Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Husbanken Husbanken – erfaringer og nye utfordringer i gjennomføringen av boligpolitikken adm. dir. Geir Barvik NOVA Oslo 8. november 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Husbanken Husbanken – erfaringer og nye utfordringer i gjennomføringen av boligpolitikken adm. dir. Geir Barvik NOVA Oslo 8. november 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Husbanken Husbanken – erfaringer og nye utfordringer i gjennomføringen av boligpolitikken adm. dir. Geir Barvik NOVA Oslo 8. november 2005

2 Side 2 Husbanken Norsk boligpolitikk – hovedlinjer og erfaringer Refleksjoner og kommentarer 1996 reformen – redningen for boligpolitikken! Problemstillingene framover

3 Side 3 Husbanken Refleksjoner og kommentarer  Omfattende, interessant og velskrevet dokument  Pensum for enhver ny politisk ledelse på feltet  Standardreferanse - kortversjon til NOU og stortingsmeldinger ?  Vitaliserende - gjeninnføring og nye begreper og teorier;  beliggenshetsrente,  Brukerkapitalisme og aktiv forbrukermakt i boligpolitikken  ”den brede” og ”den smale” boligpolitikken mv Valg: Bredt, historisk perspektiv eller fokus på de fundamentale skifter?

4 Side 4 Husbanken Politikkens bidrag til boligutviklingen?  Bærebjelken i norsk boligpolitikk var:  Høy boligbygging  Kvalitetskrav gjennom PBL og Husbanken  Husbanken som en liten, men rasjonell utnytter av byggeressursene  Praktisk tilpasning og tverrpolitisk enighet - den gode løsning i balanse mellom forskjellige idealer  Desentralisert og effektiv forvaltning

5 Side 5 Husbanken Et kort tilbakeblikk på Husbankens skiftende roller  1945-1980:  Felleserklæringen  Lavrentepolitikk og høy boligproduksjon  Fra kredittgiver til subsideformidler  1980-1996:  Rentetrapp og selektiv innretting  1996-2005:  Markedsrente og kontanttilskudd.  Husbankens rolle : stabil, trygg og farlig konserverende

6 Side 6 Husbanken 1996: Statsbankutvalg, renteomlegging og endret fokus – reform på overtid  Utgangspunktet: store strukturelle endringer på forbruker og produksjonssiden ;  Jobben var gjort og selvbyggeren var død  Rentesubsidiene mer og mer i middelklassens lommer  Behov for omlegging – boligpolitikken sto ikke til troende  Spede forsøk mot å orientere seg mot en bypolitikk  Statsbankutvalget: Fagøkonomer vs statsmannskunst  Kleppe sørget for nyanser i synet på boligpolitikken  En reform på overtid, - som har vist seg å være levedyktig  Ingen nostalgi !

7 Side 7 Husbanken Klarere fokus på boligpolitikk som en integrert del av velferdspolitikken  Husbanken fra boligdirektorat til en velferdsetat  ”arbeid til alle” – ”bolig til alle”  Ikke de fleste, alle skal ha en anstendig bolig  Subsidiene fra middelklassen til de vanskeligstilte  Strategi på vei mot egen bolig  Forebygge og bekjempe bostedsløshet  Husbanken koordinerer statlig innsats med øvrige velferdsetater og kommuner

8 Side 8 Husbanken Etter St,m nr 23: Fortsatt fellesforlik om hovedlinjen:  samvirke med øvrige politikkområder – Husbanken integrert i velferdspolitikken  fra volum til kvalitet i boligforsyningen, fortsatt distriktsprofil  forenkling av låneprodukter  Videreføring av Husbankens nye rolle(®)  Kompetansesenter  Pilotprosjekter

9 Side 9 Husbanken St.m. 23 antyder framtidas problemstillinger  God helhetlig kvalitet i boligmassen med fokus på flere kvalitetsområder – bla med ref. til eldrebølgen Universell utforming - Miljø og energi - Byggeskikk

10 Side 10 Husbanken Universell utforming Universell utforming  Produkter, byggverk og uteområder utformes for alle;  Bevegelseshemmede  Orienteringshemmede  Miljøhemmede

11 Side 11 Husbanken Miljø og energi Miljø og energi  Redusert energibehov  Nøktern ressursbruk  Større gjenbruk  Miljøvennlige materialer

12 Side 12 Husbanken Byggeskikk Gode planløsninger Effektiv arealbruk God tilpassing til sted, tomt og klima

13 Side 13 Husbanken Oppsummering  Husbanken lever i beste velgående!

14 Side 14 Husbanken Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Side 1 Husbanken Husbanken – erfaringer og nye utfordringer i gjennomføringen av boligpolitikken adm. dir. Geir Barvik NOVA Oslo 8. november 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google