Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsvar Offentlig Pensjon. Hvem er aksjon forsvar offentlig pensjon  Noen tillitsvalgte fra forskjellige fagforeninger tok initiativet til Forsvar Offentlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsvar Offentlig Pensjon. Hvem er aksjon forsvar offentlig pensjon  Noen tillitsvalgte fra forskjellige fagforeninger tok initiativet til Forsvar Offentlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsvar Offentlig Pensjon

2 Hvem er aksjon forsvar offentlig pensjon  Noen tillitsvalgte fra forskjellige fagforeninger tok initiativet til Forsvar Offentlig Pensjon i etterkant av oppgjøret i privat sektor i 2008.  Førte til et møte i Oslo 2. september 2008, dette kan man si ble starten på aksjonen.

3 Hva ville vi?

4  Tok initiativ til å få produsert ”Mye å miste” av Magnus Marsdal.  Så behovet for å få popularisert ”vanskelig tilgjengelig” pensjonsstoff.

5 Hva sto vi opp mot? Stortingsforlikets metode for å kutte i pensjonene. Kutt i folketrygden på 20% fram til 2050 ved bruk av: Levealderjustering Avkortning Redusert indeksering Alleårsregel i stedet for besteårsregel

6 Hva har vi oppnådd i off. sektor?  Vi har beholdt en sosial og god AFP ordning.  Vi har fortsatt sluttlønnsprinsippet 66-65-30.  Vi slipper nøytraliteten.  Levealdersjustering vil redusere pensjonen, eller tvinge ansatte til å jobbe lenger.  Underregulering vil drive ned verdien av medlemmenes pensjoner.

7 Sluttlønn  Vi har beholdt prinsippet med pensjon beregnet ut fra sluttlønn forutsatt 30 års opptjening.  Sluttlønnsprinsippet sikrer bedre pensjon for de aller fleste. Få har jevn inntekt i 40 år.  Opptjeningstiden i staten er gjennomsnittlig 33 år, i kommunal sektor er den 26 år, for kvinnelige AFP pensjonister i kommunene (klp) er den 21,6 år.

8 Resultatet er etter vårt syn bra – MEN:  vi har ikke har sluppet levealdersjustering og underregulering av pensjonen  vi har beholdt den usosiale og urettferdige utestengningen av ansatte med små stillinger.  Dessuten: hva med de unge?

9 Hvorfor – hva skjer? Angrepene på pensjonsordningene skjer over hele Europa, markedsliberalisme, ”inndragning/ tilgjengeliggjøring” av offentlig kapital Rasering av velferdsstaten Individualisering Privatisering

10 Hvorfor kutt? ”Økonomiske utfordringer”  Utbetalingene skal reduseres med over 20% fram mot 2050. ”dagens pensjonssystem stimulerer for lite til arbeid”  Pensjonen skal ”motivere” til å stå lenger i jobb gjennom at tidlig pensjonsavgang gir lavere pensjon (kan også kalles økonomisk tvang) ‏

11 Det handler om prinsipper  Velferdsstatlige løsninger  Kollektive ordninger framfor individuelle  Trygghet framfor spekulasjon  Mot arbeidslinjas menneskeforakt  Likestilling: Kvinner taper  Forsvar av opparbeidete rettigheter

12 Hvor mange jobber til de er 67? Definisjon av «fulltid»: Lønnsinntekt over 280.000 kr i året.

13 Ulike yrkers levealder Prest: 81,0 Arkitekt: 80,6 Lege: 80,4 Rørlegger: 75,7 Trykker: 74,8 Servitør: 71,9 Taxisjåfør: 71,9 Renholder: 71,4 Kokk: 71,1 Tallene gjelder menn 1996–2000 (Statistisk sentralbyrå) ‏ LO-kongressen 05 vedtok: «En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. […] Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.»

14 Åpninga av LO kongressen

15 Gullkantet pensjonsavtale?  Siv Jensen, ”hvordan kan statsministeren se hardt arbeidende folk i øynene og si at fordi de jobber i private bedrifter, så skal de godta alvorlige kutt i sine pensjoner i fremtiden, mens han har skjermet de som jobber i offentlig sektor”.

16 MEN…. Hva med unge (født etter 1963)? Hva med de født 1953 – 1963? Hva med de som har mer enn 15 år igjen til de er 67? Hva med muligheten for å skifte jobb fra offentlig til privat uten store tap? Hva skjer med særaldersgrensene?

17 MEN – flere spørsmål… Hva skjer med uføredelen i offentlig tjenestepensjon når uføretrygdsystemet endres? Hvor lenge kan systemet overleve med så ulike AFP-ordninger? Hva skjer når mange nok oppdager at de ikke kan gå av fordi de har tjent for lite???

18 Framover Forsvar Offentlig Pensjon fortsetter – vi trenger penger! Grunnlovsvernet må prøves rettslig Uføretrygden må forsvares! Vi bidrar gjerne hvis noen yngre enn oss vil ta opp kampen – Gode pensjonsordninger er en bærebjelke i velferdsstaten!

19 Forsvar Offentlig Pensjon www.forsvarpensjon.no


Laste ned ppt "Forsvar Offentlig Pensjon. Hvem er aksjon forsvar offentlig pensjon  Noen tillitsvalgte fra forskjellige fagforeninger tok initiativet til Forsvar Offentlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google