Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ITU, Oktober 2003 Modeller på reise – en alternativ reformforståelse Sten R. Ludvigsen PLUTO programstyret ITU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ITU, Oktober 2003 Modeller på reise – en alternativ reformforståelse Sten R. Ludvigsen PLUTO programstyret ITU."— Utskrift av presentasjonen:

1 ITU, Oktober 2003 Modeller på reise – en alternativ reformforståelse Sten R. Ludvigsen PLUTO programstyret ITU

2 ITU, Oktober 2003 Modeller på reise…..  Først en språklig utfordring:  Fra ideen om implementering (forbud) til -  Modeller på reise!

3 ITU, Oktober 2003 Modeller på reise…  Institusjoner:  Allmennlærerutdanning:  Høgskolene: Østfold, Vestfold, Stord/Haugesund, Volda, Bergen  Førskolelærerutdanningen:  Høgskolene: Stord/Haugesund og Vestfold  Praktisk pedagogisk utdanning ved:  UiB, NTNU, UiO

4 ITU, Oktober 2003 IKT som katalysator for endring  Noen premisser:  IKT som verktøy, som modeller for handling og ideer  Institusjonell utvikling – antagelser i PLUTO programmet  Perspektiver på læring, undervisning og utdanning  Arbeidsformer  Oppgavetyper  Nye typer av innhold – læringsressurser  Vurderings- og evalueringsformer  Fokus:  Hvilke ’objekter’ skaper retning for studenter og lærere?  Hvordan skapes motivasjon for endring og nye lærings- og undervisningsforløp?

5 ITU, Oktober 2003 Endring av lærerrollen  Overordnet ide for PLUTO  Utdanne lærere som kan skape et økt mangfold av lærings- og undervisningsformer og ta i bruk ulike former for digitale ressurser  IRE (F)  I spenningen mellom elev og fagsentrering  Intervensjoner i læringsforløp

6 ITU, Oktober 2003 Modeller på reise…..  Noen premisser for forståelsen av reformer, endring og innovasjon  Et institusjonelt og historisk perspektiv  Abstrakte politiske mål, ideer etc styrer ikke de ’transformeres’  Nye forhandlingssoner mellom aktivitetssystemer og aktører skapes – institusjonelle føringer  Konstituering av praksis - interaksjon mellom lærere og studenter, studentene i mellom - det er her resultatene må vurderes!  Konklusjon: Å lete etter politiske mål i institusjonell praksis hindrer forståelsen av institusjoners utvikling

7 ITU, Oktober 2003 Institusjonelle premisser  Forhandlinger om:  Hovedutfordringer:  Praksis som ”identitetsskaper” og utdanningens relevans  Institusjonelle grenser mellom ’campus og skolehverdagen  Hva er fag i lærerutdanning?  Faglig ledelse med legitimitet og legalitet

8 ITU, Oktober 2003 Noen resultater….  Mapper som endringsobjekt  Struktur  Innhold  Forhandlinger mellom struktur og innhold  Studentenes tekstutvikling (som del av mappe strukturen)  Tekst som objekt for samarbeid

9 ITU, Oktober 2003 Noen resultater ….  Holdninger til samarbeid  Endring av forestillinger om hvordan man blir lærer  De som utviklet et mer positivt forhold til samarbeid er mer positive til de krav og forventninger som ligger i PLUTO prosjektene

10 ITU, Oktober 2003 Noen resultater ……  Oppgaver som binder mellom  Studentens eget arbeid med oppgaver i relasjon til ulike undervisningsformer  Undervisning i fag  Bruk av ulike former for IKT  Mikro- og makrodimensjonene i institusjonen ????

11 ITU, Oktober 2003 Noen resultater….  Kan studenter lære sammen?  Tatt for gitt – en mulig kompetanse å utvikle?  Selv-regulering av læring – hva er det?  Forholdet mellom oppgaver og strukturen i institusjonen – utvikling av normer og arbeidsformer

12 ITU, Oktober 2003 Noen resultater….  IKT – skaper det noen forskjeller?  Generelt:  Eksponering for IKT som ide, handlingsmodeller og verktøy  Nye infrastrukturer for informasjon  Gir en allmenn kompetanse  Studentene:  Arbeidsformer endrer arbeid i fag  Studentene involveres i innholdsproduksjon  Økt vekt på praksis skaper økt teoretisk refleksjon  Lærerne:  IKT skaper press – fokustrengsel – hva skal bort?  Økt vekt på kollektive aspekter ved yrke  Relasjonen mellom institusjonell utvikling og studentenes læringsforløp

13 ITU, Oktober 2003 Noen resultater…..  Lærer i lærerutdanningen:  Nye former for kollegialitet – normer og fagfelleskap i endring –  mellom fag og profesjonsutvikling  Team  Årskull  Undervisning i ”lange bolker”

14 ITU, Oktober 2003 Noen resultater…..  Fra ideen om IKT som katalysator til transformasjon av praksis  IKT som grenseobjekt og sosial og tekniske infrastruktur der institusjons utvikling reforhandles  Eksempler  ”Fokustrengsel” som eksempel  Mapper og eksamen  Prosjektledelse – i spenningsfelt mellom ledelsen og ulike interesser

15 ITU, Oktober 2003 Modeller på reise: veien videre- noen utfordringer  Studentenes forståelse fra fag til design av oppgaver for elever og elevenes læringsforløp  ”less is more”  Spenningen mellom fag i endring og student- sentrering  Kvalitet i tekstproduksjon  Økt bruk av tekst og skriftspråk - og hva dette betyr for studentenes arbeid i praksis?

16 ITU, Oktober 2003 Modeller på reise: veien videre- noen utfordringer  Neste store utfordring:  Hvordan utdanne den ’intervenerende’ lærer?  Med fokus på: endring i forståelse av ”fag- den tredje posisjonen”, høyere ordens ferdigheter og kompetanse til å tolke institusjoners virksomhet

17 ITU, Oktober 2003 Modeller på reise….  Konklusjon:  Innovasjon, reformer, endring i skjæringspunktet mellom historisk utvikling og nye muligheter – transformasjon av praksis!  Modellene har allerede reist…. - gjennom deltagelse i prosjekter og nettverk……

18 ITU, Oktober 2003 Litteratur (noen få ref. )  Ludvigsen, S. og Løkensgard Hoel, T (2002): Et utdanningssystem i endring. IKT og læring  Dysthe, O. og Engelsen, K. S. (2003):Mappevurdering. Abstrakt forlag  Wasson B. og Ludvigsen, S. (2003). Designing for Knowledge building. ITU rapport.Oslo, Unipub forlag.  Klette, K. (2003): Klasserommets praksisformer etter Reform 97. Pedagogisk forskningsinstitutt Institutt, Oslo  Enkelt arbeider  Bråten, I., Strømsø, H. I. og Olaussen, B. (2003). Self-Regulated Learning and the use ICT in Norwegian Teacher Education. In Sociocultural Influences and Teacher Education Programs. Vol 3: Research on socio-cultural Influences on Motivation and Learning (page 199-221).  Flo, C. & Ludvigsen, S. (2002). Diversity and innovation in teacher education. Analysis of different types of participants’ structures and the agents’ meaning-making between different activity systems. Paper to ISCRAT, Amsterdam.  Hauge, T. E. and Wittek, L. (2003): Learning portfolio and ICT as cultural artifacts in teacher Education. Earli, Padova.  PLUTO-sluttrapporter – se ITU web – kommer 30.11. 2003  Samt et stort antall rapporter, papere, artikler, presentasjoner etc se PLUTO prosjektenes hjemmesider.

19 ITU, Oktober 2003 Modeller på reise…..  Takk til:  UFD – Harald Bjar  ITU – v/Vibeke Kløvsted  Prosjektledere et al….  Programstyret: Anne-Marie Presthus, Calle Dons, Sigmund Lieberg, Vibeke Kløvsted  Marianne Skogerbø, Ann-Elin Bakken, Hallgerd Benan, Tone Dalegården  Og til kolleger ved InterMedia for kritiske og konstruktive innspill til å gjøre foredraget så klart som mulig!!!

20 ITU, Oktober 2003 Modeller på reise….  Utdyping, nyansering, eksempler etc følger i sesjonene om lærerutdanning – følg med  Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "ITU, Oktober 2003 Modeller på reise – en alternativ reformforståelse Sten R. Ludvigsen PLUTO programstyret ITU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google