Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åskollen skole Drammen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åskollen skole Drammen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Åskollen skole Drammen
Takk for at jeg har fått komme for å presentere skolen min og Presentere meg selv Kontaktlærer 22 5.klassinger Demonstrasjonsskolekoordinator IKT-utvalg

2 Bruk av IKT som generator for individualisert og tilpasset opplæring.
Hovedmålsetting

3 Hvordan legge til rette for implementering av digital metodikk?
Hvordan være digitale pedagoger? Elevaktivitet

4 Drivkraften – Relevans
Når skolen ikke oppleves som relevant…. Tempoet på endringer i samfunnet øker og øker. Klarer vi som pedagoger å følge med ? Eller skal vi fremdeles fortsette å gjemme oss i at skolen skal være en motkultur Vi kan ikke bare gjemme oss bak at skolen skal være en motkultur til raske endringer i samfunnet. For å være en motkultur må man ha kunnskaper om kulturen man skal være en motkultur til.. Det nytter ikke å være en relevant motkultur til noe vi som ikke vet hva er.

5 Det digitale Åskollen Systematisk satsing Forankring hos ledelsen
Sterkt IKT-utvalg Klare målsettinger for det ped. personalet: Personlige brukere Pedagogiske brukere Innovative brukere Oppstart 2002 Kommunen hadde fulgt fylkekommunen og valgt FirstClass som den plattformen de ønsket å bruke. Skolene i Drammen fikk tilbud om å starte opp. Bruken er i stadig endring, og vi jobber veldig for at det digitale skal være en naturlig del av skoledagen til alle Åskollen elever uavhengig av hvem av de 25 kontaktlærerne de har. Det å komme opp på dette nivået i forhold til bruk er en systematisk satsing som vi har jobbet med over en rekke år. Har gjort en del investeringer både i forhold til materiell og ikke minst i forhold til kompetansen til den enkelte lærer og lærerteamene. Stasingen på IKT har alltid vært godt forankret i ledelsen , men det er IKT-utvalget som har ansvar for å stake ut kursen. Hovedmålsetningen har hele veien vært at IKT skal være med å understøtte læring og at for å nå dette må som tidligere nevnt alle pedagogene på skolen være digitale pedagoger. Den første målsetningen vi hadde var å gjøre alle lærerne til personlige brukere av IKT. Ved hjelp av invisteringer både på skolen lokalt og kommunen sentralt, trådløst nettverk og bærbare PC til alle pedagogene, har vi nådd målet om at 100 % av våre lærer skal være personlige brukere. Det å ha en digital fellesarena som FirstClass har helt kalrt også vært en utrolig viktig faktor i dette arbeidet. Det digitale lærerværelset vårt er blitt en av de aller viktigste kommunikasjonsarenaene for vår skole. Aktiv bruk av denne digitale fellesarenaen krever at alle lærere og annet personale tar en tur inn i det digitale klasserommet hver eneste dag. Pågangen av frustrerte lærere er stor så fort man kommer inn døra de få dagene nettet vårt er nede.

6 Det er lærerne på de enkelte skolene som har tilgangsnøkkelen.
UKE TID INNHOLD ANNET 09.01 Info om årshjulet og aktiviteter for våren. Fokus på å planlegge alderblandede aktiviteter. Videre arbeid med halvårsplan. 16.01 Hvordan legge til rette for læring digitalt. Deling av ideer. 23.01 Bruk av PowerPoint. Nivådelte grupper. nybegynner animasjon og bakgrunner fotoalbum og hyperkoblinger 30.01 Storteam. Byggekomiteen kommer 06.02 Lage PowerPoint presentasjon av tema som man skal jobbe med i løpet av vårhalvåret. 13.02 Digitale mapper. Idemyldring til innhold på de ulike trinn. Lage en felles forpliktende plan. 20.02 Webpublisering gjennom bruk av lysbildefunksjon i FC. Vinterferie 06.03 Bruk av Mp3 – spillere. Ferdigstille plan for innhold i digitale mapper. 13.03 Bruk av PhotoStory. - bruk av bilde og lyd Storteam. 20.03 VCT – bruke og lage VCT Hvordan unytte denne ressursen til deling. 27.03 VCT – trinnene planlegger undervisningsopplegg inn i VCT-malen (Levers IKT-utvalget innen påskeferien) 03.04 14.15–15.45 Bruk av Excel. Nivådelte grupper. Fellestid våren 2006 Endring i kjernevirksomheten skjer gjennom systematisk opplæring og oppfølgning av det pedagogiske personalet. Det er lærerne på de enkelte skolene som har tilgangsnøkkelen.

7

8 Digitalt lærerværelse

9 Interne læringsressurser
Deling innad på skolen. Utvikle læringspakker som ”lånes ut i klasserom” eller til enkeltelever ved behov. Noen lærere har ansvar for å ha hovedansvar for

10

11

12

13

14 Digital Åskollen skole

15

16

17 Myten – hver elev, sin maskin ……må tas livet av
Skolens hovedoppgaver er å fokusere på det kommunikative aspektet ved IKT. Fokusere på: Elevaktive prosesser. Muligheter for samhandling i sanntid/valgt tid. Synliggjøring av bevis på læring. Teknologien skal understøtte gode læringsprosesser, ikke være læringsmålet.

18 Motivasjon

19

20 Lage oppgaver til hverandre

21 ......bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner
Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. Felles – i grupper - individuelt

22 Erfaringer så langt Ensomt å drive nybrottsarbeid på barnetrinnet
Liten sentral satsing på ressurser Spennende ressurser hos forlagene Bl.a Kasparia - Gyldendal ”Amerikanisert tellepedagogikk” Fokus på funksjoner knyttet til testing, telling og registrering og ikke på aktiviteter som stimulerer til læring og kommunikasjon. Finne balansen mellom prosess og produkt Barnetrinnets egenart er lite ivaretatt. Digitale skiller også mellom skoleslag

23 IKT som metode – ikke som læringsmål i seg selv
Bruk av begreper som innovativ, interoperabilitet virker fremmedgjørende på lærere. IKT som metode – ikke som læringsmål i seg selv Endring av planleggingspraksis Fokus på mål og metode Omsettes og knyttes til pedagogisk praksis og læring

24 Den digitalt kompetente pedagog
”Killer application” Den digitalt kompetente pedagog Tore Hoel – FEIDE L-97 timen….


Laste ned ppt "Åskollen skole Drammen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google