Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EL & IT Forbundets samarbeidsprosjekt i energibransjen Tove Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EL & IT Forbundets samarbeidsprosjekt i energibransjen Tove Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 EL & IT Forbundets samarbeidsprosjekt i energibransjen Tove Johansen

2 Situasjonen i Energibransjen: Energibransjen har siden Energiloven ble gjort gjeldende i 1991, gjennomgått en særdeles omfattende organisasjonsmessig omstilling, og en krevende teknologisk utvikling. Energibransjen har siden Energiloven ble gjort gjeldende i 1991, gjennomgått en særdeles omfattende organisasjonsmessig omstilling, og en krevende teknologisk utvikling. Produksjon og distribusjon er skilt ut i egne selskaper. Flere bedrifter har etablert egne entreprenørselskaper som må konkurrere med andre virksomheter. Produksjon og distribusjon er skilt ut i egne selskaper. Flere bedrifter har etablert egne entreprenørselskaper som må konkurrere med andre virksomheter. De endrede rammebetingelser har medført at Energibransjen har gjennomført en betydelig nedbemanning og omdisponering av sitt personell. SSB tall fra 2005 viser en reduksjon/nedbemanning innenfor nettvirksomheten på 50% og totalt på 30 %. De endrede rammebetingelser har medført at Energibransjen har gjennomført en betydelig nedbemanning og omdisponering av sitt personell. SSB tall fra 2005 viser en reduksjon/nedbemanning innenfor nettvirksomheten på 50% og totalt på 30 %. Gjennom bransjens egne undersøkelser kan det dokumenteres at nedbemanning og omdisponering har hatt som konsekvens at det i liten grad er ansatt medarbeidere med ny kompetanse. Dette gjør at bransjen i dag har en relativt høy gjennomsnittsalder. Gjennom bransjens egne undersøkelser kan det dokumenteres at nedbemanning og omdisponering har hatt som konsekvens at det i liten grad er ansatt medarbeidere med ny kompetanse. Dette gjør at bransjen i dag har en relativt høy gjennomsnittsalder.

3 Hva må vi gjøre? Ta vare på de ansatte som er i bransjen i dag: Ta vare på de ansatte som er i bransjen i dag:EVU Rekruttere mange nye til bransjen. Rekruttere mange nye til bransjen. El & IT Forbundet har tatt initiativ til 2 samarbeidsprosjekt for å møte dette.

4 ”JOBB MED ENERGI !” ØKT REKRUTTERING TIL ENERGIBRANSJEN Et Samarbeidsprosjekt EL & IT, EBL, KS Bedrift

5 Formål Øke rekrutteringen til energibransjen for å dekke nåværende og fremtidig behov

6 Noen utfordringen og muligheter Stort behov for og sterk konkurranse om arbeidskraft Stort behov for og sterk konkurranse om arbeidskraft 4% av elevene på VG1 velger energifag (EBL 2004 ) 4% av elevene på VG1 velger energifag (EBL 2004 ) Bransjen må i stor grad rekruttere egne Bransjen må i stor grad rekruttere egne Kunnskapsløftet forutsetter samarbeid skole/arbeidsliv Kunnskapsløftet forutsetter samarbeid skole/arbeidsliv Bransjen må henvende seg til hele ungdomskullet Bransjen må henvende seg til hele ungdomskullet Rekruttering til høyere studie fra yrkesfag (ikke kun matematikk) Rekruttering til høyere studie fra yrkesfag (ikke kun matematikk) Satsing på EVU Satsing på EVU (KUP- Prosjekt: Skagerak Nett, NTE Elektro og Helgelandskraft)

7 Grunnskolen BEDRIFT VG 1 Rekruttering til VG 2 Energi VG 2 Utplassering / PF Utplassering /PFV Lærlinger FagskoleHøyskole EVU VG 3 Utplassering/ PF

8 Delmål Øke antall elever som søker elektrofag (VG1) fordi de tenker seg energifag. Øke antall elever som søker elektrofag (VG1) fordi de tenker seg energifag. Gi lærerne, rådgiverne (og skolene) positive erfaringer med energibransjen Gi lærerne, rådgiverne (og skolene) positive erfaringer med energibransjen Påvirke foreldre / foresatte som spiller en rolle ift. utdanningsvalg Påvirke foreldre / foresatte som spiller en rolle ift. utdanningsvalg Øke kvinneandelen (Jenter i Bil og Elektro) Øke kvinneandelen (Jenter i Bil og Elektro) Økt antall elever fra VG1 til VG2 energifag Økt antall elever fra VG1 til VG2 energifag Øke antall lærlinger Øke antall lærlinger

9 Rekrutteringsprosjekt PROSJEKTSTYRE Grunnskole Videregående Skole Lærlinger Prosjektgruppe

10 Prosjektstyret Tove Johansen El & IT Prosjektleder Vidar Hennum El & IT Bjørn Fornes El & IT Leder delprosjekt 1 Ståle Borgersen EBL Leder delprosjekt 3 Anne Tidemann EBL Dag Vidar Bautz KS Bedrift Janne Balberg KS Bedrift Leder delprosjekt 2 Hugo Aleksandersen NTE Stig Andrè Heggem El & IT Ungdomsutvalget

11 Status Prosjektstyret har avholdt jevnlige møter siden februar. Prosjektstyret har avholdt jevnlige møter siden februar. Prosjektplanen er etablert. Prosjektplanen er etablert. Prosjektet brukte delseminar på Bergenskonferansen for å få innspill. Prosjektet brukte delseminar på Bergenskonferansen for å få innspill. Delprosjektene er godt i gang og skal alle ha en ungdomsrepresentant. Delprosjektene er godt i gang og skal alle ha en ungdomsrepresentant. Prosjektet skal avholde 3 konferanser i høst. Prosjektet skal avholde 3 konferanser i høst.

12 Status Delprosjekt 1 Grunnskole: Delprosjekt 1 Grunnskole: Fokus med start på 5. og 6. klasse (Energi og miljø) Enova har et opplegg rundt Regnmakeren og Energikampen med oppfølging i videre klassetrinn spesielt der læreplan gir mulighet for det. Delprosjekt 2 Videregående skole: Delprosjekt 2 Videregående skole: Fokus på å lage en ”kokebok” for hvordan bedrifter kan gå frem ift. videregående skole.

13 Status Delprosjekt 3 Lærlinger: Delprosjekt 3 Lærlinger: Fokus på hvorfor bedrifter bør ta inn flere lærlinger (enn de har behov for) ”Bedriften som opplæringsarena.”

14 Hvorfor skal El & IT Forbundet engasjere seg i rekruttering til bransjen? Bransjen er enig i at de trenger økt rekruttering i årene fremover, og vil rekruttere flere! Bransjen er enig i at de trenger økt rekruttering i årene fremover, og vil rekruttere flere! Flere medlemmer Flere medlemmer Alt. til ”vår” måte å gjøre det på kunne vært: Alt. til ”vår” måte å gjøre det på kunne vært: Innføring av utenlandsk arbeidskraft Innføring av utenlandsk arbeidskraft Godkjenning av utenlandsk utdanning (DSB) Godkjenning av utenlandsk utdanning (DSB) Press for å godkjenne fagbrev light og kortere kurs Press for å godkjenne fagbrev light og kortere kurs Få fokus på EVU og seniorpolitikk Få fokus på EVU og seniorpolitikk Rekruttere flere jenter til bransjen Rekruttere flere jenter til bransjen

15 GRUPPEOPPGAVE Drøft følgende spørsmål i gruppa: Drøft følgende spørsmål i gruppa: Hvordan kan en presentere elektro/energifaget og den ”lokale” energibedriften helt nede på 5. klassetrinn i grunnskolen? Hvordan kan en presentere elektro/energifaget og den ”lokale” energibedriften helt nede på 5. klassetrinn i grunnskolen? Hva bør bedriften legge vekt på? Hva bør bedriften legge vekt på? Hva gjør dette faget interessant for en 10-åring? Hva gjør dette faget interessant for en 10-åring? Kunnskapsløftet innebærer at ungdomsskoleelever i likhet med elever fra VGS skal ha utplasseringsperioder hos bedriften. Kunnskapsløftet innebærer at ungdomsskoleelever i likhet med elever fra VGS skal ha utplasseringsperioder hos bedriften. Hva må til i bedriften for å vise 14-åringen at akkurat energifaget er framtida? Hva må til i bedriften for å vise 14-åringen at akkurat energifaget er framtida? Vi trenger FLERE lærlinger! Vi trenger FLERE lærlinger! Drøft fordeler med å ta inn flere lærlinger enn de som kan bli ansatt i bedriften Drøft fordeler med å ta inn flere lærlinger enn de som kan bli ansatt i bedriften

16 KUP U 17 Et samarbeidsprosjekt om etter- og videreutdanning El & IT Forbundet, EBL, VOX, Helgalandskraft, Skagerak Nett, NTE Elektro

17 Formål Prøve ut erfaringene med finansiering av livsopphold for deltagere på etter- og videreutdanning, for å få grunnlag til å vurdere om de ulike modellene gir økt motivasjon og deltagelse fra målgruppen. Prøve ut erfaringene med finansiering av livsopphold for deltagere på etter- og videreutdanning, for å få grunnlag til å vurdere om de ulike modellene gir økt motivasjon og deltagelse fra målgruppen. Gi bransjen eksempler på gjennomført kompetanseutvikling. Vise vei med erfaringer, hvilke tiltak som er iverksatt og resultater som er oppnådd, gjennom målrettet satsing på etter- og videreutdanning. Gi bransjen eksempler på gjennomført kompetanseutvikling. Vise vei med erfaringer, hvilke tiltak som er iverksatt og resultater som er oppnådd, gjennom målrettet satsing på etter- og videreutdanning.

18 PROSJEKTSTYRE Delprosjekt Helgeland Kraft Delprosjekt Skagerak Nett Delprosjekt NTE Elektro

19 SKAGERAK NETT A/S Ved Skagerak Nett er det en bred generell etterutdanning hvor montørene vil oppdatere sitt teoretiske kunnskapsnivå fra gamle fagbrev opp til R 94 nivå. Ved Skagerak Nett er det en bred generell etterutdanning hvor montørene vil oppdatere sitt teoretiske kunnskapsnivå fra gamle fagbrev opp til R 94 nivå. Prosjektet er planlagt gjennomført med 40 deltagere i alderen 31 til 54 år fordelt på montører og anleggsledere. Prosjektet er planlagt gjennomført med 40 deltagere i alderen 31 til 54 år fordelt på montører og anleggsledere.

20 NTE Elektro A/S Ved NTE Elektro vil montørene starte videreutdanning ved teknisk fagskole for å få nødvendig teoretisk kunnskap for å gå inn i nye jobber som produksjonsleder, et mellomledernivå i bedriften. Ved NTE Elektro vil montørene starte videreutdanning ved teknisk fagskole for å få nødvendig teoretisk kunnskap for å gå inn i nye jobber som produksjonsleder, et mellomledernivå i bedriften. Prosjektet er planlagt gjennomført blant to grupper med henholdsvis 3 og 8 deltagere. Den første gruppen er arbeidstakere som allerede er produksjonsledere. En stilling hvor det er en forutsetning at de fullfører opplæringen, for å kunne fortsette i fremtiden. Prosjektet er planlagt gjennomført blant to grupper med henholdsvis 3 og 8 deltagere. Den første gruppen er arbeidstakere som allerede er produksjonsledere. En stilling hvor det er en forutsetning at de fullfører opplæringen, for å kunne fortsette i fremtiden. Den andre gruppen er arbeidstakere som har søkt seg til opplæringen for å være kvalifisert til jobben som produksjonsleder når bedriften senere skal rekruttere nye. Den andre gruppen er arbeidstakere som har søkt seg til opplæringen for å være kvalifisert til jobben som produksjonsleder når bedriften senere skal rekruttere nye. Alderen på deltagerne varierer fra 34 til 54 år. Alderen på deltagerne varierer fra 34 til 54 år.

21 Helgeland Kraft A/S Ved Helgelandskraft vil montørene starte på EVU innen IKT for å kunne mestre sitt nåværende arbeidsområde ved innføring av ny teknologi. Ved Helgelandskraft vil montørene starte på EVU innen IKT for å kunne mestre sitt nåværende arbeidsområde ved innføring av ny teknologi. Prosjektet er todelt. Først med generell oppdatering på IKT systemer i bedriften for 45 deltagere. Deretter grundigere opplæring av målermontørene på bedriftens nye systemer for måleravlesning med elleve deltagere Prosjektet er todelt. Først med generell oppdatering på IKT systemer i bedriften for 45 deltagere. Deretter grundigere opplæring av målermontørene på bedriftens nye systemer for måleravlesning med elleve deltagere Målgruppen er mellom 31 og 53 år. Målgruppen er mellom 31 og 53 år.

22 Hva skal til ? De 3 bedriftene sier at det var 2 årsaker til at de startet EVU prosjekt: De 3 bedriftene sier at det var 2 årsaker til at de startet EVU prosjekt: 1. Det ble tatt et initiativ fra El & IT Forbundet / EBL 2. Det fantes ekstern finansiering Alle bedriftene bidrar med betydelig mer midler enn kravet til egenandel fordi det viste seg å være så mange interesserte og det er forholdsvis enkelt å øke deltagerantallet når en først har en aktivitet. Alle bedriftene bidrar med betydelig mer midler enn kravet til egenandel fordi det viste seg å være så mange interesserte og det er forholdsvis enkelt å øke deltagerantallet når en først har en aktivitet.

23 Evaluering av eksterne og dokumentasjon av resultatene er viktig for spredning. Evaluering av eksterne og dokumentasjon av resultatene er viktig for spredning. Viktig å dokumentere overfor Kunnskapsdepartementet at eksterne midler er en viktig faktor for å få EVU. Viktig å dokumentere overfor Kunnskapsdepartementet at eksterne midler er en viktig faktor for å få EVU. Vi må finne ut hvorfor noen aktuelle deltakere ikke meldte seg på. Vi må finne ut hvorfor noen aktuelle deltakere ikke meldte seg på.

24 LANDSMØTE 2006 Landsmøtet 2006 har vedtatt at forbundet skal ta et initiativ overfor regjering og storting for å komme videre med finansiering av livsopphold ift. EVU. Landsmøtet 2006 har vedtatt at forbundet skal ta et initiativ overfor regjering og storting for å komme videre med finansiering av livsopphold ift. EVU.

25 Hva kan klubb og fagforening gjøre? I disse budsjettider er det viktig å komme med innspill om å avsette midler til EVU. I disse budsjettider er det viktig å komme med innspill om å avsette midler til EVU. Partssammensatt opplæringsutvalg. Partssammensatt opplæringsutvalg. Kompetansekartlegging av nåsituasjon og behov er viktig for å strukturere EVU. Kompetansekartlegging av nåsituasjon og behov er viktig for å strukturere EVU. Viktig å følge opp at midlene blir brukt til de som trenger det mest (ikke de som har mest utdanning fra før) Viktig å følge opp at midlene blir brukt til de som trenger det mest (ikke de som har mest utdanning fra før) Medlemmer må motiveres for å bli med på opplæringstiltak. Medlemmer må motiveres for å bli med på opplæringstiltak. Ta gjerne kontakt med de 3 bedriftene i prosjektet hvis deres tiltak er aktuelle. Ta gjerne kontakt med de 3 bedriftene i prosjektet hvis deres tiltak er aktuelle.

26 Status Prosjektet er finansiert fra VOX med egenandel fra partene. (ca 2 mill tot) Prosjektet er finansiert fra VOX med egenandel fra partene. (ca 2 mill tot) Hovedmålet for forbundet med å ta dette initiativet er spredning til hele bransjen. Hovedmålet for forbundet med å ta dette initiativet er spredning til hele bransjen. Prosjektet er evaluert. Prosjektet er evaluert. Konferanser: -Hva har vi lært? Hva bør/kan andre energibedrifter gjøre? Konferanser: -Hva har vi lært? Hva bør/kan andre energibedrifter gjøre? GUIDE(Brosjyre og web) GUIDE(Brosjyre og web) Avsluttes 01.12.07. Avsluttes 01.12.07.

27 Alle virksomheter i energibransjen er i samme bås og må ta et felles ansvar for bransjen! Vi må samle oss om en felles offensiv for å øke rekrutteringen til bransjen og utvikle kompetansen til de som allerede er der. FELLES KONFERANSER FOR DE 2 PROSJEKTENE: Betingelse at begge parter er representert

28 Meld dere på konferansene! Bodø: 15.-16. november Bergen: 19.-20. november Gardermoen: 22.–23. november

29 GRUPPEOPPGAVE KUP-prosjektet med etter- og videreutdanning viser at det er flere måter å jobbe med etter og videreutdanning av ”våre” medlemmer på. KUP-prosjektet med etter- og videreutdanning viser at det er flere måter å jobbe med etter og videreutdanning av ”våre” medlemmer på. Hva slags behov ser dere for dere i egen bedrift? Hva slags behov ser dere for dere i egen bedrift? Hvordan kan dere som tillitsvalgte involvere dere i EVU på bedriften? Hvordan kan dere som tillitsvalgte involvere dere i EVU på bedriften?


Laste ned ppt "EL & IT Forbundets samarbeidsprosjekt i energibransjen Tove Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google