Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11. Ekstra for virksomheter som betaler AGA til kemner (Nettobudsjetterte)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11. Ekstra for virksomheter som betaler AGA til kemner (Nettobudsjetterte)"— Utskrift av presentasjonen:

1 11. Ekstra for virksomheter som betaler AGA til kemner (Nettobudsjetterte)

2 Samme endringsoppgaver – for firma innbetaler AGA til kemner Navn:SD-kodeAGA-pl. beløp Arbeidssted: Sone: Per Normann111A- 24.565 Drammen 1 Kari Normann130A- 666 Oslo 1 Sum endring alle koder- 25.231 Det må også sendes en manuell terminoppgave for 6.termin med denne endringen Dersom oppgjøret for 6. termin ikke allerede er sendt, bør dette sendes manuelt og reduserer med 14,1% (sone 1) av - kr. 25.231 = - kr. 3.557 Korriger beregnet AGA i regnskapet! 2

3 ”Følgeskrivet” til endringsoppgavene for nettobudsjettert firma 3

4 Data fra Balansearket er lagt ut på Opalcon Hentes fra YHR_OPPGPL 4

5 Balansearkets øvre del viser bl.a. AGA-grunnlag fordelt pr. bedriftsnummer Arbeidsgivers tilskudd til SPK – avsatt i SAP Sum mottatt VREF og OREF ført i SAP Stemmer med avkortet beløp 5

6 Balansearkets nedre del: Her kan du finne opplysninger til pkt. 7, 8 og 5 på RF-1025B 6

7 Data fra Agressoregnskapet – avgiftspl. beløp 7

8 Resultatet fra spørringen overføres excel 8

9 Nå skal vi «oversette» utbetalte feriepenger til kostnadskonto 9

10 Lurt å lage et vedlegg til RF-1022B - Sum feriepenger – kolonne 7 og 8 må stemme med det som faktisk er utbetalt 10

11 Skattetrekk: YHR_OPPGPL - filter kode 950 11

12 YHR_OPPGPL, oppsett /CUSOPAL01 Oppgavepliktige SD-koder Denne skal stemme mot regnskapet - uten korreksjon for pensjonstrekk fra de ansatte Her vises kun et utdrag av rapporten ???? 12

13 YHR_OPPGPL, oppsett /CUSOPAL02 Avgiftspliktige SD-koder = A i Dim 7 Agressoregnskap !!! 13

14 Lurt å dokumentere 14

15 YHR_OPPGPL, oppsett /CUSOPAL04 Oppgavepliktig årsoppgjør = Innberettet SKD 15

16 YHR_OPPGPL, oppsett /CUSOPAL05 Avgiftspliktig årsoppgjør = Innberettet SKD 16

17 Utelatte oppgpl. koder = under grensen for oppgaveplikt Nå er rapporten ferdig summert 17

18 Utelatte AGA-pliktige koder = under grensen for oppgaveplikt Du må selv sette filter (*A) slik at bare de avgiftspliktige SD-kodene er med under ”Utelatte koder” 18

19 Utdrag - filtrerte avgiftspliktige utelatte koder 19

20 Nå kan du sette opp følgende regnestykke 20

21 Utdrag Kvitteringslisten fra SKD - 1 21

22 Utdrag Kvitteringslisten fra SKD - 2 22

23 Oppstilling vedr. AGA fra terminoppgavene m.m. = OREF + VREF i SAP 23

24 Utfylling RF-1025B (N) for firma som innbetaler AGA Sum tilskudd SPK = 3.439.604 24

25 Arbeidsgivers tilskudd til Statens Pensjonskasse Beløp avsettes i SAP etter en %-andel virksomheten får oppgitt fra SPK –Endres for hvert år – ny AGA-% for avsetningen meldes DFØ via Solman Ved hovedlønnskjøring debiteres kostnadskontoen for arbeidsgivers tilskudd og den tilsvarende oppgjørskontoen (balansekonto) krediteres Hvert år får virksomheten regninger fra SPK –Ved betaling belastes først konto for inntrukket 2% pensjonstrekk fra de ansatte –Deretter hentes resten fra oppgjørskontoen for arbeidsgivers tilskudd til SPK –Før regnskapsåret avsluttes føres gjenstående saldo fra oppgjørskontoen over til kostnadskontoen 25

26 Arbeidsgivers tilskudd til Statens Pensjonskasse Regnestykke blir da(gjenstående saldo): Faktisk betalt – avsatt fra SAP = justeringsbeløpet 26

27 Ekstra terminoppgave vedr. justerings- beløpet for arbeidsgivers tilskudd til SPK Ekstra AGA av beløpet må føres i regnskapet, og innbetales som et tilleggsbeløp til kemner Dette tilleggsbeløpet må man finne i regnskapet! 27

28 Oppgjør AGA 6. termin Oppgjør av AGA for 6. termin bør om mulig inkludere dette justeringsbeløpet hvis det er negativt Derfor kan det være praktisk at virksomheten sender manuelt oppgjør av AGA for 6. termin - etter avtale med sitt DFØ-kontor –Oppgjør AGA 6. termin = 1.Summen av AGA på terminoppgaven fra SAP 2.AGA på den manuelle terminoppgaven vedr. justeringsbeløpet SPK 3.AGA av evt. kjente endringsoppgaver Virksomhetens regnskap bør om mulig holdes åpent til alle disse føringene av AGA er foretatt – helst også evt. AGA-føringer som gjelder kjente endringsoppgaver 28

29 Utfylling blankett RF-1022B (Kontrolloppstillingen mot regnskapet) OK = pkt. 4.7 (sum) på RF- 1025B OK = Sum netto AGA RF-1025B Det faktisk betalte beløpet til SPK = tilsv. RF-1025B = OK 29


Laste ned ppt "11. Ekstra for virksomheter som betaler AGA til kemner (Nettobudsjetterte)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google