Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsutfordringer Dag Westhrin Sekretær LO Stat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsutfordringer Dag Westhrin Sekretær LO Stat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsutfordringer Dag Westhrin Sekretær LO Stat

2 Bakteppet Generell bekymring for folketrygdens bærekraft – NOU 1998 : 10 Fondering av folketrygden Bekymring for «tiltakende tidligpensjonering» via AFP Forenkle samspill folketrygd - tjenestepensjon

3 Utsiktspunkt for evaluering Samfunnsmessige kostnader Ikke konsekvenser for den enkelte

4 Tidlig 2000 Hvordan få fagbevegelsens aksept for – Å begrense utgiftsveksten i folketrygden – Avvikle den sterke subsidieringen av AFP

5 Kritiske punkter i reformprosessen Pensjonskommisjonen 2001 – LO og NHO på sidelinja Stortingsforliket 2005 – LO om bord – tilslutning til alleårsregel og levealdersjustering Tariffoppgjøret privat – 2008 – Gjennomslag for «nøytralt» uttak

6 Ideologiske grunnprinsipp i reformen Alleårsregel – Det skal alltid lønne seg å jobbe Valgfri pensjonsalder fra 62 år – Den enkelte må selv betale for valg av uttakstidspunkt Levealdersjustering – Pensjonistene må selv bære kostnadene ved tidlig pensjonering

7 Forliket 2005 Tidligpensjonering for alle arbeidstakere. Bygge på AFP-ordningen Statens samlede bidrag til AFP videreføres

8 Tariffoppgjøret 2008 Motytelser for nøytralt uttak AFP – Skattefinansiert kompensasjonstillegg for årskullene 1948 – 1962 – Mildere levealdersjustering for årskullene 1944 – 1961 – Evaluering i 2017

9 AFP privat Fra tidligpensjon til «supplerende tjenestepensjon» – 0,314% av årsinntekt – Fleksibelt uttak – nøytrale vilkår – Statstilskudd om lag 1/3 – Omfatter 50-60% av lønnstakerne privat

10 Opptjeningslogikken AFP Størrelse knyttet til livslønn Viktigere enn OTP «Kvalifikasjonssystem» – Må være i jobb ved start uttak – Må ha jobbet kontinuerlig tre år i AFP-bedrift før uttak – Må ha jobbet i AFP-bedrift 7 av de 9 siste før fylte 62 år

11 Hva har skjedd? Mer komplekst system enn før Nye mobilitetshindre – Privat med og uten AFP – Mellom offentlig og privat Urimelig risiko for den enkelte Forholdet til tjenestepensjonen – Integrering

12 Innsalg av reformen «Solgt» inn som relativt harmløs – Levealdersjusteringen Desidert velferdsforbedring – Fleksibelt uttak

13 Virkning 40 års opptjening

14 Dette var litt om bakgrunn Hva skjer nå? KLP-tall viser – Uttak av AFP går ned 2- 3% nedgang pr- årskull etter fylte 62 år – Andelen yrkesaktive over 62 år øker I dag er om lag 32% i KLP-området uføre i aldersintervallet 62-66 år AFP 24%

15 Tjenestepensjonssystemets rolle Omfordeling Tilleggsytelse til folketrygden hvordan skal TP «spille sammen med» den nye folketrygden Hvordan kan vi sikre et system som gir 66% av lønn ved 65 år? – Hvordan bør parametrene sys sammen?

16 Utfordringer framover Regelverk for samordning for aldersgruppen 1954 og seinere er uavklart Ytelsene for personer med lavere og midlere inntekter blir svært små for yngre årskull. – Utslagene ser ut til å bli veldig ulike – De som kommer best ut er høytlønte med bratt lønnstigning mot slutten av yrkeskarrieren

17 Sammenhenger Uføre, AFP og forventet levealder – Flere uføre blant dem med forventet lavere levealder Flere i aldersgruppen 62 – 67 år er i arbeid 10% av registrerte uføre i 2009 er tilbake i arbeid (KLP)

18 Hva er viktig å forsvare videre? «Gullet» i offentlig tjenestepensjon – 30-års opptjening Gir kompensasjon for kortere opptjening i folketrygden – Sluttlønnsprinsippet 66% av sluttlønn er bedre enn 66% av livslønn – Bevare en(ig)heten på arbeidstakersiden


Laste ned ppt "Pensjonsutfordringer Dag Westhrin Sekretær LO Stat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google