Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5 helseregioner i Norge Helse Nord Helse Midt Norge Helse Vest

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5 helseregioner i Norge Helse Nord Helse Midt Norge Helse Vest"— Utskrift av presentasjonen:

1 5 helseregioner i Norge Helse Nord Helse Midt Norge Helse Vest
Sørlandet sykehus HF Habiliteringsseksjon for barn og unge (HABU), Kristiansand PROSJEKT INTENSIV HABILITERING 5 helseregioner i Norge Helse Nord Helse Midt Norge Helse Vest Helse Øst Helse Sør IEV mai 2004

2 HABU, Sørlandet sykehus, Kristiansand
IEV mai 2004

3 Utvikling av et nytt norsk program for intensiv habilitering ved Sørlandet sykehus ( ) Mandat Programmet skal være: Gjennomførbart ved andre barnehabiliteringstjenester Utviklet i samarbeid med ressursmiljø inkl brukerorganisasjoner. Tilpasset organiseringen av helsetjenestene i Norge og bidra til å øke bredden. Dokumentere: Effekt for barnets opplevelse og utvikling Brukertilfredshet hos foreldre Kompetanseheving hos lokale fagpersoner Faglig- og økonomisk ressursbruk ved gjennomføring av programmet (herunder ressursbehov mht romforhold, personell, økonomi). Ta i bruk moderne teknologi til kommunikasjon mellom hjem, fagpersoner i kommunene, HABU og PIH. IEV mai 2004

4 IEV mai 2004

5 Vi skal ikke finne opp noe nytt!
Ideer/inspirasjon fra: Egne kurssamlinger Foreldreerfaringer PETØ DOMAN (IAHP) TIPO Litteratur/artikler, presentasjoner Diskusjoner i ulike fora IEV mai 2004

6 Barnet i fokus – flere kanaler
Programmet retter seg mot barnet direkte og indirekte (via tiltakene mot foreldre og fagfolk) IEV mai 2004

7 Programmet er et tilbud til:
PROSJEKT FOR INTENSIV HABILITERING (PIH) Utvikling av et program for systematiske tiltak, fokusert trening og stimulering for å fremme læring hos barn med hjerneskade Hvem retter vi oss mot? Programmet er et tilbud til: Foreldre som ønsker mer systematisk trening og stimulering av sine barn og å ta del i denne. Barnegruppen som gis tilbud i utviklingsperioden: Barn fra Helse Sør CP - i hver gruppe nærmere definert GMFCS nivå ca. 3 år ved oppstart CP diagnosen …Peder Esben ?& co bidratt til at en tenker nytt… Døgnrytme bestemmer, tilleggsdiagnoser, IEV mai 2004

8 Illustrasjon av programoppsettet pr. mai 2004
IEV mai 2004

9 Overfor barnet vektlegges fokusert trening
KOMMUNIKASJON EGENLEDELSE MOTOR IKK Overfor barnet vektlegges fokusert trening Innen områdene : Motorikk Kommunikasjon Egenledelse Barnets initiativ ”dyrkes”, - motvirke passivitet Fremme evnen til organisere, planlegge, gjennomføre, evaluere Bevisstgjøre oppmerksomhet mot andre, føle og forstå, tenker Benytter lekpregete aktiviteter i tilrettelagte omgivelser naturlige situasjoner IEV mai 2004

10 Foreldre og lokal fagfolk overfor dem vektlegges bl. a
Foreldre og lokal fagfolk overfor dem vektlegges bl.a. i veiledning og undervisning: Ressurser, belastning og mestring i familiene Foreldre/foreldre-samhandling Forene ressurser og øke samhandlingen rundt barnet Foreldrenes velger selv omfang av trening hjemme Opprettelse av TS team Foreldre/fagfolk Praktisk rettet veiledning ”Workshop”-arbeid Undervisning Kunnskap om spesielle forhold knyttet til barnet Generelle prinsipp om samhandling med barn (Marte Meo) Stimulering og trening av barnet i naturlige situasjoner og spesielt tilrettelagte situasjoner IEV mai 2004

11 Grad av strukturering av stimulering og trening med barn
Bekrefte barnet Legge til rette for fysisk aktivitet Stimulering/trening på grunnlag av overordnede prinsipp Legge til rette for Kommu- nikasjon Skape struktur og skape forut-sigbarhet Stimulering/trening i naturlige situasjoner Stimulering/trening i spesielt tilrettelagte situasjoner Gi tilpasset hjelp Gi valgmuligheter IEV mai 2004

12 TS team - for å integrere, systematisere, fokusere og koordinere ressursene
Består av: Foreldre og lokale fagfolk Utformer: Mål,særlig bevisst foreldres mål Tiltak for å nå målene Kvalitativ og kvantitativ registrering av trening/måloppnåelse Møtes: Ukentlig/ hver 2. uke – lokalt, korte møter Kontakt med HABU via interaktivt nettsted IEV mai 2004

13 Hvorfor? Imøtekomme ønske om mer intensive trenings- og stimuleringstilbud til barn. Større bredde i habiliteringstilbudet. Prøve ut nye samarbeidsmodeller. Økt forskning og dokumentasjon av resultater. Ser for oss at det utvikles nye og ulike modeller, 2 sentre i hver region, IEV mai 2004

14 Erfaring pr mai - 04 Barnet Foreldre Utfordringer Fagfolk
Trives i gruppene, vil ikke slutte Variasjonsbredde øker innen fokuserte områder Utfordringer Rekruttering –treffer vi? Avslutning Adferdsproblematikk må inkluderes Samhandling i TS team Etablere workshops Balansegang mellom optimisme – muligheter Finne de gode lekeaktiviteter Begrepsavklaringer Foreldre Fremhever samtaler og gruppesamhandlingen Økt kunnskap, ser barnet bedre, vet hva de kan gjøre Registrering - Motiverende fremmer samhandling Dagslengde ok, mindre behov for lengde på opphold etterhvert Fagfolk Spennende å delta Ønsker mer veiledning IEV mai 2004

15 Å lykkes: har mer å gjøre med hvor godt vi forstår og kjenner vår egen styrke og våre svakheter, hvordan vi strategisk bruker vår kapasitet og våre ferdigheter til å nå våre mål, - enn ressursene i seg selv. Fritt etter M. Ylvisaker IEV mai 2004


Laste ned ppt "5 helseregioner i Norge Helse Nord Helse Midt Norge Helse Vest"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google