Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

7 Endringer i samfunnet –muligheter og utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "7 Endringer i samfunnet –muligheter og utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 7 Endringer i samfunnet –muligheter og utfordringer
Kapittel 7 i På jobben Y2: Eleven skal kunne drøfte hvordan endringer i samfunnet påvirker yrkesutøvingen i oppvekst-, helse- og sosialsektoren. Y7: Eleven skal kunne gjøre greie for utfordringer og muligheter som vårt flerkulturelle samfunn representerer for yrkesutøvingen i oppvekst-, helse- og sosialsektoren Formål: Denne PP-presentasjonen har til hensikt å veilede deg i ulike arbeidsoppgaver for å nå kompetansemålene Y2 og Y7. PP- presentasjonen kan gjerne gjennomføres med hele basegruppen

2 STARTOPPGAVER Løs startoppgavene på side 171 i På jobben
Oppsummer sammen med medelev Ta vare på svarene på startoppgavene til vi er ferdige med kapittelet

3 Les eksemplene på side 172 Skriv ned hvilke tanker du får etter å ha lest disse eksemplene Hva synes du er den største forskjellen på Inger Mari og Camilla sin hverdag?

4 Utvikling av velferdsstaten
Bruk tabellen side i På jobben Del basisgruppen i fire. Hver gruppe får hvert sitt tema: Familien Utdanning Arbeid Helse, og sosial og omsorg Hver gruppe skal dramatisere utviklingstrekk ved velferdsstaten innen tema de har fått utdelt. Bruk gjerne tablå eller ”stillbilde”. Framfør for hverandre. Etterpå skal dere lage en tidsakse som viser alle utviklingstrekkene. (Bruk gjerne gråpapir (2-3 m). Tegn en vertikal akse og før på årstall. Skriv ned sentrale hendelser og illustrer disse hvis mulig. Alle fore tema skal inn på samme akse. Heng aksen opp i basisrommet

5 Sentrale utviklingstrekk i dag
Levekår og folkehelse Informasjon, kommunikasjon og kunnskap Alderssammensetning i befolkningen Vårt flerkulturelle samfunn

6 Gruppearbeid Jobb videre i de samme gruppene med ett av temaene nedenfor. Framfør for resten av basisgruppen. Bruk PowerPoint. 1 Levekår og folkehelse - Endringer - Hvordan endringene påvirker deg som yrkesutøver 2 Informasjon, kommunikasjon og kunnskap 3 Alderssammensetningen i befolkningen 4 Vårt flerkulturelle samfunn - Utfordringer og muligheter

7 Avslutning Tilbake til start – oppgave 1 side 171


Laste ned ppt "7 Endringer i samfunnet –muligheter og utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google