Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Tariffprosessen EL & IT Forbundet har en bred og demokratisk prosess Klubb, fagforening og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Tariffprosessen EL & IT Forbundet har en bred og demokratisk prosess Klubb, fagforening og."— Utskrift av presentasjonen:

1 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Tariffprosessen EL & IT Forbundet har en bred og demokratisk prosess Klubb, fagforening og distrikt forbereder seg fram til landstariffkonferansen (debatthefte) Landstariffkonferanse velger forhandlingsutvalg Landstariffkonferanse stiller rammekrav EL & IT Forbundet har en bred og demokratisk prosess Klubb, fagforening og distrikt forbereder seg fram til landstariffkonferansen (debatthefte) Landstariffkonferanse velger forhandlingsutvalg Landstariffkonferanse stiller rammekrav

2 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 2 HOVEDAVTALE LO/NHO eller LO/KS TARIFFAVTALE EBL-overenskomsten KS-Bedrift energiavtalen Lokale særavtaler

3 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 3 Hovedavtalen Hovedavtalen mellom LO og NHO regulerer ikke lønn, men inneholder bedriftens og de tillitsvalgtes rettigheter og plikter, kjøreregler i forbindelse med konflikter, vilkår ved permittering og bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Hovedavtalen har en rekke tilleggsavtaler, blant annet om bedriftsutvikling, likestilling i arbeidslivet, verne- og miljøarbeid, fjernarbeid og deltid. Hovedavtalen har bestått siden 1935, betegnes som arbeidslivets grunnlov, og revideres under fredsplikt. Hovedavtalen mellom LO og NHO regulerer ikke lønn, men inneholder bedriftens og de tillitsvalgtes rettigheter og plikter, kjøreregler i forbindelse med konflikter, vilkår ved permittering og bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Hovedavtalen har en rekke tilleggsavtaler, blant annet om bedriftsutvikling, likestilling i arbeidslivet, verne- og miljøarbeid, fjernarbeid og deltid. Hovedavtalen har bestått siden 1935, betegnes som arbeidslivets grunnlov, og revideres under fredsplikt.

4 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 4 Tariffoppgjøret skritt for skritt TARIFFAVTALE – avtale mellom forbund og arbeidsgiverforening Kan være direkteavtale der arbeidsgiver ikke er organisert. Motparter er (bl.a) Arbeidsgiverforening/NHO KS – KS-bedrift Administrasjonsdepartementet TARIFFAVTALE – avtale mellom forbund og arbeidsgiverforening Kan være direkteavtale der arbeidsgiver ikke er organisert. Motparter er (bl.a) Arbeidsgiverforening/NHO KS – KS-bedrift Administrasjonsdepartementet

5 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 5 Oppsigelse av avtalen Varighet – vanlig med to år Sies opp innen fristen eller gjelder videre med et år om gangen Forhandlinger om en ny avtale kalles tariffoppgjøret Varighet – vanlig med to år Sies opp innen fristen eller gjelder videre med et år om gangen Forhandlinger om en ny avtale kalles tariffoppgjøret

6 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 6 Forhandlingene LOs representantskap fastsetter retningslinjene for forhandlingene og forhandlingsmåten Forbundsvise forhandlinger Samordnet oppgjør Forbundsvise tilpasningsforhandl. Kombinert oppgjør LOs representantskap fastsetter retningslinjene for forhandlingene og forhandlingsmåten Forbundsvise forhandlinger Samordnet oppgjør Forbundsvise tilpasningsforhandl. Kombinert oppgjør

7 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 7 Forhandlingene Kravoverlevering Partene avtaler forhandlingsløpet Enighet – anbefalt forslag – uravstemming Stor avstand – brudd – plassoppsigelse Kravoverlevering Partene avtaler forhandlingsløpet Enighet – anbefalt forslag – uravstemming Stor avstand – brudd – plassoppsigelse

8 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 8 Mekling Riksmeklingsmannen kan forby arbeidsstans til mekling har vært gjennomført (2 dager frist) –Anbefalt forslag - uravstemming –Brudd i mekling - streik Riksmeklingsmannen kan forby arbeidsstans til mekling har vært gjennomført (2 dager frist) –Anbefalt forslag - uravstemming –Brudd i mekling - streik

9 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 9 Lønnsnemnd Frivillig lønnsnemnd –Tvisten avgjøres av nemnda Tvungen lønnsnemd –Stortinget vedtar særlov –Regjeringen oppnavner nemnd –Tvisten avgjøres av nemnda Frivillig lønnsnemnd –Tvisten avgjøres av nemnda Tvungen lønnsnemd –Stortinget vedtar særlov –Regjeringen oppnavner nemnd –Tvisten avgjøres av nemnda

10 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 10 Konflikt Ikke enig ved mekling – ikke lønnsnemnd = konflikt Arbeidstakerne kan streike –Noen eller alle legger ned sitt arbeid Arbeidsgiverne kan gå til lockout –Arbeidstakerne stenges ute fra sitt arbeid Ikke enig ved mekling – ikke lønnsnemnd = konflikt Arbeidstakerne kan streike –Noen eller alle legger ned sitt arbeid Arbeidsgiverne kan gå til lockout –Arbeidstakerne stenges ute fra sitt arbeid

11 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 11 Ny tariffavtale 1.Enighet under forhandlinger –uravstemming 2.Riksmeklingsmannens skisse anbefales –uravstemming 3.Frivillig- eller tvungen lønnsnemnd –Endelig – ikke avstemming 1.Enighet under forhandlinger –uravstemming 2.Riksmeklingsmannens skisse anbefales –uravstemming 3.Frivillig- eller tvungen lønnsnemnd –Endelig – ikke avstemming

12 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 12 Ansatte i energibransjen SSB ”Distribusjon” er nett minus sentral- og regionalnett

13 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 13

14 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 14 Alder – en utfordring (over tid)

15 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 15 JOBB MED ENERGI Rekrutteringsprosjekt for energibransjen. Fellesprosjekt med KS-bedrift, EBL og EL & IT forbundet Delprosjekt 1: Grunnskolen Delprosjekt 2: VG1 og VG2 Delprosjekt 3: Lærlinger Rekrutteringsprosjekt for energibransjen. Fellesprosjekt med KS-bedrift, EBL og EL & IT forbundet Delprosjekt 1: Grunnskolen Delprosjekt 2: VG1 og VG2 Delprosjekt 3: Lærlinger

16 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 16 JOBB MED ENERGI Fellessamlinger over to dager med ledelse og tillitsvalgte frå energiverk Fremtidens energibransje i Norge – Europa v/ Knut Herstad EBL Kampen om kompetansen v/ HR Norge? JOBB MED ENERGI” 1.Grunnskole 2.Videregående skole 3.Lærlinger Fellessamlinger over to dager med ledelse og tillitsvalgte frå energiverk Fremtidens energibransje i Norge – Europa v/ Knut Herstad EBL Kampen om kompetansen v/ HR Norge? JOBB MED ENERGI” 1.Grunnskole 2.Videregående skole 3.Lærlinger

17 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 17 ENERGIAVTALENE

18 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 18 Hovedendringer i energiavtalene 2006

19 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 19 Regionale energikonferanser Troms & Finnmark17. og 18 sept. 20 (ekskl forbundet)Sted: Rica Hotell, Alta Rogaland, Agder, Hordaland & Sogn10 – 11.9 se 26 (ekskl.)Sted: Park Inn, Stavanger Oslo, Østfold, V/T, HedOpp, Buskerud 2 -3. okt 38 (ekskl.)Sted: Sørmarka Nordland, Trøndelag, Møre 4 - 5 oktober 28 (ekskl.)Sted: NOVA, Trondheim Troms & Finnmark17. og 18 sept. 20 (ekskl forbundet)Sted: Rica Hotell, Alta Rogaland, Agder, Hordaland & Sogn10 – 11.9 se 26 (ekskl.)Sted: Park Inn, Stavanger Oslo, Østfold, V/T, HedOpp, Buskerud 2 -3. okt 38 (ekskl.)Sted: Sørmarka Nordland, Trøndelag, Møre 4 - 5 oktober 28 (ekskl.)Sted: NOVA, Trondheim

20 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 20 LANDSTARIFFKONFERANSE KS/EBL DRAMMEN 12. – 13. OG 14. NOVEMBER LANDSTARIFFKONFERANSE KS/EBL DRAMMEN 12. – 13. OG 14. NOVEMBER


Laste ned ppt "© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Tariffprosessen EL & IT Forbundet har en bred og demokratisk prosess Klubb, fagforening og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google