Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Egil Nordlie Rådgiver hos Fylkesmannen og Helsetilsynet i Aust-Agder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Egil Nordlie Rådgiver hos Fylkesmannen og Helsetilsynet i Aust-Agder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Egil Nordlie Rådgiver hos Fylkesmannen og Helsetilsynet i Aust-Agder

2 Klagesaksbehandling Kommunale vedtak sosialtjenesteloven Kommunale vedtak kommunehelsetjenesteloven

3 Kommunale vedtak Det skal fattes et vedtak om tjeneste! Lovverket som styrer dette: Forvaltningsloven. Formkrav: Skriftlig, lovhenvisning, begrunnelse, klageadgang og opplysning om innsynsrett.

4 Eksepler på tjenester: Sosialtjenesteloven § 4-2, a til e Praktisk bistand og opplæring, BPA Avlastning Støttekontakt Plass i institusjon Omsorgslønn (Individuell plan.)

5 Klageadgang Sosialtjenesteloven § 8-6 Kommunehelsetjenesteloven § 2-4

6 Hva gjør vi? ”Vurderer alle sider av vedtaket”, dvs.: Formkravet Saksbehandlingstid Lovanvendelse Andre saksbehandlingsfeil (part, komp., tilstrekkelig opplyst, manglende datoer, underskrifter m.m.) Skjønnsutmålingen.

7 Skjønnsutmålingen ”Hvor mye du skal få” kan Fylkesmannen bare endre dersom kommunens skjønn er ”åpenbart urimelig”.

8 Hva gjør vi så, da? Etterspørre ytterligere opplysninger. Oppheve vedtaket, og be om ny vurdering. Omgjøre vedtaket, vi fatter nytt vedtak. Avvise.

9 Hva finner vi? Manglende opplysninger: Kopier av tidligere søknader, vedtak og klage. Datoer og underskrifter. Vurdering av de forholdene som står i søknaden. Vurdering av partsforholdet.

10 Retten til omsorgslønn § 4-2 e er mindre enn til de andre tjenestene i § 4-2. ”Inngangsbilletten” er § 4-3: De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2, bokstav a-d.


Laste ned ppt "Egil Nordlie Rådgiver hos Fylkesmannen og Helsetilsynet i Aust-Agder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google