Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alle har en historie å fortelle! ITU-konferansen – Kreative Dialoger 20. oktober 2005 Birte Hatlehol Stipendiat i mediepedagogikk, NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alle har en historie å fortelle! ITU-konferansen – Kreative Dialoger 20. oktober 2005 Birte Hatlehol Stipendiat i mediepedagogikk, NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alle har en historie å fortelle! ITU-konferansen – Kreative Dialoger 20. oktober 2005 Birte Hatlehol Stipendiat i mediepedagogikk, NTNU birte.hatlehol@svt.ntnu.no

2 Stine på stasjonen www.ungisentrum.net http://www.ungisentrum.net/Prosjekt2003/index.htm

3 Digital Storytelling Et pedagogisk multimediekonsept Korte, personlige fortellinger/filmer Stillbilder, tekst, lyd, film og ens egen personlige stemme.

4 Sentrale aktører Center for Digital Storytelling http://www.storycenter.org BBC – Capture Wales http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales Digital Storytelling Festival http://www.dstory.com

5 Historier rundt leirbålet Møte mellom: Ny digital teknologi Muntlig fortelling (Lambert, 2002/2003)

6 Begrepet Digital Storytelling Film Nettsted Spill Blogg Forestilling / performance

7 UNG I SENTRUM www.ungisentrum.net

8 Problemstilling KAN ARTIKULASJON VIA DIGITALE FORTELLINGER BIDRA TIL AKTIV SAMFUNNSDELTAGELSE BLANT DE UNGE? En undersøkelse i videregående skole, hvor elevene artikulerer seg via digitale fortellinger om samfunnsspørsmål.

9 Bakgrunn Barn og unge framstår som medieprodusenter innen fritidskulturen, dette gjenspeiles i mindre grad i skolen. Kulturell kompetanse er viktig. (Kirsten Drotner, 1995) Å kunne uttrykke seg / produsere egne tekster via digitale medier, vokser fram som et krav i dagens samfunn (J.Hoem, 2003 ) Internasjonal bekymring for unges manglende politiske interesse, og demokratiets framtid (Buckingham 2000) Barn og unge skal være aktører / samfunnsdeltagere (Forskningsrådet, 2003)

10 Gausdal videregående skole Studieretning for medier og kommunikasjon 2003: VK1 23 elever 2004: VK1 25 elever

11 Prosjekt høsten 2003 Lillehammer kommune - ny sentrumsplan BYROM OG BYLIV Tegning gjengitt med tillatelse fra Lillehammer kommune

12 Hvordan bruker du Lillehammer sentrum? Hvor er du? Hvor går du? Hva gjør du i sentrum? Hvilke framtidsvisjoner har du for Lillehammer sentrum?

13 Uttrykksformer Digital historiefortelling Hypertekst Billedmanipulasjon

14 Et eventyr www.ungisentrum.net http://www.ungisentrum.net/Prosjekt2003/index.htm

15 Framtidsvisjoner

16

17 Prosjekt høst 2004 - fritt tema Sauebønder og ulv Politi og trimma mopeder Busstilbud i Oppland Voksnes syn på ungdom Innvandrere/asylsøkere/diskriminering Reklame og påvirkning, motebevissthet Strafferammer Seksuell lavalder Pelsdyrnæringen Urettferdigheten i verden

18 Seksuell lavalder Film www.ungisentrum.net http://www.ungisentrum.net/Prosjekt2004/Gruppe3/anja.html

19 Mopedtrimming www.ungisentrum.net http://www.ungisentrum.net/Prosjekt2004/Gruppe5/index.html

20 Digital Literacy - Digital kompetanse En av flere grunnleggende ferdigheter, på linje med å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, og det å kunne lese og regne. De grunnleggende ferdighetene skal inngå på tvers av fag, og være en nøkkel for tilegnelse av ny kunnskap og dannelse av egen identitet. Gjenkjenne, forstå, tolke, skape og kommunisere. (KUF: St.meld.30. 2003-2004)

21 Multimedia/ Multimodalitet / Multiliteracy Unimodal - Multimodal kommunikasjon Unimodale - Multimodale tekster Literacy - Digital literacy Multiliteracy / Multikompetanse

22 Multimodalitet Multimodalitet kan frambringe, ikke bare en ny måte å skape mening, men en annen type mening. Nye distribusjonsmuligheter / nye uttrykksformer– kan representere en mer demokratisk forståelse av verden. (Kress, 2003 og Hull, 2005)

23 Andre organisasjoner D.U.S.T.Y. Digital Underground Storytelling for Youth http://www.oaklanddusty.org Media that matters http://www.mediathatmattersfest.org MassImpact http://www.massimpact.org Creative Narrations http://www.creativenarrations.net

24 Digital Storytelling i Norden Flimmerfilm http://www.digitalefortellinger.com Huseby skole http://www.huseby.gs.st.no/Utvikling/rapporter/rapporter/dsttelling.htm Landslaget for medieundervisning http://www.lmu.no/default.asp?Uid=314&Cidhttp://www.lmu.no/default.asp?Uid=314&Cid= Digital bridge - Sverige http://www.digitalbridge.nu

25 Ord brukt i Norge (Søkeord på Google) Digital story / digital storytelling Digital fortelling / Digitale fortellinger Digital historie / Digitale historier Digital historiefortelling

26 Ord brukt i Sverige / Danmark (Søkeord på Google) Digital historia / Digitala historier Digital berättelse / Digitala berättelser Digitalt berättande Digital historie / Digitale historier Digital fortælling / Digitale fortællinger Digital historiefortælling

27 Litteratur Drotner, Kirsten (1995): Mediedannelse: bro eller barriere? Om børns og unges mediebrug. Rapport udarbejdet for Statsministeriets Medieudvalg. København : Medieudvalget Forskningsrådet (2003). Velferdsprogrammet – samfunn, familie, oppvekst. Forslag til videreføring av programområdet, Barn, ungdom og familie. Kommentarutgave. http://www.program.forskningsradet.no/vfo/dokumenter/ http://www.program.forskningsradet.no/vfo/dokumenter/ Hoem, John (2003): Digital dannelse. KULT 8801. Forskning og samfunn. NTNU Institutt for kunst- og medievitenskap. Hull, Glynda and Mark Evan Nelson (2005), UC, Berkeley. Locating the Semiotic Power of Multimodality. Written Communication: Volum 22, 2005, nr. 2. Side 224-261

28 Kress, Günther (2003): Literacy in the new media age. London: Routledge. Lambert, Joe (2002): Digital Storytelling: capturing lives, creating community. California:Digital Diner Press. Lambert, Joe (2003): Digital Storytelling Cookbook and Travelling Companion. http://www.testingrange.com/docs/digistory.pdf http://www.testingrange.com/docs/digistory.pdf


Laste ned ppt "Alle har en historie å fortelle! ITU-konferansen – Kreative Dialoger 20. oktober 2005 Birte Hatlehol Stipendiat i mediepedagogikk, NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google