Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

6. Hovedlønn desember. Hovedlønn desember Registreringsfrister –Fullservicekunder Bilagene skal være mottatt innen 25.11.13 –Basis- og delservicekunder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "6. Hovedlønn desember. Hovedlønn desember Registreringsfrister –Fullservicekunder Bilagene skal være mottatt innen 25.11.13 –Basis- og delservicekunder."— Utskrift av presentasjonen:

1 6. Hovedlønn desember

2 Hovedlønn desember Registreringsfrister –Fullservicekunder Bilagene skal være mottatt innen 25.11.13 –Basis- og delservicekunder Bilagene skal være registrert innen 03.12.13, kl 20:00 Kontrollperioden –Fullservicekunder04.12.13, kl 12:00 – 05.12.13, kl 12:00 –Basis- og delservicekunder 04.12.13, kl 12:00 – 05.12.13, kl 20:00 Utbetalingsdato hovedlønn 12.12.13 2

3 Beregning av forskuddstrekk i desember I desember beregnes det halv skatt på månedslønn og faste ytelser Tilleggsytelser, som for eksempel overtid, skal det også beregnes halv skatt av, såfremt den samlede lønnen for desember ikke overstiger gjennomsnittslønnen for hele året –Dette står i skattebetalingsforskriften (for 2007-12-21) §5-7-2 3

4 Beregning av forskuddstrekk i desember For å beregne dette benytter vi følgende lønnarter: –/169 - Fast grunnlag halv skatt Dvs. månedslønn og andre faste tillegg samt permisjon uten lønn –/102 - Totalt grunnlag skattbar lønn Dvs. alle skattbare lønnarter inneværende år –/402 – Antall lønnsperioder hvor personen har fått utbetaling –/105 – Grunnlag tabelltrekk –/106 – Grunnlag prosenttrekk –/165 – Grunnlag tabelltrekk Det beregnes halv skatt av alt som inngår i lønnart /169 –I tillegg beregnes halv skatt av tilleggsytelser når det totale skattegrunnlaget for desember (summen av /105, /106 og /165) ikke overstiger gjennomsnittlig skattegrunnlag (lønnart /102 delt på /402) –På alt overskytende beregnes det full skatt 4

5 Eksempel 1 Den ansatte har vært ansatt i hele 2013 Overtid utgjør kr 10 000,- i desember –/102 akkumulert januar – desember kr 546 000,- –546 000,-/12 mnd (/402)kr 45 500,- –Faste ytelser desember (/169)kr 40 000,- –Tilleggsytelser kr 10 000,- –Grunnlag halv skatt kr 45 500,- –Grunnlag full skattkr 4 500,- Konklusjon –Faste ytelser og overtid desember er totalt kr 50 000,- –kr 50 000,- > kr 45 500,- –Kr 4 500,- får full skatt 5

6 Eksempel 2 Den ansatte har vært ansatt i hele 2013 Overtid utgjør kr 5 000,- i desember –/102 akkumulert januar – desember kr 546 000,- –546 000,-/12 mnd (/402)kr 45 500,- –Faste ytelser desember (/169)kr 40 000,- –Tilleggsytelser kr 5 000,- –Grunnlag halv skatt kr 45 500,- –Grunnlag full skattkr 0,- Konklusjon –Faste ytelser og overtid desember er totalt kr 50 000,- –kr 45 000,- < kr 45 500,- –Alle tilleggsytelsene i desember går til halv skatt 6

7 Skatt i desember Honorarpersoner (MG 8) har fullt forskuddstrekk i desember Andre ansatte som ønsker fullt skattetrekk i desember legger dette inn via PA30, IT0015 –Lønnart: VFSK ( 100% skatt i periode med 50% ) –Beløp:1 –Opprinnelsesdato: desember Se brukerdokumentasjon under:  Lønnsregistreringer  Forskuddstrekk i desember –Beregning av forskuddstrekk for desember –Kontroll før produktiv hovedlønn for desember –Kontroll etter produktiv hovedlønn for desember –Fullt skattetrekk i desember 7


Laste ned ppt "6. Hovedlønn desember. Hovedlønn desember Registreringsfrister –Fullservicekunder Bilagene skal være mottatt innen 25.11.13 –Basis- og delservicekunder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google