Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Steinkjer 150 år - byhistorie Morten Stene. Istida skapte...  De naturskapte landskapselemente ne –morenen –sandsletta –elva –fjorden –omliggende dyrkingsareal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Steinkjer 150 år - byhistorie Morten Stene. Istida skapte...  De naturskapte landskapselemente ne –morenen –sandsletta –elva –fjorden –omliggende dyrkingsareal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Steinkjer 150 år - byhistorie Morten Stene

2 Istida skapte...  De naturskapte landskapselemente ne –morenen –sandsletta –elva –fjorden –omliggende dyrkingsareal  Grunnlaget for den senere stedslogikken og stedselementene

3 Forhistorisk tid  Spor etter folk, deres virksomhet og første bosettinger –Bøla (helleristninger) –Bardal (helleristninger –Egge (gravhauger) –Våttabakken (steinalderboplass)  Jakt og fiske (veidekultur)  Jordbrukskultur

4 Middelalderen (1000-1537)  Vet lite om Steinkjer i middelalderen, og sannsynligvis var det lite å fortelle om ….  Mære kirke, skipreideordning (fram til 1349), Steinkjer gården og Egge gård “Koupanger oc Steinkiær ere allerede forgaadt Man kandt neppeligen finde huor de haffue staedt.” Bergen Rimkrønike (1560)

5 1537–1857  gryende bosetting langs elva og elvemunningen av husmenn utover 1600-tallet (6 husmenn i 1664, 14 familier i 1801)  gryende trafikk... –1700: Steinkjer som ekserserplass –1760: Gaulstad og Mokk Gruver  skogbruket og sag-teknologien viktig for utviklingen  gryende handel utover 1800-tallet –handelshus er nevnt i 1835 –jektfart  håndverkere

6 Steinkjer (sørsida) 1787

7 Steinkjer - 1835

8 1857–1900  Steinkjer ble by i 1857 –initiativ fra bygdene rundt –bystatus ga handelsprivilegier –egen forvaltningsenhet (Steinkjer kommune)  Bystruktur etableres –Steinkjer-gården (og Egge gården (1886)) “oppslukes” av byen –600 innbygger skulle bygge et bysamfunn og en infrastruktur –handelen utvikles, eget vintermarked, stor jekt- virksomhet, Dampsaga etableres (1875)

9 Steinkjers byvåpen Den sekstaggede stjerna symboliser innfartsveiene til Steinkjer

10 Steinkjer - 1859

11 Steinkjer - 1882

12 1900–1940  Bybildet forandres –brann i 1900 (sørsida) - omregulering, tidsriktig bygging (”landets vakreste og mest velregulerte by”) –jernbanen bygges (1905) - konflikt i byen, byen deles øst-vest (Sneppen), første tendenser til “utenbys” boligbygging  Ekspansiv periode fram til 1920 –byutvidelser (reg. plan i 1925), eksporthavn, sidespor jernbanen  “De harde 20 og 30-åra”  Stenkjær blir Steinkjer (1925)

13 Steinkjer 1902

14 Steinkjer - 1939

15 1940–1965  21.4.40 - Steinkjer bombes –82% av bebyggelsen ødelagt, 75% husløse –Fem år med okkupasjon og brakkeliv  Gjenreisning (BSR og Sverre Pedersen) –den gamle kvartalsstrukturen beholdt, åpnere bebyggelse, bredere gater, “barokkinspirert” byplan –nødvendig med byutvidelse (Nordsihaugen, Skjeftejordet og Guldbergaunet)  Funkisby –reiste seg gradvis - fram til 1950-tallet –25% befolkningsvekst på 1950-tallet  Biltrafikken blir dominerende  Storkommune (1964)

16 Steinkjer - 1940

17

18 Funkisbyen

19 1965–2007  Ekspensjon, strukturendringer og byfornyelse –økning i allment forbruk og boligstandard (biler, større hus) - boligbygging utenfor bykjernen –behov for mer plass, leirene oppfylles - nye bydeler –mer hensyn til biltrafikken (veiføring, parkering, avlasting av sentrum (Sneppen bru i 1987)) –strukturendringer i næringslivet (varehus, arealbehov)

20 Steinkjer kirke

21 Byfornyelse

22 E6-utbygging

23 Steinkjer


Laste ned ppt "Steinkjer 150 år - byhistorie Morten Stene. Istida skapte...  De naturskapte landskapselemente ne –morenen –sandsletta –elva –fjorden –omliggende dyrkingsareal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google