Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen1 Prosjektleder Vibeke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen1 Prosjektleder Vibeke."— Utskrift av presentasjonen:

1 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen1 Prosjektleder Vibeke Kløvstad, ITU Prosjektmedarbeider/forsker Tove Kristiansen, konsulent Forsker Ola Erstad, ITU Ole-Fredrik Ugland, Forskningsleder TNS Gallup 09.12.02www.itu.no1 F O RS K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G

2 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen2 Hva er ITU Monitor…  Longitudinell kartlegging - spore endring over tid  Monitoren skal kartlegge hvert andre år. Ny kartlegging 2005.  Skolens aktører - få informasjon om bruk av IKT på bred basis i den norske skolen  Policy - hvordan er utviklingen i Norge sammenlignet med andre land?  Forskning og utvikling - hvilke temaer bør vi rette fokus mot?  Konkrete tiltak og anbefalinger - strategier i forhold til drivkrefter og barrierer  To målgrupper – seks kategorier informanter  Elever, lærere, skoleleder/rektor, IKT-ansvarlig, foresatte.  Forskere og (policy-) eksperter.

3 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen3 Informanter Elever Lærere Rektor IKT-ansvarlig Foresatte Eksperter Bruksmønster Tid Bruk i fag Bruk utenom fag Anvendelser Forklaringsområder Digital kompetanse Tilgang Skoleledelse Digitalt innhold Evaluering Oversikt Struktur i tilstandsrapport

4 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen4 TID brukt ved datamaskin på skolen Begrenset bruk 50% av elevene bruker PC mindre enn 1 time per uke Lærerne bruker PC noe mer

5 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen5 Elevenes bruk av PC hjemme Vesentlig mer bruk av PC hjemme enn på skolen

6 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen6 Bruk av IKT i fag

7 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen7 Læreres bruk av datamaskin

8 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen8 Hvilke anvendelser blir brukt?  En lang rekke anvendelser blir IKKE brukt!  Internettsøk og tekstbehandling dominerer både læreres og elevers bruk.  I tilegg brukes ”skrive/kopiere tekst”, ”se på bilder”, ”lage enkle presentasjoner”.  Mer multimediale anvendelser brukes i svært liten grad, særlig blant lærerne

9 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen9  Liten TID til PC-bruk i skolen  Liten bruk av PC i FAG  Lærerne bruker PC til forberedelser og administrative oppgaver  FÅ anvendelser blir brukt  Elevene bruker mer tid og mer avanserte anvendelser hjemme enn på skolen Bruksmønsteret viser at IKT i liten grad er integrert og brukt i fagene Bruksmønster

10 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen10 Er tilgangen på IKT for dårlig? Eksisterer det for lav digital kompetanse? Er det manglende satsning fra skoleledelsen? Er mangel på digitalt innhold et hinder? Er det manglende endring av evalueringsformer? Forklaringsfaktorer

11 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen11 Er tilgangen på IKT for dårlig? A) Tilgang på maskinvare  PC-tetthet :  3 elever per maskin i VK 1  6 elever per maskin i 9. klasse  9 elever per maskin i 7. klasse  Maskinenes yteevne relativt god  Særlig bra på VK1  Maskinenes plassering:  Grunnskolemaskinene i klasserommet  VK1 maskinene i datarom

12 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen12 B) Tilgang på nettforbindelse ”Hastighet og kapasitet på maskiner og nett for langsom”

13 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen13 Er den digitale kompetansen blant lærerne for svak? Lærere har enkle ferdigheter – men disse brukes ikke i under- visningen.

14 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen14 Lærernes digitale kompetanse  Over 6 av 10 lærere mener de har generelt god kunnskap (73 % av elevene).  Mest erfaring med enkle tjenester og applikasjoner – ikke avansert bruk av IKT.  1/3 av lærerne ganske eller svært dårlig kunnskap om datamaskiner.  90 % av lærerne ønsker å vite mer om mulighetene som datamaskiner gir.  87 % av lærerne mener at videreutdanning om datamaskiner må bli obligatorisk.  Lærerne mangler kompetanse i utnyttelse av IKT i undervisningen.

15 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen15 Er det manglende satsning fra skoleledelsen?  55 % av videregående skole har IKT-visjon (33 og 35% lavere trinn)  De fleste skolene har IKT-plan  IKT-investeringsplan varierende med utdanningsnivå  Vgs er mer aktive på alle typer IKT-prosjekter  Rektorene jevnt over engasjerte  Ønske om å forberede elevene for informasjonssamfunnet, syv av ti rektorer.  Sterkest satsning blant skoleledere ved videregående skole.

16 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen16 Er mangelen på digitalt innhold et hinder?  Internett (85 %) anses som like viktig for informasjons- innhenting som skolebøker (84 %) og læreren (76 %)  44 % av elevene i 9. kl. og VK 1 bruker infosøk 1-2 ganger i undervisning.  Aviser/TV, spill og ungdomssider + andre sider.  I underkant av 70 % sier at de aldri oppsøker skolesider laget for skolefag.  80 % av skolene har ingen planer for egenutvikling av digitalt læringsmateriale.  Lite bruk av annet digitalt innhold enn Internett.

17 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen17 Er det manglende endring av evalueringsformer?  7 av 10 elever lagrer arbeider i egen mappe på skolens maskin.  I snitt er det 5, 7 % som daglig bruker mappene sine (10 % av VK 1).  I snitt er det 2 av 10 elever som aldri henter frem egne arbeider lagret i personlige mapper på skolens datamaskin.  80 % av skolene har ikke plan for innføring av digitale prøver og eksamener  Skolene har begrenset bruk av digitale evalueringsformer.

18 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen18 Mange ser potensialet i bruk av IKT  Lærere:  Bidrar til å gjøre undervisningen mer variert (72,8%)  Kan lettere differensiere undervisningen (65,3%)  Fremmer elevsamarbeid (50%)  Elever:  Lettere å tilpasse skolearbeidet til mine interesser og erfaringer (58,8%)  Lett å holde orden i skolearbeidene mine (72,5%)  Foresatte:  Gjør undervisningen mer spennende (91,4%)


Laste ned ppt "F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 16.10.03Rikets tilstand, ITU-konferansen1 Prosjektleder Vibeke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google