Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Havrettskonvensjonen og reglene i EU og Norge som grunnlag for strafforfølgning av miljøforbrytelser i skipsfart Alla Pozdnakova, post doc Nordisk institutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Havrettskonvensjonen og reglene i EU og Norge som grunnlag for strafforfølgning av miljøforbrytelser i skipsfart Alla Pozdnakova, post doc Nordisk institutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Havrettskonvensjonen og reglene i EU og Norge som grunnlag for strafforfølgning av miljøforbrytelser i skipsfart Alla Pozdnakova, post doc Nordisk institutt for sjørett

2 Havrettskonvensjonen Kyststaters tvangsmakt utenfor sjøterritorium er begrenset under art. 220 Samspill mellom kyst-, havne- og flaggstater i straffesaker –Havnestaters jurisdiksjon (art. 218) –Flaggstaten kan overta saken (art. 228)

3 Premissene for straffansvar – HR og Marpol Definisjon av ulovlig forurensning fra skip –MARPOL 73/78 (og Marpol-forskriften) Skyldkravet? Vesentlighetskriteriet for vurdering av straffansvar? Hvem kan/skal straffes?

4 Behov for mer omfattende harmonisering av nasjonale strafferettslige regimer EU/EØS – felles prinsipper for straffansvar –Direktiv 2005/35/EC –Rådets rammebeslutning 2005/667/JHA (opphevet) –Endringsdirektiv 2009/123/EC

5 Direktive Straffereglenes virkeområde Legaldefinisjoner –”Overtredelse” –Skyldkravet – Unntak fra ansvar (Intertanko v. Commission) Men ikke konkrete straffesanksjoner Havnestaters forpliktelser

6 Norske regler Skipssikkerhetsloven (2007) –Kap. 10 Straffansvar Forurensningsloven (1981) –Akutt forurensning, kap. 6 Straffeloven 1902 [2005] –Alvorlig miljøkriminalitet, art. 152b [ny art. 240]


Laste ned ppt "Havrettskonvensjonen og reglene i EU og Norge som grunnlag for strafforfølgning av miljøforbrytelser i skipsfart Alla Pozdnakova, post doc Nordisk institutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google