Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling og behandlingsresultater ved spiseforstyrrelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling og behandlingsresultater ved spiseforstyrrelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandling og behandlingsresultater ved spiseforstyrrelser.
Erfaringer fra Modum Bad.

2 Klinikken: -127 sengeplasser Familieavdelingen Angstavdelingen
Traumeavdelingen Korttidsavdelingen Vitaavdelingen Spiseavdelingen

3

4 Behandling av spiseforstyrrelser ved MB
ca Enkeltpasienter ca pas. i gruppe for pers. forstyrrelser 1991 Åpen gruppe for 7 pasienter 1994 Lukkede grupper, anoreksi eller bulimi 5-6 måneders behandling 1999 Anoreksigr. 7 pas. 5-6 mnd. Bulimigr. 7 pas. 3-4 mnd behandlingsplasser pr. år Høsten 2004 egen spiseavdeling, enerom gruppe- og. individual behandlingsprogram

5 2006: Gruppeprogram GP 7 pasienter Individualprogram IP 7 pasienter
Ukesprogram 4 pasienter

6 Indikasjoner for innleggelse Spiseavdelingen Modum Bad
Spiseforstyrrelsen er hovedproblemet og påvirker i stor grad dagliglivet Lokal behandling over tid uten ønskelig effekt Intet lokalt behandlingstilbud Alder over 18 år Motivasjon for innleggelse

7 Eksklusjonskriterier for innleggelse MB
Psykotisk sykdomsbilde Alvorlig suicidal/selvdestruktiv adferd Pågående stoffmisbruk Somatiske komplikasjoner som krever hyppig somatisk tilsyn BMI under 15 Overvekt uten klar bulimi

8 Behandlingsprogrammene:
Individualprogrammet: undervektige, typisk restriktivt spisemønster kompliserte tilleggslidelser vansker med å fungere i gruppe tettere oppfølging i måltidssituasjonene mindre gruppefokus 2 individualtimer i uka.

9 Behandlingsprogrammene:
Gruppeprogrammet: normalvektige bulimiske symptomer kan fungere i gruppe stort egenansvar i måltidssituasjonene gruppebehandling hovedfokus 1 individualtime i uka.

10 Behandlingsprogrammene:
Ukesprogrammet: mødre med mindreårige barn ikke alvorlig undervekt stort egenansvar i måltidssituasjonene daglige individualtimer samarbeid med lokal behandler

11 Hvorfor ukesprogrammet?
Tilbakefall etter utskrivelsen Barn Ansvar Resursbruk, behandle flere Prøve noe nytt!

12 Behandlingskapasitet:
Individualprogrammet: 7 pas. åpen gruppe behandlingstid 4-6 måneder, ca. 16 pas. pr år Gruppeprogrammet: 7 pas. lukket gruppe behandlingstid ca. 12 uker, ca. 25 pas. pr år Ukesprogrammet: 2 grupper med 4 pas. innlagt en uke pr. måned over et ½ år, ca 18 pas. pr år Total behandlingskapasitet pas. pr år

13 Behandlingsmodellen for spiseforstyrrelser ved MB
Ingen enhetlig teoretisk forståelsesmodell, en symptomfokusert behandling bygger på bl.a kognitiv og interpersonlig terapi En periode med høy behandlingsintensitet, et ledd i en langsiktig prosess Målsetting: normalisere symptomadferd bearbeide bakenforliggende følelsesmessige problemer

14 Behandlingsmodellen Forvern, beslutning om innleggelse
lukket/åpen gruppe gruppeorientert samarbeidsavtale egen aktivitet

15 Behandlingen består av:
fire faste måltider pr. dag m/ ettermøter gruppesamtaler individualsamtaler uttrykksterapi kroppsorientert terapi

16 Behandlingen består av:
undervisning ernæringsmessig og somatisk oppfølging fysisk trening pårørendedager sjelesorg

17 Behandling ved Modum Bad
Pas. fra hele landet Søknad skal gå via lokale DPS Behandlingen betales av: 20 % Lokale HF 80 % Helse Sør HF Kurdøgnpris -07 ca kr.

18 Problemer ved innleggelse:
Brudd i behandlingskontakt Tas ut av sine omgivelser Ansvarsfraskrivelse, uheldig regresjon Negativ innflytelse fra medpasienter Overdrevne forventninger Borte fra egne barn Tilbakefall etter utskrivelse

19 Muligheter ved innleggelse:
Faste rammer rundt matinntak Bryte vektreduserende adferd Bearbeidelse av emosjonelle traumer Avlastning fra andre forpliktelser Kontakt med medpasienter Komme bort fra destruktive omgivelser

20 Metode: 86 Pasienter behandlet ved Modum Bad i tidsrommet jan – juni 2001, 90% deltok på 1 og 2 års etterundersøkesle Selvrapporteringskjema Eating Disorders Inventory EDI Symptom Check List Revised SCL-90-R Inventory of Interpersonal Problems IIP-64 Anamnestiske spørsmål Strukturerte intervjuer Eating Disorders Examination EDE Structured Clinical Interview for DSM-VI for akse II SCID-II

21 * Scid-II på slutten av innleggelsen
Datainnsamling: Forvern -6,7 mån. Innleggelse Utskrivelse +4,3 mån. Ett år +13,0 mån. To år +27,4 mån. Selvrapportering X Intervju X* * Scid-II på slutten av innleggelsen

22 Behandling i løpet av studien:
Venteliste perioden Forvern - innleggelse Behandlingsperioden Modum Bad Oppfølgingsperioden Utskrivelse – 2 års oppfølging ”Ordinær” behandling på hjemstedet Bulimi 16 ukers beh. Anoreksi 23 ukers beh. Behandling på hjemstedet 1-10 mån. beh %. 10-20 mån. beh. 43% > 20 mån. beh % 45% innlagt i sykehus

23 Pasientopplysninger :
55 % Tidligere sykehusbehandling 52 % Selvskadingsatferd 64 % Grenseoverskridende seksuell kontakt 34 % Pågående eller tidligere misbruk 43 / 22 Singel / samboende 30,8 % Har barn 2,6 år ( 0 – 10 ) Varighet tidligere psyk. behandling 16,0 år ( 7,5 – 31 ) Debutalder 30,1 år ( 20 – 49 ) Alder

24 Symptomindex og personlighetsindex, selvrapport, (skalabredde 0 –192)
Sumskår EDI (N=65): Symptomindex og personlighetsindex, selvrapport, (skalabredde 0 –192)

25 Resultater: Diagnostisk fordeling
26% 23% Frisk 46% 30% 25% Ednos 15% 32% 55% Bulimi 12% 1 pas. 7 pas. 5 pas. 20% 6 pas. Anoreksi -restriktiv -bulimisk To år Ett år Innleggelse Diagnose:

26 Alvorlighetsgrad av spiseforstyrrelser:
BMI < 15 eller daglig overspising og/eller vektkompenserende atferd Svært alvorlig BMI < 17,5 eller ukentlig overspisinger og/eller vektkompenserende adferd Alvorlig BMI > 17,5 mindre enn ukentlig overspising eller vektkompenserende atferd Moderat BMI > 17,5 ingen overspisinger eller vektkompenserende adferd Frisk

27 Resultater: Bedring Ett år To år Bedring 31 (48%) 46 (71%) Uendret
34 (52%) 19 (29%)

28 Når skjedde endringene?

29 Pasientenes tilfredshet med behandlingen
1 = helt utilfreds, 7 = helt tilfreds

30 Gjennomsnitts og median vekt for 18 pasienter med BMI under 17,5 ved innleggelse: (13 fra anoreksi- og 5 fra bulimigruppa)

31 Konklusjoner: Etter to år har ca. 1/4 blitt friske (39% etter 5 år) og totalt 70% har oppnådd bedring. Ingen prediktorer, unnvikende personlighetsforstyrrelse høyere symptomnivå men samme bedring Bedringer skjer hovedsakelig i løpet av sykehusoppholdet Innleggelse i sykehus er et aktuelt behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser.


Laste ned ppt "Behandling og behandlingsresultater ved spiseforstyrrelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google