Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming fra ide til realitet Husbankens jubileumskonferanse Førde 3.oktober 2006 Seniorarkitekt Eli Holmefjord Clarke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming fra ide til realitet Husbankens jubileumskonferanse Førde 3.oktober 2006 Seniorarkitekt Eli Holmefjord Clarke."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Universell utforming fra ide til realitet Husbankens jubileumskonferanse Førde 3.oktober 2006 Seniorarkitekt Eli Holmefjord Clarke

3 Bakgrunn Fra bruker til borger NOU 2001:22 Likeverd og tilgjengelighet NOU 2005:8 Nedbygging av funksjonshemmende barrierer St.meld.nr 40 (2002-2003) Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (nov. 2004) Om boligpolitikken St.meld nr 23 (2003-2004) Alle skal kunne bo godt og trygt

4 Soria Moria-erklæringen Plattform for regjeringssamarbeidet 2005-2009 Kapittel 15: Likestilling Personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen vil legge prinsippet om samfunnsmessig likestilling og universell utforming til grunn i sitt arbeid.

5 Stortingsmelding nr 40 (2003-2004) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer Universell utforming skal legges til grunn for nybygg og nyanskaffelser. Forslag om en rekke tiltak innen: Transport, byggverk og uteområder, informasjon og kommunikasjon, produkter, kultur og fritid. Vektlegger sektoransvarsprinsippet

6 Alle mennesker – uansett alder og funksjonshemming skal på en likeverdig måte kunne bruke de samme bygde omgivelsene

7 Mennesket i møte med omgivelsene

8 Universell utforming Bevegelseshemminger Orienteringshemminger - Syn - Hørsel - Forståelsesvansker (kognitiv svikt) Miljøhemminger (astma, allergi)

9

10

11 Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Planperiode på 5 år - 2004-2009 15 departementer involvert - sektoransvar Prioriterer Transport, bygg, uteområder og IKT Målsetning - varige virkninger Nær 100 tiltak Koordineres av Miljøverndepartementet

12 Boligpolitikk - Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) Øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder Husbankens grunnlån legger universell utforming som premiss for finansiering.

13 Universell utforming i Teknisk forskrift ? Det er foreslått å innføre universell utforming som begrep Veiledningen til forskriften må revideres parallelt

14 Praktisering av universell utforming Standarder Rikspolitiske retningslinjer for tilgjengelighet Gode eksempler og pilotprosjekt Veiledere Produktutvikling

15 Allergifremkallende eller luftrenser?

16 Inneklima, helse og energi Byggeprosess og tid Energiforbruk Oppvarmingssystemer Ventilasjonsløsninger Materialvalg Detaljer og renhold

17

18 Like tilgjengelig og brukbart Like tilgjengelig og brukbart for alle – eller ingen?

19 Refleks og kontraster Lincoln Centre foto Jan Digerud

20


Laste ned ppt "Universell utforming fra ide til realitet Husbankens jubileumskonferanse Førde 3.oktober 2006 Seniorarkitekt Eli Holmefjord Clarke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google