Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IEV mai 20041 5 helseregioner i Norge Sørlandet sykehus HF Habiliteringsseksjon for barn og unge (HABU), Kristiansand PROSJEKT INTENSIV HABILITERING Helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IEV mai 20041 5 helseregioner i Norge Sørlandet sykehus HF Habiliteringsseksjon for barn og unge (HABU), Kristiansand PROSJEKT INTENSIV HABILITERING Helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 IEV mai 20041 5 helseregioner i Norge Sørlandet sykehus HF Habiliteringsseksjon for barn og unge (HABU), Kristiansand PROSJEKT INTENSIV HABILITERING Helse Nord Helse Midt Norge Helse Vest Helse Øst Helse Sør

2 IEV mai 20042 HABU, Sørlandet sykehus, Kristiansand

3 IEV mai 20043 Utvikling av et nytt norsk program for intensiv habilitering ved Sørlandet sykehus (01.01.02 - 31.12.06) Mandat Programmet skal være: Gjennomførbart ved andre barnehabiliteringstjenester Gjennomførbart ved andre barnehabiliteringstjenester Utviklet i samarbeid med ressursmiljø inkl brukerorganisasjoner. Utviklet i samarbeid med ressursmiljø inkl brukerorganisasjoner. Tilpasset organiseringen av helsetjenestene i Norge og bidra til å øke bredden. Tilpasset organiseringen av helsetjenestene i Norge og bidra til å øke bredden.Dokumentere: Effekt for barnets opplevelse og utvikling Effekt for barnets opplevelse og utvikling Brukertilfredshet hos foreldre Brukertilfredshet hos foreldre Kompetanseheving hos lokale fagpersoner Kompetanseheving hos lokale fagpersoner Faglig- og økonomisk ressursbruk ved gjennomføring av programmet (herunder ressursbehov mht romforhold, personell, økonomi). Faglig- og økonomisk ressursbruk ved gjennomføring av programmet (herunder ressursbehov mht romforhold, personell, økonomi). Ta i bruk moderne teknologi til kommunikasjon mellom hjem, fagpersoner i kommunene, HABU og PIH. www.HABU.no www.HABU.no

4 IEV mai 20044 www.HABU.no

5 IEV mai 20045 Vi skal ikke finne opp noe nytt! Ideer/inspirasjon fra: Egne kurssamlinger Egne kurssamlinger Foreldreerfaringer Foreldreerfaringer PETØ PETØ DOMAN (IAHP) DOMAN (IAHP) TIPO TIPO Litteratur/artikler, presentasjoner Litteratur/artikler, presentasjoner Diskusjoner i ulike fora Diskusjoner i ulike fora

6 IEV mai 20046 Barnet i fokus – flere kanaler Programmet retter seg mot barnet direkte og indirekte (via tiltakene mot foreldre og fagfolk)

7 IEV mai 20047 PROSJEKT FOR INTENSIV HABILITERING (PIH) Utvikling av et program for systematiske tiltak, fokusert trening og stimulering for å fremme læring hos barn med hjerneskade Hvem retter vi oss mot? Programmet er et tilbud til: Programmet er et tilbud til: Foreldre som ønsker mer systematisk trening og stimulering av sine barn og å ta del i denne. Foreldre som ønsker mer systematisk trening og stimulering av sine barn og å ta del i denne. Barnegruppen som gis tilbud i utviklingsperioden : Barnegruppen som gis tilbud i utviklingsperioden : Barn fra Helse Sør Barn fra Helse Sør CP - i hver gruppe nærmere definert GMFCS nivå CP - i hver gruppe nærmere definert GMFCS nivå ca. 3 år ved oppstart ca. 3 år ved oppstart

8 IEV mai 20048 Illustrasjon av programoppsettet pr. mai 2004

9 IEV mai 20049 Overfor barnet vektlegges fokusert trening Innen områdene : Motorikk Motorikk Kommunikasjon Kommunikasjon Egenledelse Egenledelse Barnets initiativ ”dyrkes”, - motvirke passivitet Barnets initiativ ”dyrkes”, - motvirke passivitet Fremme evnen til organisere, planlegge, gjennomføre, evaluere Fremme evnen til organisere, planlegge, gjennomføre, evaluere Bevisstgjøre oppmerksomhet mot andre, føle og forstå, tenker Bevisstgjøre oppmerksomhet mot andre, føle og forstå, tenker Benytter Benytter lekpregete aktiviteter i tilrettelagte omgivelser lekpregete aktiviteter i tilrettelagte omgivelser naturlige situasjoner naturlige situasjoner KOMMUNIKASJON EGENLEDELSE MOTOR IKK

10 IEV mai 200410 Foreldre og lokal fagfolk overfor dem vektlegges bl.a. i veiledning og undervisning: Ressurser, belastning og mestring i familiene Ressurser, belastning og mestring i familiene Foreldre/foreldre- samhandling Foreldre/foreldre- samhandling Forene ressurser og øke samhandlingen rundt barnet Forene ressurser og øke samhandlingen rundt barnet Foreldrenes velger selv omfang av trening hjemme Foreldrenes velger selv omfang av trening hjemme Opprettelse av TS team Opprettelse av TS team Foreldre/fagfolk Foreldre/fagfolk Praktisk rettet veiledning ”Workshop”-arbeid Undervisning Kunnskap om spesielle forhold knyttet til barnet Generelle prinsipp om samhandling med barn (Marte Meo) Stimulering og trening av barnet i naturlige situasjoner og spesielt tilrettelagte situasjoner

11 IEV mai 200411 Grad av strukturering av stimulering og trening med barn Stimulering/trening på grunnlag av overordnede prinsipp Stimulering/trening i naturlige situasjoner Stimulering/trening i spesielt tilrettelagte situasjoner Bekrefte barnet Skape struktur og skape forut- sigbarhet Legge til rette for Kommu- nikasjon Legge til rette for fysisk aktivitet Gi valgmuligheter Gi tilpasset hjelp

12 IEV mai 200412 TS team - for å integrere, systematisere, fokusere og koordinere ressursene Består av: Består av: Foreldre og lokale fagfolk Foreldre og lokale fagfolk Utformer: Utformer: Mål,særlig bevisst foreldres mål Mål,særlig bevisst foreldres mål Tiltak for å nå målene Tiltak for å nå målene Kvalitativ og kvantitativ registrering av trening/måloppnåelse Kvalitativ og kvantitativ registrering av trening/måloppnåelse Møtes: Møtes: Ukentlig/ hver 2. uke – lokalt, korte møter Ukentlig/ hver 2. uke – lokalt, korte møter Kontakt med HABU via interaktivt nettsted Kontakt med HABU via interaktivt nettsted www.habu.no www.habu.no

13 IEV mai 200413 Hvorfor? Imøtekomme ønske om mer intensive trenings- og stimuleringstilbud til barn. Imøtekomme ønske om mer intensive trenings- og stimuleringstilbud til barn. Større bredde i habiliteringstilbudet. Større bredde i habiliteringstilbudet. Prøve ut nye samarbeidsmodeller. Prøve ut nye samarbeidsmodeller. Økt forskning og dokumentasjon av resultater. Økt forskning og dokumentasjon av resultater.

14 IEV mai 200414 Erfaring pr mai - 04 Foreldre Foreldre Fremhever samtaler og gruppesamhandlingen Fremhever samtaler og gruppesamhandlingen Økt kunnskap, ser barnet bedre, vet hva de kan gjøre Økt kunnskap, ser barnet bedre, vet hva de kan gjøre Registrering - Motiverende fremmer samhandling Registrering - Motiverende fremmer samhandling Dagslengde ok, mindre behov for lengde på opphold etterhvert Dagslengde ok, mindre behov for lengde på opphold etterhvert FagfolkFagfolk Spennende å delta Spennende å delta Ønsker mer veiledning Ønsker mer veiledning Barnet Barnet Trives i gruppene, vil ikke slutte Variasjonsbredde øker innen fokuserte områderUtfordringer Rekruttering –treffer vi? Avslutning Adferdsproblematikk må inkluderes Samhandling i TS team Etablere workshops Balansegang mellom optimisme – muligheter Finne de gode lekeaktiviteter Begrepsavklaringer

15 IEV mai 200415 Å lykkes: har mer å gjøre med hvor godt vi forstår og kjenner vår egen styrke og våre svakheter, hvordan vi strategisk bruker vår kapasitet og våre ferdigheter til å nå våre mål, - enn ressursene i seg selv. Fritt etter M. Ylvisaker Fritt etter M. Ylvisaker


Laste ned ppt "IEV mai 20041 5 helseregioner i Norge Sørlandet sykehus HF Habiliteringsseksjon for barn og unge (HABU), Kristiansand PROSJEKT INTENSIV HABILITERING Helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google