Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem? Norsk Dagkirurgisk Forum 12.1.2008 Øivind Ekeberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem? Norsk Dagkirurgisk Forum 12.1.2008 Øivind Ekeberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem? Norsk Dagkirurgisk Forum Øivind Ekeberg Akuttmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus

2 Reaksjonsmønsteret Generelt det samme blant pasienter og pårørende
Forskjeller mer knyttet til Personlighet Situasjon

3 Vanlige psykiatrisk problemer i en somatisk avdeling
Krisereaksjoner Angst Depresjon Smerter Bevissthetsforstyrrelser Psykoser/urotilstander Suicidfare Etiske problemer Personalproblemer

4 Kriser Kan utløses av Trussel eller skade mot egen kropp
Familieforandringer Endret sosial situasjon Nedsatt selvråderett Vitneopplevelser

5 Krisereaksjoner preges av
Psykiske reaksjoner Alt eller intet tenkning Innsnevret sansning Tilstivnet tankegang Handlingslammelse Impulshandling Angst Depresjon Søvnløshet

6 Fysiske reaksjoner Svette Hjertebank Hodepine Svimmelhet
Synsforstyrrelser Magesymptomer

7 Tilpasningsforstyrrelser (F 43)
Akutt belastningslidelse Varighet inntil tre dager Tilpasningsforstyrrelse Varighet inntil seks måneder Post traumatisk stresslidelse (PTSD)

8 Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)
Reaksjon på Usedvanlig truende eller katastrofal hendelse Som mest sannsynlig ville utløst sterkt ubehag hos de fleste Symptomer Gjenopplevelse, mareritt Unngåelse Autonom aktivering

9 Risikofaktorer for utvikling av PTSD
Graden av opplevd trussel Psykisk opplevelse viktigere enn objektiv fare Varigheten av trusselen Kritisk faktor Årsaken til trusselen Naturen Uhell Feil Forsømmelse Ondskap Graden av kontroll Intervensjon

10 Sorg Tap av objekt Sjokkfase Reksjonsfase Nyorientering
Forsøk på benektning Leting Erkjennelse Reksjonsfase Bearbeiding av tapet Nyorientering Ny tilknytning Gjenopptagelse av interesser

11 Depresjon eller sorg? Felles faktorer Nedtrykt stemning Søvnproblemer
Endret appetitt Redusert interesse for omgivelsene

12 Faktorer som taler for sorg
 Utløst av tap  Fokus på tapt objekt  Rimelig forhold mellom reaksjon og tap  Normal evne til gråt

13 Faktorer som taler for depresjon
 Ingen sikker utløsende årsak (obs, noen ganger reaktiv depresjon)  Fokus på seg selv  Skyld, skam, utilstrekkelighet  Selvbebreidelser  Følelse av håpløshet  Selvmordstanker  Tidligere depresjon  Aggresjon  Manglende evne til gråt (får det ikke til)

14 Psykisk førstehjelp Etablere trygghet Informasjon, struktur
Mestre følelser Tanker Emosjoner Hvis det emosjonelle nivå er over et visst nivå: Redusert evne til oppfatning og forståelse Empati Sette seg inn i en annens opplevelse Bekrefte denne

15 Psykisk førstehjelp (fortsatt)
Akseptere følelser og symptomer Hjelp til å se kriser i øynene (gradvis) Virkelighetsorientering Ingen falsk beroligelse Ikke oppmuntre til å bebreide andre Hjelp til å godta hjelp Praktisk hjelp Klarlegge videre opplegg

16 Grader av feil Opplevelse av å gjøre feil Egne idealer
Hendelig uhell, komplikasjon Feilvurdering Forsømmelse

17 Hvordan forholde seg til følelsen av å ha gjort feil?
Holde det for seg selv? Søke hjelp? Hør på erfarne kollegers vurdering De fleste er for selvkritiske LEDERANSVAR Å HJELPE KOLLEGER SOM HAR GJORT FEIL

18 Mulig strategi ved feil
Inviter til samtale Forutsigbar agenda La klager få snakke ut om Hvordan situasjonen oppfattes Hva klager ønsker Svare og informere Beklage feilen Forklare hvorfor det gikk galt Ikke bruke pasienten som trøster Oppsummere og avslutte

19 Reaksjoner på feil Personlige Familiære Kollegiale Uformelle
Fagforeningens etiske regler Juridiske Irettesettelse Begrensning av rettigheter Tap av lisens Erstatning Strafferettslig

20 Nye utfordringer ved feil
Media Uvant eksponering Ofte ensidig Kan mangle respekt for grenser Politisk fokusering Kombinasjon av disse Særlig belastende

21 Ledelsen kan oppleves i en dobbeltrolle
Hjelper? Forfølger? Avhør? Midlertidig satt ut av funksjon? Videre karriere?

22 Systemfeil Systemet er så presset at sannsynligheten for feil blir betydelig Tidspress Høy risiko Feilen begås av en eller noen få Risiko for å bli syndebukk Kan medføre lite støtte fra overordnede Spesielt hvis den som gjør feilen har varslet om risikoen

23 Jusens ubarmhjertighet
Liten feil kan få katastrofale (dødelige) konsekvenser  Feil med døden til følge gir store juridiske følger

24 Feil ikke bare en følge av uheldige omstendigheter
Risikofaktorer Manglende kompetanse Formelt Ikke tilstrekkelig trening For mange oppgaver til realistisk mestring Tretthet Søker ikke hjelp og støtte, solospill Bruk av rusmidler

25 Ved alvorlig meldepliktig forhold
Kontakte avdelingsledelsen Beredskapsgruppe? Jurist Sykepleier Bedriftssykepleier Psykiater Kan gi Råd Støtte Henvisning

26 Ved feil og misnøye Økende tendens til å klage
De fleste er allikevel tilbakeholdne med å klage Særlig ved behov for oppfølging Frykt for dårligere behandling

27 Konklusjon Feil vil alltid finne sted, men omfanget kan reduseres
Personlige egenskaper avgjørende for hvordan feil mestres Lederansvar å gi råd og veiledning til den som gjør feil Den som har gjort feil anbefales å snakke med andre Kultur med åpenhet for å snakke om feil Reduserer trolig omfanget av feil Gjør det trolig lettere å mestre feil


Laste ned ppt "Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem? Norsk Dagkirurgisk Forum 12.1.2008 Øivind Ekeberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google