Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

7 Endringer i samfunnet – muligheter og utfordringer Kapittel 7 i På jobben Y2: Eleven skal kunne drøfte hvordan endringer i samfunnet påvirker yrkesutøvingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "7 Endringer i samfunnet – muligheter og utfordringer Kapittel 7 i På jobben Y2: Eleven skal kunne drøfte hvordan endringer i samfunnet påvirker yrkesutøvingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 7 Endringer i samfunnet – muligheter og utfordringer Kapittel 7 i På jobben Y2: Eleven skal kunne drøfte hvordan endringer i samfunnet påvirker yrkesutøvingen i oppvekst-, helse- og sosialsektoren. Y7: Eleven skal kunne gjøre greie for utfordringer og muligheter som vårt flerkulturelle samfunn representerer for yrkesutøvingen i oppvekst-, helse- og sosialsektoren Formål: Denne PP-presentasjonen har til hensikt å veilede deg i ulike arbeidsoppgaver for å nå kompetansemålene Y2 og Y7. PP- presentasjonen kan gjerne gjennomføres med hele basegruppen

2 STARTOPPGAVER  Løs startoppgavene på side 171 i På jobben  Oppsummer sammen med medelev  Ta vare på svarene på startoppgavene til vi er ferdige med kapittelet

3 Les eksemplene på side 172  Skriv ned hvilke tanker du får etter å ha lest disse eksemplene  Hva synes du er den største forskjellen på Inger Mari og Camilla sin hverdag?

4 Utvikling av velferdsstaten  Bruk tabellen side 174-175 i På jobben  Del basisgruppen i fire. Hver gruppe får hvert sitt tema: - Familien - Utdanning - Arbeid - Helse, og sosial og omsorg Hver gruppe skal dramatisere utviklingstrekk ved velferdsstaten innen tema de har fått utdelt. Bruk gjerne tablå eller ”stillbilde”. Framfør for hverandre. Etterpå skal dere lage en tidsakse som viser alle utviklingstrekkene. (Bruk gjerne gråpapir (2-3 m). Tegn en vertikal akse og før på årstall. Skriv ned sentrale hendelser og illustrer disse hvis mulig. Alle fore tema skal inn på samme akse. Heng aksen opp i basisrommet

5 Sentrale utviklingstrekk i dag  Levekår og folkehelse  Informasjon, kommunikasjon og kunnskap  Alderssammensetning i befolkningen  Vårt flerkulturelle samfunn

6 Gruppearbeid  Jobb videre i de samme gruppene med ett av temaene nedenfor. Framfør for resten av basisgruppen. Bruk PowerPoint. 1 Levekår og folkehelse - Endringer - Hvordan endringene påvirker deg som yrkesutøver 2 Informasjon, kommunikasjon og kunnskap - Endringer - Hvordan endringene påvirker deg som yrkesutøver 3 Alderssammensetningen i befolkningen - Endringer - Hvordan endringene påvirker deg som yrkesutøver 4 Vårt flerkulturelle samfunn - Endringer - Hvordan endringene påvirker deg som yrkesutøver - Utfordringer og muligheter

7 Avslutning  Tilbake til start – oppgave 1 side 171


Laste ned ppt "7 Endringer i samfunnet – muligheter og utfordringer Kapittel 7 i På jobben Y2: Eleven skal kunne drøfte hvordan endringer i samfunnet påvirker yrkesutøvingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google