Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tom Wilsons artikkel: The nonsense of knowledge management.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tom Wilsons artikkel: The nonsense of knowledge management."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tom Wilsons artikkel: The nonsense of knowledge management

2 Disposisjon  Hovedfunn  Begrepet KM  Taus kunnskap  Data, informasjon og kunnskap  Argumenter mot KM som trend  Avslutning

3 Hovedfunn i tre punkter  Artiklene utgitt i spesialutgivelser  Ingen felles begrepsfesting av KM  Kunnskap kan ikke administreres

4 Begrepet KM  Undersøker tidsskrifter, konsulentbransjen og businesskoler  Begrepet KM brukes forskjellig  Kunnskapsdeling et bedre begrep?

5 Taus kunnskap  Sentralt begrep innenfor KM  Polanyi er utgangspunktet  Nonaka og Takeuchis misforståelse  Mottrekk til jobbskiftekulturen

6 Data, informasjon og kunnskap  Kunnskap=”å være det vi vet”  det er mulig å administrere og behandle data og informasjon, men kunnskap kan aldri bli behandlet eller styrt av noen annen enn den individuelle eier av kunnskapen. Wilsons mest fundamenttelle kritikk av KM og det er derfor han mener at man kan si at begrepet knowledge management er å regne som meningsløst.

7 Argumenter mot KM som trend  Ponzi og Koenig sin artikkel  En mulighet for bibliotekarer innenfor kunnskapsledelse?  Management Tools

8 Avslutning  KM som idé er i stor grad en ledelsestrend  Basert på en harmonimodell  Kunnskap som ting  Det er nødvendig med en strukturering og tilrettelegging av informasjonsressurser og kunnskap


Laste ned ppt "Tom Wilsons artikkel: The nonsense of knowledge management."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google