Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar SKOLEKVOTER Elisabeth Borthen 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar SKOLEKVOTER Elisabeth Borthen 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar SKOLEKVOTER Elisabeth Borthen 2007

2 DISPOSISJON 1. HJEMMEL / HISTORIKK 2. UTVIKLINGSTREKK: INTERNASJONALT / NASJONALT 3. KVANTUMSUTVIKLING 4. PROSEDYRER / SØKNADSBEHANDLING 5. VILKÅR FOR TILDELING AV KVOTER 6. OPPFØLGING / KONTROLL 7. OPPDRETTSTILLATELSER

3 1. HJEMMEL/HISTORIKK FORSKNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SKOLEKVOTER TILDELES MED HJEMMEL I SALTVANNSFISKELOVENS § 2 FJERDE LEDD. “Fiskeridirektoratet kan tillate at vitenskapelige undersøkelser og praktiske fiskeforsøk utøves uten hensyn til bestemmelsene i eller i medhold av denne lov.”

4 HJEMMEL / HISTORIKK SPØRSMÅL OM ”SÆRSKILT SKOLEKVOTE MED HJEMMEL I SALTVANNSFISKELOVEN § 2 FJERDE LEDD” BLE TATT OPP I OKTOBER 1991 AV FISKERIDIREKTORATET. BAKGRUNN, KLAGE FRA AUKRA VIDEREGÅENDE SKOLE 13. NOVEMBER 1991 - FISKERIDEPAREMENTET FINNER AT SALTVANNSFISKELOVENS § 2 FJERDE LEDD, KAN BENYTTES TIL SKOLEKVOTER.

5 2. UTVIKLINGSTREKK: INTERNASJONALT / NASJONALT DE SISTE ÅRENE ER DET SATT AV ET VISST KVANTUM FISK I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON TIL BRUK TIL FORSKNINGSFORMÅL. I DE ØVRIGE BILATERALE ELLER FLERPARTSAVTALER HAR EN IKKE SATT AV FORSKNINGSKVANTUM ENNÅ NORGE HAR PÅ NASJONAL BASIS FRA OG MED 2006 SATT AV EN VISS ANDEL AV DEN NORSKE TOTALKVOTE PÅ NVG-SILD TIL FORSKNING. OG FRA 2007 SATT AV FORSKNINGSKVANTUM FOR ALLE AKTUELLE ARTER

6 3. KVANTUMSUTVIKLING. TOTALT TILDELT, I NØS: BUNNFISK (INKL. BLÅKVEITE) OG PELAGISK. BUNNFISK PELAGISK 2004 10.100t 7.070t 2005 14.000t 6.616t 2006 15.371t 7.650t 2007 12.813t12.670t

7 TORSK INSTITUSJONSØKNAD 2006TILDELT 2006SØKNAD 2007TILDELT 2007 HAVFORSKN1960 16951635 OVERVÅKING4000380041883800 STAT.AVD30 UTVIKL.SEKJ300 310300 NFH242241,5335 HØGSK.BODØ20 SINTEF180 BUFFERKV400 830530 SKOLEKV150 280150 UNIV OSLO0,5 SUM70726871,57568,56980,5

8 NVG-SILD INSTITUSJONSØKNAD 2006TILDELT 2006SØKNAD 2007TILDELT 2007 HAVFORSKN3550200022901790 UTVIKLSEKSJ1000500 NFH11 SINTEF530199 NIFES300 SKOLEKV10005001400500 SUM5861300050313000

9 4. PROSEDYRER / SØKNADSBEHANDLING FISKERIDIREKTORATET KUNNGJØR FRIST FOR INNSENDING AV SØKNADER PÅ BAKGRUNN AV INNMELDTE BEHOV VURDERER FISKERIDIREKTORATET SØKNADENE OG SAMORDNER PROSJEKT MELLOM ENKELTE FORSKNINGSINSTITUSJONER DER DETTE ER MULIG OG UTARBEIDER ET FORSLAG TIL HVILKET KVANTUM FISK SOM BØR AVSETTES TIL : FORSKNING OVERVÅKINGSTJENESTEN (STENGING/ÅPNING AV FELT) SKOLEKVOTER

10 PROSEDYRER / SØKNADSBEHANDLING, FORTSETTELSE FORSLAG TIL TILDELING AV KVOTER OVERSENDES FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET SOM FASTSETTER HVILKET KVANTUM AV DE FORSKJELLIGE FISKESLAG SOM KAN ANVENDES TIL FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSFORMÅL. TILDELING AV KVOTE TIL FORSKNING- OG OVERVÅKING FORETAS AV FISKERIDIREKTORATET SENTRALT TILDELING AV SKOLEKVOTE FORETAS AV REGIONKONTOENE (DELEGERT 28.FEBR. 2003)

11 VILKÅR FOR TILDELING AV SKOLEKVOTER FØLGENDE VILKÅR GJELDER FOR SKOLEKVOTER: Det skal alltid være elev(er) om bord når det fiskes på undervisningskvoten. Den enkelte elev som deltar i fisket underskriver en deltakerbekreftelse som oversendes Fiskeridirektoratets regionkontor. Kopi av tillatelsen, samt en eventuell kontrakt mellom rederi og institusjonen, skal oppbevares om bord i fartøyet under hele fisket. Det er en forutsetning at vedkommende fartøy har adgang og nødvendig godkjenning til å delta i det aktuelle fiskeri. Dersom fangsten ikke omsettes, skal F.dir. likevel ha tilbakemelding om fangstens art og kvantum, identifisert på fartøy, senest 4 uker etter at fisket er gjennomført

12 VILKÅR FOR TILDELING AV KVOTER, FORTSETTELSE HVILKET FARTØY SOM BENYTTES AVGJØRES AV DEN ENKELTE SKOLE.

13 6. OPPFØLGNING / KONTROLL REGION MØRE OG ROMSDAL HAR ANSVAR FOR Å FØRE REGISTER OVER TILDELTE SKOLEKVOTER

14 7. OPPDRETTSTILLATELSER FOR UNDERVISNINGSFORMÅL HJEMMEL: Laksetildelingsforskriften § 23 Arter det kan gis slik tillatelse til: Laks, ørret og regnbueørret i sjøvann Hvorfor bare disse artene? - Antallsbegrensing for tillatelse for matfisk av laksefisk i sjøvann. - Ønsker skolen tillatelse til oppdrett av andre arter, kan det søkes om ordinær tillatelse som tildeles fortløpende. Hvem kan få slike tillatelser: 1.Universitet eller høyskole, og 2. Videregående skole med undervisningsopplegg godkjent av departementet. 2.1. Tillatelsen gis formelt til fylkeskommunen som eier skolen. 2.2. Undervisningsopplegget må innebære at elevene kan ta fagbrev i akvakultur. Størrelsen på en undervisningstillatelse: Biomasse inntil 500 tonn. Revisjon av regelverket knyttet bl.a. til undervisningstillatelser pågår i Fiskeridirektoratet. Forslag til endring forventes sendt Fiskeri- og Kystdepartementet våren 2008.

15 7. OPPDRETTSTILLATELSER FOR UNDERVISNINGSFORMÅL HJEMMEL: Laksetildelingsforskriften § 23 Arter det kan gis slik tillatelse til: Laks, ørret og regnbueørret i sjøvann Hvorfor bare disse artene? - Antallsbegrensing for tillatelse for matfisk av laksefisk i sjøvann. - Ønsker skolen tillatelse til oppdrett av andre arter, kan det søkes om ordinær tillatelse som tildeles fortløpende. Hvem kan få slike tillatelser: 1.Universitet eller høyskole, og 2. Videregående skole med undervisningsopplegg godkjent av departementet. 2.1. Tillatelsen gis formelt til fylkeskommunen som eier skolen. 2.2. Undervisningsopplegget må innebære at elevene kan ta fagbrev i akvakultur. Størrelsen på en undervisningstillatelse: Biomasse inntil 500 tonn. Revisjon av regelverket knyttet bl.a. til undervisningstillatelser pågår i Fiskeridirektoratet. Forslag til endring forventes sendt Fiskeri- og Kystdepartementet våren 2008.

16 Takk for oppmerksomheten!!


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar SKOLEKVOTER Elisabeth Borthen 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google