Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønnssystem ► Hvorfor lønnssystem?  Begge tariffavtalene er minstelønnsavtaler, og basert på at de lokale parter skal fremforhandle lokal lønn basert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønnssystem ► Hvorfor lønnssystem?  Begge tariffavtalene er minstelønnsavtaler, og basert på at de lokale parter skal fremforhandle lokal lønn basert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lønnssystem ► Hvorfor lønnssystem?  Begge tariffavtalene er minstelønnsavtaler, og basert på at de lokale parter skal fremforhandle lokal lønn basert på kriterier som bedriftens økonomi og fremtidsutsikter.  For å gjøre forholdet mellom stillinger forutsigbart, og samtidig skape rom for å gi lønnstillegg basert på kompetanse etc. er lønnssystem nødvendig

2 Lønnssystem - innhold ► Hva skal et lønnssystem minst inneholde?  Det skal vise bedriftens minstelønn for stillingene  Det skal inneholde generelle kriterier for stillings- / lønnsvurdering (stillingsvurderingssystem)  Det er litt forskjell i hvordan EBL-overenskomsten og KS Bedrift Energiavtalen omtaler lønnssystemet, men resultatet er i det store og hele det samme

3 Lønnssystem – hvem er part? ► Det er partene som SKAL avtale / utarbeide et lønnssystem. ► Det betyr at det skal være enighet om systemet. ► Påstand: ► For at et lønnssystem som partene ”eier” skal la seg vedlikeholde ved hver forhandling, må eierne ha de samme opplysninger om lønnsvilkår i bedriften.

4 Lønnssystem - kriterier ► Følgende kriterier nevnes i de forskjellige avtalene: ► EBL:  Lønnsystemet skal etableres som lokal særavtale (HA § 4.2.4)  Målbare kriterier, systematisk stillings og dyktighetsvurdering, den enkeltes arbeids- og ansvarsområde, den enkeltes praksis, utdannelse, ansettelsestid, resultatoppnåelse og dyktighet

5 Lønnssystem - kriterier ► KS Bedrift Energiavtalen  § 3-3 i TA. Generelle kriterier, ved lønnsfastsettelsen skal det legges vekt på kompetanse, ansvar, kompleksitet og verdiskaping. Det skal legges vekt på hvordan den enkelte medarbeider fyller disse kriterier.  Det skal være en naturlig sammenheng mellom kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Systemet skal derfor evalueres årlig.

6 Lønnssystem - individuelle ► Den største utfordringen er individuelle tillegg.  Viktig for oss at de eventuelle individuelle tilleggene gis på kriterier vi er enige om og kan forsvare, som regel ansiennitet og kompetanse. Husk at dere er PART i systemet.  Hvorfor skal bedriften fordele individuelle tillegg etter sitt forgodtbefinnende?

7 Lønnssystem – kan vi slippe?  Minstekravene i tariffavtalen må oppfylles. D.v.s. stillingsvurderingssystem og minstelønn, men om partene er enige om å gjennomføre ordinære forhandlinger på hver enkelt fremfor å innføre et system, er dette uproblematisk.  Husk da at dette også er et lønnssystem! Og slik sett krever enda mer av de tillitsvalgte.

8 Eksempler på lønnssystem?  Vi anbefaler ikke at partene starter med å kopiere et lønnssystem.  Prosessen er like viktig som, om ikke viktigere enn, resultatet


Laste ned ppt "Lønnssystem ► Hvorfor lønnssystem?  Begge tariffavtalene er minstelønnsavtaler, og basert på at de lokale parter skal fremforhandle lokal lønn basert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google