Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samme endringsoppgaver – for firma innbetaler AGA til kemner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samme endringsoppgaver – for firma innbetaler AGA til kemner"— Utskrift av presentasjonen:

1 11. Ekstra for virksomheter som betaler AGA til kemner (Nettobudsjetterte)

2 Samme endringsoppgaver – for firma innbetaler AGA til kemner
Navn: SD-kode AGA-pl. beløp Arbeidssted: Sone: Per Normann 111A Drammen 1 Kari Normann 130A Oslo 1 Sum endring alle koder Det må også sendes en manuell terminoppgave for 6.termin med denne endringen Dersom oppgjøret for 6. termin ikke allerede er sendt, bør dette sendes manuelt og reduserer med ,1% (sone 1) av - kr = - kr Korriger beregnet AGA i regnskapet!

3 ”Følgeskrivet” til endringsoppgavene for nettobudsjettert firma

4 Data fra Balansearket er lagt ut på Opalcon
Hentes fra YHR_OPPGPL

5 Balansearkets øvre del viser bl. a. AGA-grunnlag fordelt pr
Balansearkets øvre del viser bl.a. AGA-grunnlag fordelt pr. bedriftsnummer Sum mottatt VREF og OREF ført i SAP Arbeidsgivers tilskudd til SPK – avsatt i SAP Stemmer med avkortet beløp

6 Balansearkets nedre del:
Her kan du finne opplysninger til pkt. 7, 8 og 5 på RF-1025B

7 Data fra Agressoregnskapet – avgiftspl. beløp

8 Resultatet fra spørringen overføres excel

9 Nå skal vi «oversette» utbetalte feriepenger til kostnadskonto

10 Lurt å lage et vedlegg til RF-1022B - Sum feriepenger – kolonne 7 og 8 må stemme med det som faktisk er utbetalt

11 Skattetrekk: YHR_OPPGPL - filter kode 950

12 YHR_OPPGPL , oppsett /CUSOPAL01
Oppgavepliktige SD-koder Denne skal stemme mot regnskapet - uten korreksjon for pensjonstrekk fra de ansatte Her vises kun et utdrag av rapporten ????

13 YHR_OPPGPL, oppsett /CUSOPAL02
Avgiftspliktige SD-koder = A i Dim 7 Agressoregnskap !!!

14 Lurt å dokumentere

15 YHR_OPPGPL , oppsett /CUSOPAL04 Oppgavepliktig årsoppgjør = Innberettet SKD

16 YHR_OPPGPL, oppsett /CUSOPAL05
Avgiftspliktig årsoppgjør = Innberettet SKD

17 Utelatte oppgpl. koder = under grensen for oppgaveplikt
Nå er rapporten ferdig summert

18 Utelatte AGA-pliktige koder = under grensen for oppgaveplikt
Du må selv sette filter (*A) slik at bare de avgiftspliktige SD-kodene er med under ”Utelatte koder”

19 Utdrag - filtrerte avgiftspliktige utelatte koder

20 Nå kan du sette opp følgende regnestykke

21 Utdrag Kvitteringslisten fra SKD - 1

22 Utdrag Kvitteringslisten fra SKD - 2

23 Oppstilling vedr. AGA fra terminoppgavene m.m.
= OREF + VREF i SAP

24 Utfylling RF-1025B (N) for firma som innbetaler AGA
Sum tilskudd SPK =

25 Arbeidsgivers tilskudd til Statens Pensjonskasse
Beløp avsettes i SAP etter en %-andel virksomheten får oppgitt fra SPK Endres for hvert år – ny AGA-% for avsetningen meldes DFØ via Solman Ved hovedlønnskjøring debiteres kostnadskontoen for arbeidsgivers tilskudd og den tilsvarende oppgjørskontoen (balansekonto) krediteres Hvert år får virksomheten regninger fra SPK Ved betaling belastes først konto for inntrukket 2% pensjonstrekk fra de ansatte Deretter hentes resten fra oppgjørskontoen for arbeidsgivers tilskudd til SPK Før regnskapsåret avsluttes føres gjenstående saldo fra oppgjørskontoen over til kostnadskontoen

26 Arbeidsgivers tilskudd til Statens Pensjonskasse
Regnestykke blir da(gjenstående saldo): Faktisk betalt – avsatt fra SAP = justeringsbeløpet

27 Ekstra terminoppgave vedr
Ekstra terminoppgave vedr. justerings- beløpet for arbeidsgivers tilskudd til SPK Ekstra AGA av beløpet må føres i regnskapet, og innbetales som et tilleggsbeløp til kemner Dette tilleggsbeløpet må man finne i regnskapet!

28 Oppgjør AGA 6. termin Oppgjør av AGA for 6. termin bør om mulig inkludere dette justeringsbeløpet hvis det er negativt Derfor kan det være praktisk at virksomheten sender manuelt oppgjør av AGA for 6. termin - etter avtale med sitt DFØ-kontor Oppgjør AGA 6. termin = Summen av AGA på terminoppgaven fra SAP AGA på den manuelle terminoppgaven vedr. justeringsbeløpet SPK AGA av evt. kjente endringsoppgaver Virksomhetens regnskap bør om mulig holdes åpent til alle disse føringene av AGA er foretatt – helst også evt. AGA-føringer som gjelder kjente endringsoppgaver

29 Utfylling blankett RF-1022B (Kontrolloppstillingen mot regnskapet)
OK = pkt. 4.7 (sum) på RF-1025B Det faktisk betalte beløpet til SPK = tilsv. RF-1025B = OK OK = Sum netto AGA RF-1025B


Laste ned ppt "Samme endringsoppgaver – for firma innbetaler AGA til kemner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google