Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem? Norsk Dagkirurgisk Forum 12.1.2008 Øivind Ekeberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem? Norsk Dagkirurgisk Forum 12.1.2008 Øivind Ekeberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem? Norsk Dagkirurgisk Forum 12.1.2008 Øivind Ekeberg Akuttmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus

2 Reaksjonsmønsteret Generelt det samme blant pasienter og pårørende –Forskjeller mer knyttet til Personlighet Situasjon

3 Vanlige psykiatrisk problemer i en somatisk avdeling Krisereaksjoner Angst Depresjon Smerter Bevissthetsforstyrrelser Psykoser/urotilstander Suicidfare Etiske problemer Personalproblemer

4 Kriser Kan utløses av –Trussel eller skade mot egen kropp –Familieforandringer –Endret sosial situasjon –Nedsatt selvråderett –Vitneopplevelser

5 Krisereaksjoner preges av Psykiske reaksjoner –Alt eller intet tenkning –Innsnevret sansning –Tilstivnet tankegang –Handlingslammelse –Impulshandling –Angst –Depresjon –Søvnløshet

6 Fysiske reaksjoner Svette Hjertebank Hodepine Svimmelhet Synsforstyrrelser Magesymptomer

7 Tilpasningsforstyrrelser (F 43) Akutt belastningslidelse –Varighet inntil tre dager Tilpasningsforstyrrelse –Varighet inntil seks måneder Post traumatisk stresslidelse (PTSD)

8 Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Reaksjon på Usedvanlig truende eller katastrofal hendelse Som mest sannsynlig ville utløst sterkt ubehag hos de fleste Symptomer Gjenopplevelse, mareritt Unngåelse Autonom aktivering

9 Risikofaktorer for utvikling av PTSD Graden av opplevd trussel –Psykisk opplevelse viktigere enn objektiv fare Varigheten av trusselen –Kritisk faktor Årsaken til trusselen –Naturen –Uhell –Feil –Forsømmelse –Ondskap Graden av kontroll Intervensjon

10 Sorg Tap av objekt Sjokkfase –Forsøk på benektning –Leting –Erkjennelse Reksjonsfase –Bearbeiding av tapet Nyorientering –Ny tilknytning –Gjenopptagelse av interesser

11 Depresjon eller sorg? Felles faktorer –Nedtrykt stemning –Søvnproblemer –Endret appetitt –Redusert interesse for omgivelsene

12 Faktorer som taler for sorg Utløst av tap Fokus på tapt objekt Rimelig forhold mellom reaksjon og tap Normal evne til gråt

13 Faktorer som taler for depresjon Ingen sikker utløsende årsak (obs, noen ganger reaktiv depresjon) Fokus på seg selv Skyld, skam, utilstrekkelighet Selvbebreidelser Følelse av håpløshet Selvmordstanker Tidligere depresjon Aggresjon Manglende evne til gråt (får det ikke til)

14 Psykisk førstehjelp Etablere trygghet Informasjon, struktur Mestre følelser –Tanker –Emosjoner –Hvis det emosjonelle nivå er over et visst nivå: Redusert evne til oppfatning og forståelse Empati –Sette seg inn i en annens opplevelse –Bekrefte denne

15 Psykisk førstehjelp (fortsatt) Akseptere følelser og symptomer Hjelp til å se kriser i øynene (gradvis) Virkelighetsorientering Ingen falsk beroligelse Ikke oppmuntre til å bebreide andre Hjelp til å godta hjelp Praktisk hjelp Klarlegge videre opplegg

16 Grader av feil Opplevelse av å gjøre feil Egne idealer Hendelig uhell, komplikasjon Feilvurdering Forsømmelse

17 Hvordan forholde seg til følelsen av å ha gjort feil? Holde det for seg selv? Søke hjelp? Hør på erfarne kollegers vurdering –De fleste er for selvkritiske LEDERANSVAR Å HJELPE KOLLEGER SOM HAR GJORT FEIL

18 Mulig strategi ved feil Inviter til samtale Forutsigbar agenda La klager få snakke ut om –Hvordan situasjonen oppfattes –Hva klager ønsker Svare og informere –Beklage feilen –Forklare hvorfor det gikk galt –Ikke bruke pasienten som trøster Oppsummere og avslutte

19 Reaksjoner på feil Personlige Familiære Kollegiale –Uformelle –Fagforeningens etiske regler Juridiske –Irettesettelse –Begrensning av rettigheter –Tap av lisens –Erstatning –Strafferettslig

20 Nye utfordringer ved feil Media –Uvant eksponering –Ofte ensidig –Kan mangle respekt for grenser Politisk fokusering Kombinasjon av disse –Særlig belastende

21 Ledelsen kan oppleves i en dobbeltrolle Hjelper? Forfølger? –Avhør? –Midlertidig satt ut av funksjon? –Videre karriere?

22 Systemfeil Systemet er så presset at sannsynligheten for feil blir betydelig –Tidspress –Høy risiko Feilen begås av en eller noen få Risiko for å bli syndebukk Kan medføre lite støtte fra overordnede –Spesielt hvis den som gjør feilen har varslet om risikoen

23 Jusens ubarmhjertighet Liten feil kan få katastrofale (dødelige) konsekvenser Feil med døden til følge gir store juridiske følger

24 Feil ikke bare en følge av uheldige omstendigheter Risikofaktorer –Manglende kompetanse Formelt Ikke tilstrekkelig trening For mange oppgaver til realistisk mestring –Tretthet –Søker ikke hjelp og støtte, solospill –Bruk av rusmidler

25 Ved alvorlig meldepliktig forhold Kontakte avdelingsledelsen Beredskapsgruppe? –Jurist –Sykepleier –Bedriftssykepleier –Psykiater Kan gi –Råd –Støtte –Henvisning

26 Ved feil og misnøye Økende tendens til å klage De fleste er allikevel tilbakeholdne med å klage –Særlig ved behov for oppfølging –Frykt for dårligere behandling

27 Konklusjon Feil vil alltid finne sted, men omfanget kan reduseres Personlige egenskaper avgjørende for hvordan feil mestres Lederansvar å gi råd og veiledning til den som gjør feil Den som har gjort feil anbefales å snakke med andre Kultur med åpenhet for å snakke om feil –Reduserer trolig omfanget av feil –Gjør det trolig lettere å mestre feil


Laste ned ppt "Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem? Norsk Dagkirurgisk Forum 12.1.2008 Øivind Ekeberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google