Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Feriepenger Fagdag 29. april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Feriepenger Fagdag 29. april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Feriepenger Fagdag 29. april 2009

2 Feriepenger på junilønn:
Opptjente feriepenger fra 2008 Lønn for opptjente feriedager = Feriepengetillegg Starte med å fortelle hvordan feriepenger blir utbetalt i staten. Feriepenger er en engangsutbetaling/ beregning. I juni måned blir alle opptjente feriepenger fra foregående år utbetalt, og en blir trukket for x antall dager med ferie som en har fått utbetalt. Dette er uavhengig av når vedkommende tar ferien. Når en blir trukket i juni for feriedagene sine, så vil det si at en da får ”normal” lønn utbetalt i de månedene en bruker ferien sin.

3 Feriepengeutbetaling på junilønn
Feriepenger kr ,82 Ferietrekk kr ,39 = Feriep.tilegg kr ,43

4 Sikringsbestemmelsen
Vanlig månedslønn i juni skal utbetales dersom Opptjente feriepenger ikke dekker lønn til 5 ukers ferie Forutsetninger: Full opptjening i fjor Lik stillingsprosent hele fjoråret og 1. juni i år. Hvordan ser en at sikringsbestemmelsen har slått til? Lønnart OFP1 på lønnsslippen juni Transaksjonskode PC00_M99_CWTR (lønnartrapporten) Velg variant cus&opal 77

5 Sikringsbestemmelsen

6 Ved 80% fødselspermisjon
Inntrekk av ferie skjer etter den ordinære stillingsprosenten Fødselspermisjonen avbrytes når ferien avvikles med ordinær lønn Ved permisjon u/lønn er den ansatte normalt med på ferieutbetalingen.

7 Overgang statlige virksomheter
Særskilt i staten: Ved overgang mellom statlige arbeidsgivere overfører en opptjente feriedager og feriepenger til den nye arbeidsgiveren, men dette gjelder ikke alle statlige virksomheter. Se statens personalhåndbok pkt Sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn

8 Overgang til annen statsetat
Huske på: All ferieregistrering må være ajour Sjekk om den nye arbeidsgiveren er med på denne ordningen Fullservicekunder: Fyll ut skjema 50 fratredelse Sjekk at antall dager med til gode ferie stemmer med SAP (PA 20 og infotype 2006 –fraværskvoter) Riktig navn og adresse på ny arbeidsgiver Her kan en også bruke rapporten YHR_FRAV10 for å se hvor mange dager med ferie den enkelte har tatt ut.

9 Overgang til annen statsetat
Følgende kvotetyper skal overføres: 30 Betalt ferie 31 Betalt ferie o/60 år 37 Fjorårsferie fra annen etat 40 Ubetalt ferie Tømme feriedager til gode i SAP IT0416, kompensasjon for tidskvote Z001 – reduser restferie u/utbetaling Z nullstill ferie uten lønn

10 Overgang til annen statsetat
Sluttoppgjøret IT15 Lønnart: OSLT Opprinnelsedato: Siste arbeidsdag Beløp: 1 → Opptjente feriepenger overføres nå til en skyggelønnart

11 Overgang til annen statsetat
Hvordan finne riktig opptjente feriepenger: Siste lønnsslipp, PC00_M20_CEDT - Lønn -> Lønnsavregning - Norge -> Lønnsavregning -> Lønnsslipper Lønnartrapport, PC00_M99_CWTR Variant 78 for fjorårets opptjente feriepenger Variant 81 for årets opptjente feriepenger Lønnsavregningsresultater, PC_PAYRESULT - Resultat av lønnsberegningen -> Vis lønnsavregningsresultater

12 Permisjon uten lønn- overgang til annen statsetat
Registrer permisjon på vanlig måte Feriedager: All ferie må være registrert i SAP Sjekk feriekvoter (IT 2006, fraværskvoter) Nullstill feriedager på IT2006 (før 1. juni) Sett kvoten i NULL, ikke slett Dersom det er brukt av årets ferie Opprett kvotetype 32 Registrer ferie med lønn i IT2001 Nullstill feriedager på IT0416 (etter 1. juni) Kode Z001 betalt ferie Kode Z002 ubetalt ferie Fullservicekunder: Fyll ut skjema 07 Permisjoner Sjekk med den nye arbeidsgiver om de ”tar imot” feriepenger Fyll inn årsak til permisjonen I merknadsfeltet skriver dere inn navn og adresse på ny arbeidsgiver samt antall feriedager til gode

13 Permisjon uten lønn- overgang til annen statsetat
Feriepenger: Finne opptjente feriepenger Siste lønnsslipp Lønnartrapporten PC00_M99_CWTR Variant cus&opal 78 og/eller 81 PC_PAYRESULT CRT tabellen, /327 - /331 Nullstill feriepenger til gode: IT15 Lønnart: 9220 til 9511 Beløp: beløp med minus foran Simuler neste lønnsslipp + junislipp for å se at feriepenger og feriedager er i null

14 Opplysninger fra annen statsetat
Feriepenger og opptjeningsforhold må innrapporteres før junilønn Dette gjelder både for foregående og inneværende år Ved manglende / feil innlegging, blir feriepengene feil

15 Opplysninger fra annen statsetat
Feriepenger: IT 15 Lønnart: 9501, 9502, 9503, 9505, 9510, 9511 Opptjeningsforhold: IT15 Lønnart: 9508 og 9509 Feriedager: IT 2006, registrer full opptjent kvote Eventuelt forbruk av feriedager inneværende år Reduser antall brukte dager på IT0416 og Z001 og Z002 for ubetalt ferie

16 Eksempel Eksempel: Vedkommende tilsatt , kommer fra annen statsetat. Opptjente feriepengegrunnlag hittil i år: Opptjente feriepenger foregående år:

17 Opptjeningsforhold foregående år:
Eksempel Opptjeningsforhold foregående år: Opptjeningsforhold inneværende år: Vedkommende har jobbet 100% i 2009 hos gammel arbeidsgiver: 11/31*100 =35

18 Eksempel Infotype 2006:

19 Opplysninger fra annen statsetat
Fullservicekunder: Viktig at dere innhenter opplysninger fra tidligere arbeidsgiver Fyll ut skjemaet, overføring av ferieopplysninger, som ligger på kundenettet og send til SSØ

20 Opplysninger fra annen statsetat

21 Overføring fra annen statsetat
Hvordan kan fullservicekunder kontrollere at de overførte opplysningene er korrekt i SAP? Rapporten YHR_FRAV10 i SAP Gir oversikt over tildelte feriekvoter og rest feriedager Sjekk antall feriedager Eventuelle avvik mellom full opptjeningstid og kvoten for feriedager

22 Overføring fra annen statsetat

23 Fratredelse i staten, sluttoppgjør
Ved fratredelse i staten skal opptjente feriepenger utbetales Forutsetning: All ferieregistrering er ajour Fullservicekunder må sjekke i SAP i PA20 og IT2006, fraværskvoter, at ferien stemmer Noter dager opptjent, brukt og til gode på skjema 50, fratredelse Saksgang for fratredelse er kjørt

24 Fratredelse i staten Oppgjør av dager til gode: Sluttoppgjøret: IT0416
Kode 0001, utbetaling av rest feriedager Dato lik siste arbeidsdag ”Antall komp.”, summen av rest dager på kvotetype 30, 31, 32 og 37 Kode 0002, utbetaling av rest seniordager Kode 0004, utbetaling av etatspesifikke dager Kode Z002, nullstill dager ferie uten lønn Sluttoppgjøret: IT15 Lønnart OSLU Beløp: 2 (fratredelse ) 1 (fratredelse )


Laste ned ppt "Feriepenger Fagdag 29. april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google