Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Solakonferansen 17. sept 2013 Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF) – planer og oppnådde resultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Solakonferansen 17. sept 2013 Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF) – planer og oppnådde resultater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Solakonferansen 17. sept 2013 Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF) – planer og oppnådde resultater

2 Jeg skal snakke om: Helikopteroperasjoner i Norge
Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF). Etablering Arbeidsoppgaver og planer. Sikkerhetsstudie innlandshelikopter. Hva har FsF oppnådd etter sikkerhetsstudien?

3

4 Figuren viser kun norske luftfartøy
   Figuren viser kun norske luftfartøy Oversikt over kategorier for innlands helikopterulykker 3-års rater angir faktisk ulykkesfrekvens, i 3-års perioder, plottet mot midterste år.

5 Norske helikoptertragedier siden 2000…
Ingen omkomne i offshoreflyging. (Ingen etter 1997 – Norneulykken) 18 omkomne i totalt 46 ulykker i innlandsflyging. 23 omkomne i innlandsflyging hvis vi regner med følgende havarier... Kapp Heer i 2008 (3 russere omkommet) Utenfor Mosjøen 2012 (svensk flyger, norsk pax) – Reindrift Siste 4 år: 13 omkomne, totalt 12 ulykker (norske).

6 Rostadalen 2009

7 Horten 2010

8 Hardanger 2011

9 Lübeckbukta 2012

10 Innlands helikopter bransjen
Betydelig aktivitetsøkning Ca flytimer, nesten like stor som offshore Mange små og mellomstore aktører Mange piloter med relativt lavt erfaringsnivå. Mange helikoptertyper med forskjellige ytelser og egnethet. Lav lønnsomhet. Noen nøkkeltall for innlands helikopter Innlands helikopter har blitt like stor i flytimer som offshoresektoren, med over flytimer. Det er mange små og mellomstore aktører på dette markedet. De siste 6 årene viser en moderat forbedring i forhold til sikkerhetsnivået i referanseperioden. Innafor denne sektoren er likevel et betydelig forbedringspotensialet i forhold til en ulykkesfrekvens på 10 per flytimer, som er målt for de siste 6 årene.

11 FsF etablering Etablert i mai 2009 på initiativ fra LT.
Alle AOC-holdere i Norge har rett til å være medlem. Medlemmene er accountable, flygesjefer, flysikkerhetsansvarlige. 4-5 to-dagers møter hvert år siden etableringen.

12 Mandat Flysikkerhetsforumet skal arbeide for en vesentlig forbedring av flysikkerheten med innlandshelikoptre, med nullvisjon som mål. Flysikkerhetsforumet skal være en pådriver i forhold til ansvarlige myndigheter og aktører. Det skal ta opp problemstillinger som har betydning for helikoptersikkerheten og følge opp med forslag om konkrete tiltak. Flysikkerhetsforumet skal, i tillegg til å arbeide på nasjonalt nivå, samarbeide med internasjonale organisasjoner som arbeider med helikoptersikkerhet.

13 Arbeidsoppgaver. Følge utviklingen og eventuelle konsekvenser av nytt regelverk. Foreslå endringer til regelverk. Informasjon til store brukergrupper/kunder. Vurdere sikkerhetsfremmende utstyr. Vurdere implementering av SHT tilrådninger. Vurdere utvidet utdannings- og treningskrav (simulator). Holdningsskapende arbeid. Lukke tilrådninger fra Sikkerhetsstudien for innlandshelikopter.

14 Sikkerhetsstudie for innlandshelikoptre

15 Bakgrunn FsF søkte SD i 2011 om midler til å gjennomføre en sikkerhetsstudie for innlandshelikoptre. Høsten 2011 ble midler stilt til rådighet fra SD. FsF fikk som oppgave å være faglig ansvarlig for studien. Safetec ble valgt til å gjennomføre studien.

16 Sammendrag Utviklingen for antall havarier innen Aerial Work-delen av innlandsoperasjoner har vært tilnærmet uendret siden 2000. Utviklingen er likevel urovekkende fordi havariene har økt alvorlighetsgrad (økt antall omkomne). Siste 4 år: 13 omkomne, totalt 12 ulykker

17 Sammendrag Størst sannsynlighet for dødsulykker ifm:
Pax (A til B) Rundflyging (A til A) Befaringer Ferging Privatflyging Utenlandske operatører Dette er de oppdragstypene som de ansatte i bransjen anser som de minst risikofylte. Derfor blir ofte de minst erfarne flygerne brukt.

18 Sammendrag Flertallet av Aerial Work-operatører har hatt negativt økonomisk resultat de siste 5 årene. Til tross for dårlig driftsresultat tilføres bransjen stadig ny kapital. Investeringsvilje basert på forventning om økt etterspørsel etter helikoptertjenester og et relativt innbringende marked for kjøp og salg av helikoptre.

19 Sammendrag Blant storkunder av helikoptertjenester er pris ofte eneste kriterium for valg av helikopteroperatør. Dette gjelder spesielt større bedrifter der staten er hovedaksjonær, og offentlige etater. Presset pris medfører kostnadskutt og redusert sikkerhetsarbeid. Kostnadskutt, spesielt innen film/foto og reindriving, er også stimulert av: konkurranse fra privatflygere som flyr kommersielt uten tillatelse og utstrakt bruk av svenske operatørselskap med andre rammebetingelser og lavere driftskostnader

20 Sammendrag I 2013 kan vi forvente: 2 havarier
55 % sannsynlighet for en dødsulykke Røldal

21 Konklusjon Etter 2013 kan vi vente ytterligere økning i havarifrekvensen og sannsynligheten for dødsfall, så fremt det ikke blir iverksatt tiltak. Safetec har foreslått 41 tiltak med forskjellig effekt. FsF har blitt pålagt av SD å arbeide med lukking av tilrådningene.

22 Pågående arbeid… Lukking av tilrådninger fra «Sikkerhetsstudien innlandshelikopter» Freelance flygere (deltakelse i sikkerhetsarbeid, fly for food) Sikkerhetsfremmende utstyr i helikoptrene Sikkerhetsguide i hvert selskap Økt trening (anskaffelse av simulator) Styrket tilsynsaktivitet, økonomisk tilsyn, kompetanseheving for inspektørene, bedret kontroll av utenlandske operatører (LT) Krav om kraftreserve (10%) Få forsikringsbransjen på banen (observatørstatus i FsF?) Holdninger til oppdragsrelatert trening (skolene og ledelse) GPS merking av luftfartshindere Uniformering som et ledd i holdningsskapende arbeid

23 Pågående arbeid… Få gjennomslag/forståelse for vårt forslag til «Kraftindustriens retningslinjer for bruk av helikoptertjenester» Anbud må fokusere på annet enn pris Profesjonalisering av kundene FsF-statutter og avgjørelser må være mer forpliktende og respekteres av kundene Krav om FsF-standard på oppdragsspesifikk kompetanse (flygere og lastemenn)

24 Statsbudsjettet 2013 Som følge av flere ulykker de senere årene har bruk av lette helikoptre innenlands i noen år vært et satsningsområde for Luftfartstilsynets sikkerhetsarbeid. Økt oppmerksomhet fra myndighetene, samt etableringen av Flysikkerhetsforum for operatører av innenlands helikopter i 2009, forventes å gi positive resultater. Forumet ledes av Luftfartstilsynet og gjennomførte i 2011 bl.a. flere møter med operatørene. Det ble i 2011 også besluttet å gjennomføre en sikkerhetsstudie for innenlands helikoptre. Studien gjennomføres i Flysikkerhetsforumet vil spille en viktig rolle i flysikkerhetsarbeidet på dette området i årene framover.

25 Statsbudsjettet 2013 Som følge av flere ulykker de senere årene har bruk av lette helikoptre innenlands i noen år vært et satsningsområde for Luftfartstilsynets sikkerhetsarbeid. Økt oppmerksomhet fra myndighetene, samt etableringen av Flysikkerhetsforum for operatører av innenlands helikopter i 2009, forventes å gi positive resultater. Forumet ledes av Luftfartstilsynet og gjennomførte i 2011 bl.a. flere møter med operatørene. Det ble i 2011 også besluttet å gjennomføre en sikkerhetsstudie for innenlands helikoptre. Studien gjennomføres i Flysikkerhetsforumet vil spille en viktig rolle i flysikkerhetsarbeidet på dette området i årene framover.


Laste ned ppt "Solakonferansen 17. sept 2013 Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF) – planer og oppnådde resultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google