geodata kan være samarbeidspartnere for NVDB i kommunene Opplæring gjennom Norkart (GIS/LINE) og Geodata (Arc) NVDB opplæring kan være tema for NKF - Norsk Kommunalteknisk Forening NVDB Start - 3 timers kurs med fokus på NVDB Viskart Viskart = web NVDB for alle - Heldagskurs med fokus på NVDB Studio og Viskart. Dette kurset kreves som forkunnskap på de resterende 4 kursene nevnt i brosjyren. NVDB Innsyn i GIS/LINE - Kurs med fokus på bruk av data fra NVDB i GIS/LINE. NVDB VegED i GIS/LINE - Opplæring på 2 samlinger - 3 dager i første uke og 2 dager i andre uke. Opplæringen har fokus på forståelse av vegnett i NVDB – geometri og topologi – og bruk av Vegnettseditoren – VegEd i GIS/LINE. Det skal brukes relativt mye tid for å sikre fordypning. NVDB Analyse i ArcGIS - Kurs med fokus på bruk av data fra NVDB i ArcGIS. NVDB Superbruker - Spesialist kurs med fokus på det/de NVDB verktøyene brukeren skal være Superbruker på: Viskart, Rapporter (via NVDB Studio), NVDB Innsyn, VegEd eller NVDB Analyse.

14 Ingen av våre veier er helt riktige,
og ingen av dem går helt rett. Sigurd Hoel

15

16 Takk for meg


Laste ned ppt "Nasjonal VegDataBank GeoNordland 9.2.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google