Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrasjon mellom kart og skjema på Internett Lokale Kartdagar - Finnmark, 15/5-2003 Siv. Ing. Harald Huse, Norkart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrasjon mellom kart og skjema på Internett Lokale Kartdagar - Finnmark, 15/5-2003 Siv. Ing. Harald Huse, Norkart."— Utskrift av presentasjonen:

1 Integrasjon mellom kart og skjema på Internett Lokale Kartdagar - Finnmark, 15/5-2003 Siv. Ing. Harald Huse, Norkart

2 Agenda Hvorfor integrere løsninger på nett? Forklaring av diverse begreper: –Elektronisk skjema. –PKI Eksempel på hvordan integrere kart / skjema. Utfordringer.

3 Hvorfor integrere løsninger på nett? Et ledd i å møte kravene om effektivisering og modernisering av offentlig sektor Nettbaserte løsninger gir: –Raskere og sikrere saksbehandling - preutfylling av data –Større tilgjengelighet - døgnåpen forvaltning –Effektivisering Skal bruke integrasjon kart/GAB - skjema som innfallsvinkel. –Mye byråkrati rundt søknader der disse data er involvert.

4 Hva er et elektronisk skjema? En ”smart” blankett på elektronisk form på egnet format. Muligheter for at en del av feltene i skjemaet blir preutfylte. Tilgjengelig på Internett / kan integreres med andre løsninger - eksempel kart. Juridisk korrekt med tanke på innhold og elektronisk arkivering. Skjemaene er forberedt for elektronisk legitimering og signatur. Skjemaene kan fylles ut og sendes direkte til kommunen som e-post via en sikker forbindelse. Elektroniske skjemaer leveres av flere - for eksempel SSP - Dokumentbanken.

5 Eksempel på skjemaer som er tilgjengelige: Melding om tiltak. Tillatelse om tiltak på eiendommen. Rekvisisjon av kartforretning/søknad om deling av grunneiendom. Igangsettingstillatelse. Nabovarsel. Ansvarsrett. Boligtilskudd. Kommunalt startlån. Lån til kjøp av bolig. Skjenkebevilling. Søknad på kommunal stilling. Søknad om plass i SFO. Søknad om plass i barnehage. På Internett kan skjemaene bakes inn i en fagløsning med andre kommunale data !

6

7 PKI - Public Key Infrastructure Enkelt forklart kan man si at PKI er et opplegg for elektronisk legitimasjon og signatur. Vi kan legitimere oss og signere avtaler over Internett på en sikker måte. Vil få tilgjengelig en lang rekke tjenester som vi i dag må møte opp personlig for å få gjennomført. Viktig faktor i utviklingen og tilgjengeliggjøring av offentlige tjenester både for privatpersoner og bedrifter. 3 leverandører i Norge - bør utarbeides standarder! For å ta i bruk elektroniske skjema trengs PKI !

8 Må ha kartløsning på Internett med aktuelle fagdata: – Standard kartdata FKB med DEK som viktigste datasett. – Fagdata må ha nøkler for eiendom, adresse, bygning osv. – Kombineres gjerne med mer avansert Intranettløsning I mange skjema trengs også GAB-data: – Har ikke lov til å legge ut hjemmelshavers navn åpent, men via autentiseringsløsninger er det lov. – GAB integreres fullt ut på Intranett - delvis på Internett. Kan da sende linker mellom ulike systemer: GIS / GAB / SAK / Skjema osv. Systemene må være nettbaserte! Fagløsning med integrasjon kart og skjema - hva skal til?

9 NØKKEL PÅ GID GJØR KOBLING MULIG !

10 Kartdata Offentlige register Kommune GAB KomTek avgifter SAK Internett (”Publikum”)Intranett (”Saksbehandlere”) Skjema Integrasjon på nett:

11 Erfaringsgrunnlag Norkart / Geoservice er engasjert i pilot i Oppdal kommune: –Pilot for utprøving av elektroniske skjema og smartkorttjenester. Tilbudet gis til innbyggere, næringsliv og hytteeiere knyttet til Oppdal kommune. Samarbeidsprosjekt mellom Oppdal kommune og 5 forskjellige samarbeidspartnere. Totalløsningen inneholder delleveranser som knytter flere teknologiske plattformer sammen. Utprøving av ny teknologi.

12 Aktører i prosjektet og hvilke rolle de har Posten Norge AS Hovedansvarlig for prøveprosjektet og er utsteder av smartkort med elektronisk ID. ErgoEphorma AS leverer det elektroniske saksbehandlingssystemet til Oppdal kommune. Sem & Stenersen Prokom AS (SSP) leverer elektroniske blanketter og har integrert elektronisk signatur i løsningen. Buypass AS leverer tjenester for sikker legitimering og signering. Geoservice/Norkart leverer kart og informasjon for preutfylling av skjema. Har integrasjon med systemer for identifisering og elektronisk dokumentbehandling.

13 Hva er Smartkort? Et digitalt ID-kort levert av posten. Elektronisk ID er lagret i chip`en i kortet. Gir muligheter for Elektronisk legitimering og signering i elektroniske kanaler. Transportabelt - ulempe at man foreløpig trenger egen leser. Personlig PIN-kode sammen med elektronisk ID gjør at du på en sikker måte kan identifisere deg på Internett. Høy grad av sikkerhet. (Signering utført ved bruk av elektronisk ID og tilhørende privat nøkkel (PIN-kode), gir det høyeste tilgjengelige sikkerhetsnivå for elektronisk signering.)

14 Hva kan du bruke smartkortet til? I pilotperioden kan du bruke smartkortet på utvalgte tjenester: –Elektronisk innsending og signering av utvalgte søknader –Kjøpe og betale billetter på www.billettservice.nowww.billettservice.no –Ansatte i kommunen kan betale med smartkort i kantinen. Tilleggstjenester som kortet gir: –Elektronisk lommebok: elektroniske penger (kontanter) som ligger på smartkortet. –Nettminibank (www.buypass.no): en web-tjeneste der du kan overføre penger mellom smartkort, nettkonto og som er tilknyttet VISA/MasterCard.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Utfordringer rundt å integrere løsninger på nett Hensyn til personvern / skurkestreker gjør at vi bør autentisere brukere. Det mangler åpne standarder på Internett: –Geolok (GIS/GAB/SAK) –Autentisering Autentiseringsløsninger ennå ikke godt utbredt. For at effektiviseringsmålene skal nås må staten ta større tak i dette. –Byggsøk sentralt innenfor vårt fagfelt


Laste ned ppt "Integrasjon mellom kart og skjema på Internett Lokale Kartdagar - Finnmark, 15/5-2003 Siv. Ing. Harald Huse, Norkart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google