Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørnsletta Ungdomsskole 198 elever, 18 ansatter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørnsletta Ungdomsskole 198 elever, 18 ansatter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørnsletta Ungdomsskole 198 elever, 18 ansatter

2 PLANLEGGING Hvordan organiserer man oppgavene i forhold til tidsrammen og ressursene, samtidig som man holder oversikt over 71 elever i løpet av to uker???

3 Timene to timer per dag. Gruppearbeid i den første timen og klassesamtale i den andre timen. Lærere ble værende i klasserommet: Den 1. timen som vakter. Den 2. som ”programledere”.

4 Oppgavene Lederne traff prosjektlederen, tildeling av oppgavene og datarommene. 1. time- gjennomføring av oppgavene i grupper. 2. time- gjennomføring av filosofisk debatt. Oppsummering av dagen med logg sammen med prosjektlederen.

5 Uke 1 FAG TIL VALGKRLFAG TIL VALGMATTENORSK UDV/EDMATTESAMFNORSKSAMF. ENGELSKNATURFAGNORSKNATURFAGMUSIKK K og HDFDF – MATTEKRØ K og HNORSK ENGELSKKRØ FAG TIL VALGGYMFAG TIL VALGRLESAMF. ENGELSKMUSIKKENGELSK – NORSKSAMF. NORSKNORSK ED UDVMUSIKKENGELSK NORSKSAMF NORSKNATURFAG MATTEDF MATTE DF MATTEK OG H NATURFAGGYM FAG TIL VALGNATFAG TIL VALGSAMF.KRL MATTEED/UDVENGMUSIKKMATTENAT ED/UDVNOMUSIKK/KRØKRØNORSK DFKRØKHENG DF SAKH

6 Uke 2 FAG TIL VALGKRLFAG TIL VALGMATTENORSK UDV/EDMATTESAMFNORSKSAMF. ENGELSKNATURFAGNORSKNATURFAGMUSIKK K og HDFDF - MATTEKRØ K og HNORSK ENGELSKKRØ FAG TIL VALGNATFAG TIL VALGSAMF.KRL MATTEED/UDVENGMUSIKKMATTENAT ED/UDVNOMUSIKK/KRØKRØNORSK DFKRØKHENG DF SAKH FAG TIL VALGGYMFAG TIL VALGRLESAMF. ENGELSKMUSIKKENGELSK – NORSKSAMF. NORSKNORSK ED UDVMUSIKKENGELSK NORSKSAMF NORSKNATURFAG MATTEDF MATTE DF MATTEK OG H NATURFAGGYM

7 Uke 3 FAG TIL VALGKRLFAG TIL VALGMATTENORSK UDV/EDMATTESAMFNORSKSAMF. ENGELSKNATURFAGNORSKNATURFAGMUSIKK K og HDFDF - MATTEKRØ K og HNORSK ENGELSKKRØ FAG TIL VALGGYMFAG TIL VALGRLESAMF. ENGELSKMUSIKKENGELSK – NORSKSAMF. NORSKNORSK ED UDVMUSIKKENGELSK NORSKSAMF NORSKNATURFAG MATTEDF MATTE DF MATTEK OG H NATURFAGGYM FAG TIL VALGNATFAG TIL VALGSAMF.KRL MATTEED/UDVENGMUSIKKMATTENAT ED/UDVNOMUSIKK/KRØKRØNORSK DFKRØKHENG DF SAKH

8 Dag 3: – I dag skal vi arbeide fra 09:40 til 10:40 og fra 10:55 til 11:55. Husk at grupperledere skal treffe Bruno fra kl 11:40 slik at vi kan reflektere over gruppesamarbeidet i dag. – Fra kl 10:55 til kl 11:10 – Skal alle dere sitte sammen og skrive LOGG. – Kl 11:10 skal alle samles i sine egne klasserom for å ha den filosofiske samtalen: 8A i 8A, 8B i 8B og 8C i 8C (ikke i grupper) ALLE SKAL ARBEIDE MED TRE OPPGAVER FRA TEMA 2 i dag: Oppgave 2A skal utarbeides i gruppe slik vi gjorde med 1A. Alle svarer på et ark selv og senere samles alle svar på et felles ark. Oppgave 2B skal besvares individuelt. Oppgave 2E skal besvares individuelt. I denne oppgaven skal dere også lage en konvolutt og brevet skal få to hull, slik at det kan bevares inne i permen deres. Si til alle i deres gruppe at oppgavene 2C og 2E skal gjøres hjemme.

9 Utfordring 2 Hvordan gjennomføre to foreldremøter slik at man lager et felles reglement og får ca over 200 mennesker (foreldre og ungdom) til å samhandle innenfor …

10 HER???

11 Foreldremøtet 1 To timer - 66% deltakelse Første time Foredragene: sosiallærer, rektor og politi. Andre time: Foreldre treffer foreldre - TAVLESTORM Innlevering av forslagene til foreldrerepresentantene.

12 D –”alle de andre får lov bortsett fra meg.” Finn gode forslag for felles regler/grenser D.1 – regler for overnatting og innetider: (fra kino/konsert): D.2 – om alenefest: D.3 – Andre viktige regler/tips for å unngå at ungdom får tilgang til alkohol:

13 Kontrakten Regler for overnatting og innetider: (fra kino/konsert): Hverdager – som anbefalt av politiet – kl. 2130. Helgedager – kl 2200 hvis de bare er ”ute”, kl. 2300 hvis de er borte på definert aktivitet, avtale henting av foreldre dersom aktivitet er i sentrum. Overnatting – avtalt med foreldre på forhånd, ikke overnatting hvis foreldrene/voksne er bortreist. Om alenefest: Arrangert alenefest er ikke aktuelt – ”barna” får ikke gå. Dersom det er liten middag med kun få involverte ”barn”, avtales dette i hvert tilfelle mellom foreldrene. Andre viktige regler/tips for å unngå at ungdom får tilgang til alkohol: Hente barna når de er ute i helgene. Være observant ift alkohol i eget hjem – gjøre alkohol så lite tilgjengelig som mulig, og sjekk jevnlig innholdet. Være våken når barna kommer hjem. Være observant for pengebruk hos ”barna”. Tydelig i holdning og handling i forhold til alkohol - det er 18-års grense. (det er straffbart å kjøpe og gi alkohol til barna) Lav terskel for å ta kontakt med andre foreldre dersom man ”oppdager” noe.

14 Foreldremøte 2 88% deltakelse blant foreldre og ungdom. 1. time: 45 min - foredrag 30 min - vanlig foreldremøte 2. time: 45 min - foreldre treffer elever

15

16

17 Kritisk blikk på egen rolle Sentralisering av planlegging. Mer opptatt av koordinering enn vurdering.

18 Hemmende og fremmende faktorer Tidsrammen av 20 timer bare for skoler med 45 minutters timer. Skolene med mer enn 60 minutters timer må finne på ekstra aktiviteter. Man får vite hva og hvorfor, men mye av hvordan man skal operere tiltaket, er opp til hver og én å finne ut selv.

19 Hva fungerte mindre bra? Gruppelederopplæring. Innlegg fra foreldre til elever (ca 50% var bra). Filosofisk samtale (ca 50% var bra)

20 Hva fungerte bra? Begge foreldremøter Inndelingen i grupper Gjennomføringen av arbeidsoppgaver Presentasjonen av sluttproduktet til foreldrene


Laste ned ppt "Bjørnsletta Ungdomsskole 198 elever, 18 ansatter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google