Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Deltagere ITU’s konferanse ”Digital Dannelse” Velkommen til Telenor 16.10.03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Deltagere ITU’s konferanse ”Digital Dannelse” Velkommen til Telenor 16.10.03."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Deltagere ITU’s konferanse ”Digital Dannelse” Velkommen til Telenor 16.10.03

2 2 Kveldens meny og kjøreplan 1900 Velkomstord og så litt å spise! Omvisning V/Kirsten Saga Hva vi gjør V/Marianne Jensen og Bente Brunsgård Expo future V/ Jan Gunnarsen Gruppe AGruppe B Gruppe C 1940201020402110 Gruppe A Gruppe B Gruppe C 2115 Avreise med buss!

3 3 Hva gjør vi i Telenor innen skole Telenor-uken med eget prosjekt på skole –Fremtidenes skole handler mer om organisering og finansiering enn tekniske løsninger – de finnes i dag! –Et eksempel på hvordan læring foregår når verktøy ikke lenger er en hindring – vår 9ende klasse og powerpoint –En undersøkelse foretatt av Gallup bland skolesjefer og rektorer Ny fokus på regional utvikling, hvor skole er viktig i forhold vårt budskap og våre tjenester til kommuner Mange års forskning Telenor FOU og vilje til å satse fremover

4 4 Skoleundersøkelse om IKT – Noen sentrale funn Målgruppe: Skolesjefer (ass. skolesjefer, oppvekstsjefer) Undersøkelse for Telenor 129 intervjuer Uke 34 2003 August 2003 TNS Gallup

5 5 I hvilken grad synes du at du har generell kjennskap til nytte og bruk av IKT og bredbånd i undervisningen og administrasjon av klassen? n=129 % Norske skolesjefer mener selv de har god nok kunnskap om IKT Flere enn 4 av 5 Skolesjefer mener de har god nok kjennskap ”til nytte og bruk av IKT og bredbånd i undervisning”. Noen flere i de største kommunene.

6 6 Stor uvitenhet blant skolesjefene om om hvilke støtteordninger for skole som eksisterer i Norge i dag n=129 % Hva har din kommune søkt?Hva har din kommune fått?

7 7 9 av 10 kommuner har i år planer for IKT-investering/oppgradering av skolene – men lav kunnskap om det faktisk budsjett Finnes det i dag planer i kommunen for investeringer i oppgradering av PC’er, programvare, kommunikasjon, bredbånd med mer til skolene i din kommune? n=129 Hvor mye er budsjettert i inneværende år for investeringer og oppgraderinger? n=116 Hvis ja: % % Merk: Flest planer i de større kommunene – 95% vs. 85% i de små.

8 8 ’Skole’ står høyt på den lokalpolitiske dagsorden i årets valgkamp. IKT-investeringer rangeres som den nest viktigste enkeltsak n=129 % Hvilke lokalpolitiske saker er aktuelle i din kommune?

9 9 Investering og oppgradering i inneværende år Finnes det i dag planer i kommunen for investeringer i oppgradering av PC’er, programvare, kommunikasjon, bredbånd med mer til skolene i din kommune? n=129 Hvor mye er budsjettert i inneværende år for investeringer og oppgraderinger? n=116 Hvis ja: % % Merk: Flest planer i de større kommunene – 95% vs. 85% i de små.

10 10 Skoleundersøkelse om IKT – Noen sentrale funn Målgruppe: Rektorer ved grunnskoler i Norge Undersøkelse for Telenor 311 intervjuer Uke 34 2003 August 2003 TNS Gallup

11 11 I hvilken grad synes du at du har generell kjennskap til nytte og bruk av IKT og bredbånd i undervisningen og administrasjon av klassen? n=311 % For store kommuner er resultatet 86% - For små kommuner er tallet kun 73% 4 av 5 norske rektorer mener selv de har god nok kunnskap om IKT, men betydelig forskjell mellom små og store kommuner

12 12 Dersom du fikk tilgang på nye ressurser utover det du har i dag, og som du kunne prioritere fritt innenfor skole, hva ville du prioritere først av…? n=311 Kun 1 av 4 rektorer vil prioritere IKT-investeringer hvis de fritt kunne disponere nye ressurser % Én av fire prioriterer IKT som førstevalget. Noen flere i små kommuner

13 13 Tilstrekkelig tilgang på IKT kompetanse: Andel rektorer som svarer ’JA’ når det gjelder……. og Har du som leder tilstrekkelig tilgang på IKT kompetanse…? (andel ja) n=311 % Det er ikke overlapp mellom svarene på de to spørsmålene. Ca 80 % av de som svarer ’lokalt på skolen’ svarer ’sentralt i kommunen og vice versa. 15% av samtlige svarer ’nei’ på begge spørsmål

14 14 2 av 3 rektorer mener at skolens lærere har nok kompetanse til å ta i bruk IKT hjelpemidler Har lærerkollegiet kompetanse nok til å ta i bruk nye IKT hjelpemidler? Hvis nei : Hva er årsaken? % Her svarer 72% JA i store kommuner og 56% JA i små.

15 15 Samarbeid mellom skoler innenfor kommunene praktiseres meget ulikt i Norge, men flertallet ser for seg en forbedring over tid. I hvilken grad er det i dag samarbeid mellom skoler innen din kommune? Med samarbeid mener vi, felles planer, dele lærer- og andre ressurser, osv. Er det…? n=311 I dag:3 år frem i tid: Hvis du ser 3 år frem i tid – hvordan tror du samarbeidet mellom skoler innen din kommune vil være? Tror du det vil være…? % % Halvparten forventer en forbedring i løpet av en tre-års periode Et meget splittet utvalg

16 16 regionalt Kommunikasjon Skole – skole LS – skole Skole – hjem Lærer – lærer Mellom elever osv Prosesser Organisering Pedagogiske Samarbeid Osv…. Rammeverk Standardisering og

17 Forskning på IKT og læring i Telenor Fra fjernundervisning til skolehverdag

18 18 Brukerorientert forskning Brukerforsøk –ny teknologi –gammel teknologi på nye måter Nettbasert –Kringkasting –Satellitt –Videokonferanser –Internett –Mobilkommunikasjon I skjæringspunktet mellom pedagogikk, teknologi og organisering

19 19 Digitale læremidler: EduAction (1997-2003) et forskningsprosjekt som har utviklet 2 nettbaserte 3D-miljø for samarbeidslæring innen natur- og miljøfag og utprøvd disse i ungdomsskolen. Corpus Callosum Dronning Maud Land

20 20 Skole-hjem kommunikasjon Behovsundersøkelse 2002 –Lærere og foreldre har ulike behov Flesberg ungdomsskole: Yrkesveiledningsprosjektet 2002 –Bruk av ClassFronter “Digital Ranselpost” –Utprøving på Bøler ungdomsskole 2003/2004 –Web-basert –Uttesting av SMS og multimedia

21 21 Multimedia i skolen Landsdekkende undersøkelse blant norske grunnskoler og videregående skoler –Dyrt, men stort pedagogisk potensiale Elever som innholdsprodusenter –Krav til utstyr og båndbredde –Lærernes kompetanse –Pedagogisk utfordring

22 22 Elever som fleksible arbeidere Skolen lite tilpasset fleksibilitet mht teknologi og organisering Dårlig sammenheng mellom bruk og tilgang til IKT hjemme og på skolen Læring i lokalsamfunnet, bibliotek, næringsliv etc. Mobilitet: lærere bruker private mobiler mot elevene for koordinering/kommunikasjon –Innovative løsninger for administrasjon, koordinering, og pedagogisk bruk –Små bærbare terminaler i felten

23 23 Suksessfaktorer for bredbånd i skolen Fra pilot til innføring i skolen –Fra de få til de mange Ressurseffektiv drift, tynne klienter Relevant innhold og tjenester –Relevante og nyttige tjenester –Innhold som kan brukes i undervisningen –Digitale ressurser til inspirasjon og gjenbruk Best Practice (Guide) –Lære av andres erfaringer

24 24 Våre nettsider for IKT og læring: www.telenor.no/fou/utdanning


Laste ned ppt "1 Deltagere ITU’s konferanse ”Digital Dannelse” Velkommen til Telenor 16.10.03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google