Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSV-CERTEPARTIER Supplytime og oljeselskapenes standarder Pål Lieungh 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSV-CERTEPARTIER Supplytime og oljeselskapenes standarder Pål Lieungh 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSV-CERTEPARTIER Supplytime og oljeselskapenes standarder Pål Lieungh 1

2 2 UTVIKLINGSTREKK I OFFSHORECERTEPARTIENE ▶ Innholdsmessig: ▷ Fra rene fraktkontrakter til kontrakter med større fokus på spesialtjenester. ▷ Fra omsorgsforpliktelse til resultatforpliktelse? ▶ Kontraktsformat: ▷ Fra Supplytime til spesialkontrakter (oljeselskapenes egne standarder) > Terms & Conditions: Egenutviklede kontraktsformater – ofte med utgangspunkt i oljeselskapenes borekontrakter. > Innarbeidelse av omfattende prosedyrer i vedlegg.

3 NOEN KURIØSE EKSEMPLER (OSV) ▶ “ Prior to the COMMENCEMENT, COMPANY and CONTRACTOR shall exchange all useful information available to them related to the socio-economic context, impact and initial status of the LOCATIONS. ▶ CONTRACTOR shall take all necessary action to limit the socio-economic impact of the performance of the SERVICES on the LOCAL COMMUNITY, and, in particular: ▷ a)shall develop and submit review procedures for COMPANY’s review to address at a minimum the following issues: > -establishing and maintaining positive relationships with the LOCAL COMMUNITY in any LOCATIONS where the SERVICES are performed; > -developing LOCAL COMMUNITY employment / recruitment, training and capacity building opportunities, while making sure that fundamental rights, at any LOCATION where the SERVICES are performed, as defined and protected by the United Nations Universal Declaration of Human Rights’ and the International Labor Organization’s core principles are respected;” 3

4 NYTT EKSEMPEL (ACCOMODATION VESSEL) ▶ Food Commodities Quality Specification ▶ All commodities shall be Grade A “Choice”, or selected from the highest two grades of any applied quality classification. ▶ Beef: ▷ EC Country of origin aged beef shall be used for Grade A dishes. Imported beef shall be first grade steer quality from EC approved slaughterhouses. Portion size raw weight minimum 140g, casseroles minimum 115g. ▶ Fish: ▷ White fish shall be fresh/frozen fillets and must not be less that 140g weight. Fillers specified as slices of fish muscle, which have been removed from the carcasses by cuts, made parallel to the backbone. For Plaice and Sole only, a reduction to 115g can be accepted. ▶ Fish Grade A: Cod, Haddock, Halibut, Lemon Sole, Monkfish, Plaice, Prawns, Salmon, Skate, Trout, Turbot ▶ Fish Grade B: Herring, Kippers, Mackerel, Smokies, Whitebait, Whiting 4

5 NÆRMERE OM DE INNHOLDSMESSIGE UTVIKLINGSTREKKENE ▶ Hva skjer: ▷ Større fokus på tjenesteelementet ▷ Ikke lengre klare skillelinjer mellom leie av skip og ”subsea work” ▶ Årsak: ▷ Flere nye aktører med mindre interne ressurser ▶ Vanskelige grensetilfeller: ▷ Befrakter kommer med arbeidsoppgaver/generelle prosedyrer for utførelse. ▷ Reder lager konkrete prosedyrer tilpasset skipet og dets utstyr og skaffer spesialutstyr. ▶ Rettslig utfordring: ▷ Hvilket ansvar får reder for prosedyrene? ▷ Når får reder resultatansvar? 5

6 NOEN HOVEDFORSKJELLER ILLUSTRERT VED FØLGENDE PROBLEMSTILLINGER: ▶ Forsinket levering – erstatningsansvar ▶ Off-hire ▶ Knock-for-knock ▶ substitusjonsskip 6

7 FORSINKET LEVERING ▶ Bakgrunnen for Supplytimes regulering: ▷ Skipet i fokus - Enkel tilgang til alternative skip. ▶ Trender: ▷ Ser i større grad at oljeselskapene krever LD ved forsinket levering. ▶ Grunn: ▷ Offshore Support Vessel del av større offshore-operasjoner hvor oljeselskapet har store eksponeringer. 7

8 OFF-HIRE ▶ Trend: ▷ Standard Off-hire bestemmelser suppleres med forholdsmessig reduksjon i rate med redusert ytelse ▶ Begrunnelse/behov: ▷ Ved sammensatte tjenester blir det for ”grov-masket” kun å måtte velge mellom on- eller off-hire. ▷ Skipet er del av en større operasjon hvor det å ta skipet ut av drift ikke er et reelt alternativ. 8

9 KNOCK-FOR-KNOCK (K4K) ▶ Knock for knock (K4K): Et områder der oljeselskapene mer og mer krever unntak fra Supplytime’s standard løsning: ▶ Eksempler: ▷ Utgangspunktet: ”Charterers shall be responsible for and indemnify Owners’ Group against damage to the property of Charterers’ Group…” ▷ Unntak - Alternativ 1: “…provided that Owners shall be liable for the first USD [xx] of any debris removal or damage to or loss of such property arising out of the negligence of Owners’ Group.” ▷ Unntak - Alternativ 2: ” “…provided that Owners shall always be liable for the first USD [xx] of any debris removal or damage to or loss of such property where it relates to Owners’ Group performance of services hereunder.” 9

10 KNOCK-FOR-KNOCK ▶ Praktisk eksempel: Hvem omfattes av ”Charterers’ Group”? ▶ Utgangspunktet i Supplytime: Charterers’ ”other contractors” inngår i ”Charterers’ Group”. ▶ På engelsk/nederlands sektor: Vanlig at Charterers’ ”other contractors” holdes utenfor definisjonen av ”Charterers’ Group” ▶ Owners henvises til å inngå Mutual ”Waiver and Indemnity” avtaler med ”Charterers’ Other Contractors” på egne vegne og på vegne av egne subcontractors. 10

11 K4K: ROV TJENESTER ▶ Unntak fra standard K4K i reders favør: ▷ ROV operasjoner utenfor ROV’ens standard operasjonskriterier (som er snevrere enn skipets) > Oljeselskapet tar ansvar også for skade/tap av ROV. > Skipet på rate under berging av ROV. ▶ Kommer som krav fra ROV operatør ▷ Viktig å sikre seg back to back mot oljeselskapet 11

12 SUBSTITUTE VESSEL ▶ Ser eksempler på at reder får plikt til å stille med tilsvarende erstatningsskip ved mislighold. ▶ I realiteten en omgåelse av off-hire som ”sole remedy” 12

13 13

14 14


Laste ned ppt "OSV-CERTEPARTIER Supplytime og oljeselskapenes standarder Pål Lieungh 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google