Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Steinkjer 150 år - byhistorie

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Steinkjer 150 år - byhistorie"— Utskrift av presentasjonen:

1 Steinkjer 150 år - byhistorie
Morten Stene

2 Istida skapte ... De naturskapte landskapselementene
morenen sandsletta elva fjorden omliggende dyrkingsareal Grunnlaget for den senere stedslogikken og stedselementene

3 Forhistorisk tid Spor etter folk, deres virksomhet og første bosettinger Bøla (helleristninger) Bardal (helleristninger Egge (gravhauger) Våttabakken (steinalderboplass) Jakt og fiske (veidekultur) Jordbrukskultur

4 Middelalderen ( ) Vet lite om Steinkjer i middelalderen, og sannsynligvis var det lite å fortelle om …. Mære kirke, skipreideordning (fram til 1349), Steinkjer gården og Egge gård “Koupanger oc Steinkiær ere allerede forgaadt Man kandt neppeligen finde huor de haffue staedt.” Bergen Rimkrønike (1560)

5 1537–1857 gryende bosetting langs elva og elvemunningen av husmenn utover 1600-tallet (6 husmenn i 1664, 14 familier i 1801) gryende trafikk ... 1700: Steinkjer som ekserserplass 1760: Gaulstad og Mokk Gruver skogbruket og sag-teknologien viktig for utviklingen gryende handel utover 1800-tallet handelshus er nevnt i 1835 jektfart håndverkere

6 Steinkjer (sørsida) 1787

7 Steinkjer

8 1857–1900 Steinkjer ble by i 1857 Bystruktur etableres
initiativ fra bygdene rundt bystatus ga handelsprivilegier egen forvaltningsenhet (Steinkjer kommune) Bystruktur etableres Steinkjer-gården (og Egge gården (1886)) “oppslukes” av byen 600 innbygger skulle bygge et bysamfunn og en infrastruktur handelen utvikles, eget vintermarked, stor jekt-virksomhet, Dampsaga etableres (1875)

9 Steinkjers byvåpen Den sekstaggede stjerna symboliser innfartsveiene
til Steinkjer

10 Steinkjer

11 Steinkjer

12 1900–1940 Bybildet forandres Ekspansiv periode fram til 1920
brann i 1900 (sørsida) - omregulering, tidsriktig bygging (”landets vakreste og mest velregulerte by”) jernbanen bygges (1905) - konflikt i byen, byen deles øst-vest (Sneppen), første tendenser til “utenbys” boligbygging Ekspansiv periode fram til 1920 byutvidelser (reg. plan i 1925), eksporthavn, sidespor jernbanen “De harde 20 og 30-åra” Stenkjær blir Steinkjer (1925)

13 Steinkjer 1902

14 Steinkjer

15 1940–1965 Steinkjer bombes 82% av bebyggelsen ødelagt, 75% husløse Fem år med okkupasjon og brakkeliv Gjenreisning (BSR og Sverre Pedersen) den gamle kvartalsstrukturen beholdt, åpnere bebyggelse, bredere gater, “barokkinspirert” byplan nødvendig med byutvidelse (Nordsihaugen, Skjeftejordet og Guldbergaunet) Funkisby reiste seg gradvis - fram til 1950-tallet 25% befolkningsvekst på 1950-tallet Biltrafikken blir dominerende Storkommune (1964)

16 Steinkjer

17

18 Funkisbyen

19 1965–2007 Ekspensjon, strukturendringer og byfornyelse
økning i allment forbruk og boligstandard (biler, større hus) - boligbygging utenfor bykjernen behov for mer plass, leirene oppfylles - nye bydeler mer hensyn til biltrafikken (veiføring, parkering, avlasting av sentrum (Sneppen bru i 1987)) strukturendringer i næringslivet (varehus, arealbehov)

20 Steinkjer kirke

21 Byfornyelse

22 E6-utbygging

23 Steinkjer


Laste ned ppt "Steinkjer 150 år - byhistorie"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google