Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15. jul. 2014 1 Kan norske arkitekter bli best i verden på universell utforming? NAL–akademiet Design og tilgjengelighet – universell utforming Geir Barvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15. jul. 2014 1 Kan norske arkitekter bli best i verden på universell utforming? NAL–akademiet Design og tilgjengelighet – universell utforming Geir Barvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 15. jul. 2014 1 Kan norske arkitekter bli best i verden på universell utforming? NAL–akademiet Design og tilgjengelighet – universell utforming Geir Barvik Administrerende direktør 13.11.2006

2 15. jul. 2014 2 Ja, men det krever Visjoner Vilje Virkemidler

3 15. jul. 2014 3 Sterk politisk vilje til satsing på UU Fra Soria Moria- erklæringens kapittel om likestilling: Personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen vil legge prinsippet om samfunnsmessig likestilling og universell utforming til grunn i sitt arbeid.

4 15. jul. 2014 4 Visjoner og målsettinger (Informasjonsprogrammet Universell utforming i byggsektoren) Overordnet visjon Alle mennesker – uansett funksjonsevne og alder – skal kunne bruke de samme bygde omgivelser Hovedmål UU skal være en viktig kvalitet i planlegging, prosjektering og utførelse av boliger og byggverk med tilhørende uteområder Hovedmål for arkitektene Norske arkitekter skal være blant de dyktigste i verden på universell utforming av boliger og byggverk med tilhørende uteområder

5 15. jul. 2014 5 Arkitektene sentrale endringsagenter Informasjonsprogrammet prioriterer arkitekter fordi -dere sitter i nøkkelposisjoner både i kommunene, byggebransjen og ved utdanningsinstitusjonene -deres innsats er avgjørende for å skape gode uu- løsninger -dere er viktige som agenter for uu i planlegging og prosjektering av bygg

6 15. jul. 2014 6 Situasjonen i dag Sju prosent av boligmassen er fullt tilgjengelig for rullestolbrukere (2004) Andelen tilgjengelige boliger øker svært langsomt, med kun ett prosentpoeng fra 1997 til 2004 Halvparten av boligene Husbanken finansierer har livsløpsstandard Det er ikke bare bevegelseshemmede som trenger økt tilgjengelighet

7 15. jul. 2014 7 Beskjedne tilleggskostnader Boligene HB finansierer som har UU-kvaliteter er i gjennomsnitt billigere enn øvrige boliger vi finansierer I en fersk rapport bekrefter Byggforsks analyse av et konkret prosjekt at tilleggs- kostnadene ved å bygge nytt med universell utforming er lave

8 15. jul. 2014 8 Virkemidler Regelverk Informasjon Utdanning Samarbeid med andre aktører Økonomiske virkemidler Husbanken: Fjerne hundre hindringer + generelle ordninger som skal brukes til å stimulere UU) En rekke andre finansieringskilder, se www.shdir.no/deltasenteret

9 15. jul. 2014 9 Arkitektkonkurranser Husbanken samarbeider med NAL-Ecobox om flere prosjekter den nasjonale arkitektkonkurransen Imagine. UU er et av målene. Innen 2009 er målet at UU skal inngå som kriterium i alle offentlige arkitekt- konkurranser, og alle vinnerutkast skal ha UU som en synliggjort kvalitet

10 15. jul. 2014 10 Utvikling av Statens Byggeskikkpris Husbanken jobber med forslag til statutter som setter tydeligere krav til universell utforming og bærekraft ► Arkitektur som ikke tar hensyn til UU er ikke god arkitektur i 2006! H16 – vinner av Statens byggeskikkpris 2006

11 15. jul. 2014 11 Nyskapende – funksjonelt – lønnsomt Markedet trenger nyskapende arkitekter som evner å forene estetikk og universell utforming Universelt utformede bygg er bevis på arkitekter som behersker funksjonalitet og fleksibilitet fullt ut Arkitekter som mestrer universell utforming vil ha et fortrinn i markedet Arkitekter som tegner universelt utformede bygg, bidrar til god samfunnsøkonomi


Laste ned ppt "15. jul. 2014 1 Kan norske arkitekter bli best i verden på universell utforming? NAL–akademiet Design og tilgjengelighet – universell utforming Geir Barvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google