Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling og behandlingsresultater ved spiseforstyrrelser. Erfaringer fra Modum Bad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling og behandlingsresultater ved spiseforstyrrelser. Erfaringer fra Modum Bad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandling og behandlingsresultater ved spiseforstyrrelser. Erfaringer fra Modum Bad.

2 Klinikken: -127 sengeplasser Familieavdelingen Angstavdelingen Traumeavdelingen Korttidsavdelingen Vitaavdelingen Spiseavdelingen

3 www.modum-bad.no

4 Behandling av spiseforstyrrelser ved MB ca. 1980 Enkeltpasienter ca. 1988 1-2 pas. i gruppe for pers. forstyrrelser 1991 Åpen gruppe for 7 pasienter 1994 Lukkede grupper, anoreksi eller bulimi 5-6 måneders behandling 1999 Anoreksigr. 7 pas. 5-6 mnd. Bulimigr. 7 pas. 3- 4 mnd. 35-40 behandlingsplasser pr. år Høsten 2004 egen spiseavdeling, enerom gruppe- og. individual behandlingsprogram

5 2006: Gruppeprogram GP 7 pasienter Individualprogram IP 7 pasienter Ukesprogram 4 pasienter

6 Indikasjoner for innleggelse Spiseavdelingen Modum Bad Spiseforstyrrelsen er hovedproblemet og påvirker i stor grad dagliglivet Lokal behandling over tid uten ønskelig effekt Intet lokalt behandlingstilbud Alder over 18 år Motivasjon for innleggelse

7 Eksklusjonskriterier for innleggelse MB Psykotisk sykdomsbilde Alvorlig suicidal/selvdestruktiv adferd Pågående stoffmisbruk Somatiske komplikasjoner som krever hyppig somatisk tilsyn BMI under 15 Overvekt uten klar bulimi

8 Behandlingsprogrammene: Individualprogrammet: – undervektige, – typisk restriktivt spisemønster – kompliserte tilleggslidelser – vansker med å fungere i gruppe tettere oppfølging i måltidssituasjonene mindre gruppefokus 2 individualtimer i uka.

9 Behandlingsprogrammene: Gruppeprogrammet: – normalvektige – bulimiske symptomer – kan fungere i gruppe stort egenansvar i måltidssituasjonene gruppebehandling hovedfokus 1 individualtime i uka.

10 Behandlingsprogrammene: Ukesprogrammet: – mødre med mindreårige barn – ikke alvorlig undervekt stort egenansvar i måltidssituasjonene daglige individualtimer samarbeid med lokal behandler

11 Hvorfor ukesprogrammet? Tilbakefall etter utskrivelsen Barn Ansvar Resursbruk, behandle flere Prøve noe nytt!

12 Behandlingskapasitet: Individualprogrammet: 7 pas. åpen gruppe behandlingstid 4-6 måneder, ca. 16 pas. pr år Gruppeprogrammet: 7 pas. lukket gruppe behandlingstid ca. 12 uker, ca. 25 pas. pr år Ukesprogrammet: 2 grupper med 4 pas. innlagt en uke pr. måned over et ½ år, ca 18 pas. pr år Total behandlingskapasitet 55-60 pas. pr år

13 Behandlingsmodellen for spiseforstyrrelser ved MB Ingen enhetlig teoretisk forståelsesmodell, en symptomfokusert behandling bygger på bl.a kognitiv og interpersonlig terapi En periode med høy behandlingsintensitet, et ledd i en langsiktig prosess Målsetting: – normalisere symptomadferd – bearbeide bakenforliggende følelsesmessige problemer

14 Behandlingsmodellen Forvern, beslutning om innleggelse lukket/åpen gruppe gruppeorientert samarbeidsavtale egen aktivitet

15 Behandlingen består av: fire faste måltider pr. dag m/ ettermøter gruppesamtaler individualsamtaler uttrykksterapi kroppsorientert terapi

16 Behandlingen består av: undervisning ernæringsmessig og somatisk oppfølging fysisk trening pårørendedager sjelesorg

17 Behandling ved Modum Bad Pas. fra hele landet Søknad skal gå via lokale DPS Behandlingen betales av: – 20 % Lokale HF – 80 % Helse Sør HF Kurdøgnpris -07 ca. 2650 kr.

18 Problemer ved innleggelse: Brudd i behandlingskontakt Tas ut av sine omgivelser Ansvarsfraskrivelse, uheldig regresjon Negativ innflytelse fra medpasienter Overdrevne forventninger Borte fra egne barn Tilbakefall etter utskrivelse

19 Muligheter ved innleggelse: Faste rammer rundt matinntak Bryte vektreduserende adferd Bearbeidelse av emosjonelle traumer Avlastning fra andre forpliktelser Kontakt med medpasienter Komme bort fra destruktive omgivelser

20 Metode: 86 Pasienter behandlet ved Modum Bad i tidsrommet jan. 1998 – juni 2001, 90% deltok på 1 og 2 års etterundersøkesle Selvrapporteringskjema Eating Disorders Inventory EDI Symptom Check List - 90 - Revised SCL-90-R Inventory of Interpersonal Problems IIP-64 Anamnestiske spørsmål Strukturerte intervjuer Eating Disorders Examination EDE Anamnestiske spørsmål Structured Clinical Interview for DSM-VI for akse II SCID-II

21 Forvern -6,7 mån. InnleggelseUtskrivelse +4,3 mån. Ett år +13,0 mån. To år +27,4 mån. SelvrapporteringXXXXX IntervjuX*XXX * Scid-II på slutten av innleggelsen Datainnsamling:

22 Behandling i løpet av studien: Venteliste perioden Forvern - innleggelse Behandlingsperioden Modum Bad Oppfølgingsperioden Utskrivelse – 2 års oppfølging ”Ordinær” behandling på hjemstedet Bulimi 16 ukers beh. Anoreksi 23 ukers beh. Behandling på hjemstedet 1-10 mån. beh 23%. 10-20 mån. beh. 43% > 20 mån. beh. 32% 45% innlagt i sykehus

23 Pasientopplysninger : 55 %Tidligere sykehusbehandling 52 %Selvskadingsatferd 64 %Grenseoverskridende seksuell kontakt 34 %Pågående eller tidligere misbruk 43 / 22Singel / samboende 30,8 %Har barn 2,6 år ( 0 – 10 )Varighet tidligere psyk. behandling 16,0 år ( 7,5 – 31 )Debutalder 30,1 år ( 20 – 49 )Alder

24 Sumskår EDI (N=65): Symptomindex og personlighetsindex, selvrapport, (skalabredde 0 – 192)

25 Resultater: Diagnostisk fordeling 26%23%Frisk 46%30%25%Ednos 15%32%55%Bulimi 12% 1 pas. 7 pas. 15% 5 pas. 20% 7 pas. 6 pas. Anoreksi -restriktiv -bulimisk To årEtt årInnleggelseDiagnose:

26 BMI < 15 eller daglig overspising og/eller vektkompenserende atferd Svært alvorlig BMI < 17,5 eller ukentlig overspisinger og/eller vektkompenserende adferd Alvorlig BMI > 17,5 mindre enn ukentlig overspising eller vektkompenserende atferd Moderat BMI > 17,5 ingen overspisinger eller vektkompenserende adferd Frisk Alvorlighetsgrad av spiseforstyrrelser:

27 Resultater: Bedring Ett årTo år Bedring31 (48%)46 (71%) Uendret34 (52%)19 (29%)

28 Når skjedde endringene?

29 Pasientenes tilfredshet med behandlingen 1 = helt utilfreds, 7 = helt tilfreds

30 Gjennomsnitts og median vekt for 18 pasienter med BMI under 17,5 ved innleggelse: (13 fra anoreksi- og 5 fra bulimigruppa)

31 Etter to år har ca. 1/4 blitt friske (39% etter 5 år) og totalt 70% har oppnådd bedring. Ingen prediktorer, unnvikende personlighetsforstyrrelse høyere symptomnivå men samme bedring Bedringer skjer hovedsakelig i løpet av sykehusoppholdet Konklusjoner: Innleggelse i sykehus er et aktuelt behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser.


Laste ned ppt "Behandling og behandlingsresultater ved spiseforstyrrelser. Erfaringer fra Modum Bad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google