Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skatteetaten REVISJON AV SKOGVERDIER 2006 Øvre Romerike likningskontor Bransjekontor for primærnæringer i Akershus representert ved Even Holter og Amund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skatteetaten REVISJON AV SKOGVERDIER 2006 Øvre Romerike likningskontor Bransjekontor for primærnæringer i Akershus representert ved Even Holter og Amund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skatteetaten REVISJON AV SKOGVERDIER 2006 Øvre Romerike likningskontor Bransjekontor for primærnæringer i Akershus representert ved Even Holter og Amund Elton

2 Skatteetaten Revisjon av skogverdier 2006  Planlagt gjennomført for inntektsåret 2005, men ble utsatt til inntektsåret 2006 og skal gjennomføres ved årets ligning.  Takseringen skal gjennomføres på en enklere og mindre arbeidskrevende måte enn tidligere.  Nytt skjema skal benyttes (RF-1016).  Skjemaet kan leveres via Altinn sammen med øvrige ligningsoppgaver (kan ikke leveres separat i Altinn). Kan også leveres på papir.  Skogeier vil få tilsendt forskrift, rettledning og skjema samt informasjonsbrev i januar/februar 2007 fra skattedirektoratet.

3 Skatteetaten Revisjon av skogverdier 2006  Takseringen tar utgangspunkt i skogens produktive areal og bonitetsfordeling. Ut fra dette beregnes skogens sjablonmessige tilvekst.  Skogens sjablonmessige tilvekst multipliseres med en sjablonberegnet avkastningsverdi pr. m³. Man får da beregnet skogens sjablonmessige tilvekstverdi.  Skogens sjablonmessige tilvekstverdi multipliseres med en skogfaktor som er satt til 8 (samme som ved forrige taksering). Man har da funnet skogens formuesverdi.

4 Skatteetaten Revisjon av skogverdier 2006  Formuesverdien kan korrigeres ved stor andel av ungskog: minus 15 % når hogstklasse 1, 2 og 3 utgjør 70 % eller mer. minus 25 % når hogstklasse 1, 2 og 3 utgjør 85 % eller mer.  Skogeier kan også søke om redusert avkastningsverdi pr. m³ hvis det kan dokumenteres at gjennomsnittskostnadene pr. m³ er vesentlig høyere enn den sjablonberegnede avkastningsverdien tilsier i skogens avkastningssone.  Beregnet formue på skogen skal inn i post 4.3.4 i selvangivelsen (ny post, se utdrag av selvangivelse senere).

5 Skatteetaten Revisjon av skogverdier 2006  I tillegg til skog skal skogeiers jaktrettigheter (både egne og utleide) takseres samt andre utleide rettigheter. Beregnet formue fra dette skal inn i post 4.5.4 i selvangivelsen.  Skogeier kan søke om at økning i skogformue fordeles etter følgende vilkår: Nettoformue for 2005 er positiv. Økningen i skogformue må være kr 500.000,- eller mer. Økningen i prosent må være 25 % eller mer.

6 Skatteetaten Revisjon av skogverdier 2006  Eksempel på utfylling av RF-1016:

7 Skatteetaten Revisjon av skogverdier 2006  Eksempel på utfylling av RF-1016 forts.:

8 Skatteetaten Revisjon av skogverdier 2006  Eksempel på utfylling av RF-1016 forts. Utdrag av selvangivelse 2006:


Laste ned ppt "Skatteetaten REVISJON AV SKOGVERDIER 2006 Øvre Romerike likningskontor Bransjekontor for primærnæringer i Akershus representert ved Even Holter og Amund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google