Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Thyreoidea og parathyreoidea-inngrep som dagkirurgi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Thyreoidea og parathyreoidea-inngrep som dagkirurgi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Thyreoidea og parathyreoidea-inngrep som dagkirurgi
Nordbø Y, Aas T, Lindtjørn B, Paulsen TH, Kleppe G, Varhaug JE, Andersen F* Kirurgisk avdeling og Avdeling for anestesiologi*, Haukeland Universitetssykehus

2 I 4 årsperioden Totalt 247 thyreoidea- og parathyreoidea-inngrep dagkirurgisk Thyreoidea: Parathyreoidea:

3 Utvelgelse av pasienter
ASA gruppe 1 eller 2 Utredet ambulant Thyreoidea: Klinisk us, ultralyd, FNAC Parathyreoidea: preoperativ lokalisering Operasjonsindikasjoner som for inneliggende Ikke kjent cancer eller Graves

4 Logistikk Preoperativ konsultasjon dag før operasjon (blodprøver/ stemmebåndsundersøkelse/informasjon) Bruk av pasienthotell Postoperativ konsultasjon dag etter operasjon Peroperativ PTH måling for parathyreoideaoperasjoner

5 Anestesi Paracet som premedikasjon TIVA med CIS overvåkning
Odansetron antiemetikum før oppvåkning Ikke langtidsvirkende opiater Postoperativ vurdering før utreise vha ALDRETE score (2007)

6 Aldrete score

7 Fordeling av inngrep Hemithyroidectomi: 205 Isthmusreseksjoner: 16
Subtotal thyreoidectomi: Total thyreoidectomi: Extirpatio parathyreoideae: 16 Totalt Median alder ,5 (27-69)

8 Resultater/ komplikasjoner
Operasjonstid (med) min Postoperativ liggetid (med) min Aldrete score Postoperativ blødning *(0.8%) Allergisk reaksjon (0.8%) Innleggelse postoperativt ** * 1 pas reoperert før utskrivelse, 1 pasient fikk evakuert et hematom neste dag ** Planlagt fra recovery medisinsk grunn.

9 Konklusjoner God pasientseleksjon viktig Tilpasset anestesi nødvendig
Godt opplegg pre- og post-operativt Standardisert operasjonsmetodikk (obs tidsbruk) Med disse forutsetninger er dagkirurgisk thyreoidea- og parathyreoideaoperasjoner trygt og ressursbesparende Pasientene tilfreds

10


Laste ned ppt "Thyreoidea og parathyreoidea-inngrep som dagkirurgi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google