Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konkurransekraft vs. Sikkerhet - et enten eller to sider av samme sak? (et foredrag om utilstrekkelige kriterier for forvaltning av teknologi og storulykkesrisiko)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konkurransekraft vs. Sikkerhet - et enten eller to sider av samme sak? (et foredrag om utilstrekkelige kriterier for forvaltning av teknologi og storulykkesrisiko)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konkurransekraft vs. Sikkerhet - et enten eller to sider av samme sak? (et foredrag om utilstrekkelige kriterier for forvaltning av teknologi og storulykkesrisiko) Kenneth Pettersen, Universitet i Stavanger Solakonferansen, 17. september 2013

2 2 Hva er vi opptatt av?  Konkurransekraft  Sikkerhet

3 3 Definisjoner  Konkurransekraft  Evnen og resultatene til et firma, sektor eller industri har til å selge og levere varer i et gitt marked, også sett i relasjon til andre aktører innen samme marked  Sikkerhet  Kontroll av anerkjente farer for å oppnå et akseptabelt risikonivå (Wikipedia)

4 4 Den sivile luftfarten og samfunnet

5 5 Noen Påstander – dagens luftfart er preget av…  En «dyp» sikkerhet.  Luftfarten har ikke vært igjennom et betydelig teknologisk skifte siden innfasing av glass cockpit (tidlig 1990´s)  En luftfart som har beveget seg fra å være teknologiutviklende til mer teknologiavhengig  Samfunnets kortsiktighet i forventninger til avkastning og resultater går på bekostning av industriens behov for langsiktighet  Den politiske legitimiteten av luftfarten som teknologisk- vitenskapelig institusjon er under press

6 6 Teknologi og storulykkesrisiko - Et kort historisk tilbakeblikk

7 7 The Comet type I  Et stort steg fremover i luftfartsteknologi – samtidig en stor katastrofe!  Var i sin tid det mest ”testede” av kommersielle flymaskiner, på tross av dette ble ikke teknologien fullt ut forstått  Dyrekjøpte lærdommer på Cometen ble viktige forutsetninger for andres suksesser  De samlede granskningen etter Comet 1 ulykkene var noen av de mest omfattende i luftfarten noen sinne  Comet I blottla  Teknologiutvikling forutsetter erfaringslæring  hvor kjør konstruksjon samfunnets tillit er

8 8 Luftfart som teknologisk forvalter  Teknologiske forvaltere påstår at de kan opprettholde  betingelsene for høy pålitelighet,  En institusjonell bærekraft på lang sikt,  og som forutsetning for dette samfunnets vedvarende tillit (LaPorte 2000)  Har dagens luftfart den organisasjonen, den kulturen og den årvåkenheten som er nødvendig får å fylle denne rollen?

9 9 Egenskaper ved teknologiske forvaltere (LaPorte 2000)  Interne prosesser  Sterk felles følelse av oppdraget og operative mål, usvikelige engasjement fra ansatte  Sterkt samfunnsengasjement igjennom høy-status ledelse  Institusjonelle normer som pleier engasjementet på tvers av generasjoner  Sterk pålitelighetskultur, hvor en pålitelig produksjon og sikkerhet tillegges lik vekt  Ekstraordinær teknisk kompetanse  Høy ledelseskompetanse og disiplin i forhold til planlegging og realistiske tidsskjema  Analysekapasitet og resurser dedikert til fremtidsanalyser  En kapasitet til å investere i og avdekke feil tidlig, og å garantere utbedringer skulle feil oppstå

10 10 Egenskaper ved teknologiske forvaltere II (LaPorte 2000)  Eksterne prosesser  Sterk overordnet institusjonell synlighet ovenfor ansvarlige/eier organisasjoner  Sterk tilstedeværelse av interessegrupper (overvåkere)  Arenaer for troverdig og oppdatert operativ informasjon  Vedvarende og respektfull dialog med stat og samfunn for å informere og konsultere vedr tekniske og operative aktiviteter  Bidrar til samfunnets beste igjennom programmet og aktiviteter, herunder betaler sin andel skatter og avgifter  Enighet med samfunnet om hvordan en skal ta vare på de resursene som er nødvendig får å oppdage og svare på uventede kostnader

11 11 Oppsummering – konkurransekraft vs. Sikkerhet  Operasjonelle betingelser, planlegging og sikkerhet får en særskilt betydning når industrier oppnevnes eller tar på seg ansvaret som forvaltere på samfunnets vegne.  En tydeliggjøring av betingelsene for teknologiske forvaltere er nødvendig.  Oppfordrer industrien til større grad av årvåkenhet knyttet til dette!  Forutsetter andre og mer krevende krav til samfunnet!  Signaliserer et betydelig forskningsbehov!  Forutsetninger for institusjonell bærekraft  Forutsetninger for vedvarende tillit

12 12 Takk for oppmerksomheten! Referanser LaPorte, T., Egan J. & Stone A. (2000) Final Report: UCB-LANL Institutional Sewardship Studies 1998-2000 LaPorte, T. (2004) Elements for Long Term Institutional Stewardship in a Hazardous Age, Working paper published online


Laste ned ppt "Konkurransekraft vs. Sikkerhet - et enten eller to sider av samme sak? (et foredrag om utilstrekkelige kriterier for forvaltning av teknologi og storulykkesrisiko)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google