Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS
Trøndelagskartdagan 2007 Olav Vestøl

2 Geoidemodell eller Høydereferansemodell
NN1954 Ellipsoide EUREF89 Geoide- modell Høydereferanse-

3 Beregning av en HREF Baseres på en geoidemodell f.eks NKG89
Geoidemodellen modifiseres ved hjelp av justeringspunkt Justeringspunkt er nivellerte landsnett- eller stamnettspunkt Beregnes ved kollokasjon der geoidemodellen utgjør trendflata Beregnes i flere trinn Halveringsdistansen til kovariansfunksjonen endres fra trinn til trinn Øvrige nivellerte landsnetts- eller stamnettspunkt fungerer som kontrollpunkt HREF2006B har 448 justeringspunkt og 1660 kontrollpunkt

4 Prinsippskisse Terreng HREF-modell Geoidemodell Ellipsoide
Ellipsoidisk høyde Høyde i NN1954 HREF-modell Geoidemodell ’Geoidehøyde’ Ellipsoide

5 Prinsippskisse II Hell-HNN1954 HREF Geoidemodell Ellipsoide Utenfor
kovariansfunksjonens virningsområde HREF Geoidemodell Ellipsoide

6 Hvordan varierer geoiden Hele landet

7 Hvordan varierer geoiden Østlandet

8 Hvordan varierer geoiden Vestlandet

9 Nøyaktighet/pålitelighet
Avhenger av avstanden til nærmeste kontrollpunkt eller justeringspunkt Erfaringstall for å oppnå avvik mindre enn 3 cm: 10-15 km på Vestlandet 15-20 km på Østlandet Foreløpig oversikt viser at 70 kommuner ikke har tilstrekkelig med GPS/NIV-punkter

10 Justeringspunkt i Nord-Trøndelag
Før overgang til NN2000 er det planlagt 205 km med nivellement i Trondelag. 180 i Nord-Trødelag 25 i Sør Trøndelag

11 Relativ nøyaktighet Selv om den ’absolutt nøyaktigheten’ er dårlig, kan den relative nøyaktigheten innenfor km være bedre enn 3 cm. RTK-utstyr som har lokal base: Den ellipsoidiske høyden i referansestasjonen må være avledet fra kjent NN1954-høyde og HREF-verdi I praksis er dette ofte vanskelig ettersom referansestasjonen er på rådhustaket og har ukjent eller usikker NN1954-høyde.

12 Høydereferansemodellenes filformat
Standardisert binær- eller tekst-fil Grid-fil med fast bredde- og lengdeintervall Verdiene for hver breddeverdi listes fortløpene fra vest til øst I stedet for geografiske koordinater, som antatt over, kan en benytte UTM-koordinater Formatbeskrivelsen er tilgjengelig fra Statens Kartverk

13 Bruk av HREF i sanntidsutstyr
Sende HREF-verdien sammen med korreksjonsdataene Foreløpig umulig ettersom en slik verdi ikke er definert i RTCM-formatet. Ha HREF-modellen i måleboka Leica (GPS500 og GPS1200) Omformaterer modellen til internt format Ved geografisk uttrekk kan modellen lagres i minne. Blinken (TOPCON og Psion) Bruker modellen uten omformatering Nåværende versjon av Psion kan ennå ikke lese HREF-modellen NorGeodesi(Trimble) Omformaterer til GGF-format Kan gjøre geografisk uttrekk, men uvanlig med dagens raske prosessorer i målebøkene.

14 HREF og kommunale nett Landsnettetableringen har brukt HREF-modellen for å beregne NN1954 høyder Også gamle trekantpunkter har fått nye høyder Kommuner kan ha kommunale nett og polygondrag som baseres på ’gamle’ høyder til trekantpunktene Resultatet kan bli at sanntidsutsyret gir systematiske avvik i høyde på punkter som ikke er en del av landsnettet. Homogene høydenett gir enklere og nøyaktigere utnyttelse av sanntidsutstyr

15 Forvaltningspolitikk
Høydereferansemodellene er avgiftsbelagt kr 2500 pr kunde Leverandører av måleutstyr eller programvare kan inngå avtaler med SK som gir dem rett til å gi/selge modellen til sine kunder.


Laste ned ppt "Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google