Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ER KETOROLAC (TORADOL®) BEDRE ENN ETORICOXIB (ARCOXIA®) FOR POSTOPERATIV SMERTEBEHANDLING? Harald Lenz, Johan Ræder. Anestesiavdelingen, Ullevål Universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ER KETOROLAC (TORADOL®) BEDRE ENN ETORICOXIB (ARCOXIA®) FOR POSTOPERATIV SMERTEBEHANDLING? Harald Lenz, Johan Ræder. Anestesiavdelingen, Ullevål Universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 ER KETOROLAC (TORADOL®) BEDRE ENN ETORICOXIB (ARCOXIA®) FOR POSTOPERATIV SMERTEBEHANDLING? Harald Lenz, Johan Ræder. Anestesiavdelingen, Ullevål Universitetssykehus. E-post:harald.lenz@medisin.uio.no

2 POST – OPERATIV SMERTE

3 PHOSFOLIPID ARACHIDONIC ACID LEUKOTRIEN PROSTAGLANDIN phosfolipase Cox-II Cyclo-oxygenase Cox-I ? substrate activator CORTICO STEROID PARACETAMOL ? NSAID COXIB pain inflammation allergy? TISSUE HOMEOSTASIS kidneys GI-mucosa platelets pain inflammation CELL  trauma

4 PHOSFOLIPID ARACHIDONIC ACID LEUKOTRIEN PROSTAGLANDIN phosfolipase Cox-II Cyclo-oxygenase Cox-I ? substrate activator CORTICO STEROID PARACETAMOL ? NSAID COXIB pain inflammation allergy? TISSUE HOMEOSTASIS kidneys GI-mucosa platelets pain inflammation CELL  trauma Selektiv Cox-II hemmer: - like god analgesi? - mindre bivirkninger?

5 PHOSFOLIPID ARACHIDONIC ACID LEUKOTRIEN PROSTAGLANDIN phosfolipase Cox-II Cyclo-oxygenase Cox-I ? substrate activator CORTICO STEROID PARACETAMOL ? TORADOL ARCOXIA pain inflammation allergy? TISSUE HOMEOSTASIS kidneys GI-mucosa platelets pain inflammation CELL  trauma Selektiv Cox-II hemmer: - like god analgesi? - mindre bivirkninger?

6 Cyclo-oxygenase produksjon etter traume* hos rotter: *Betennelse el. Brannskade el Insisjon (bak-pote) Zhu X et al: Pain 2003:104:15-23 Samad TA et al: Nature 2001:410:471-5 I periferien (alle traume typer): –Cox II ++ I dorsal horn, ryggmarg: –Betennelse el. Brannskade traume: Cox II ++ (ikke cox I) –Insisjons traume: Cox I ++ (ikke cox II) Cox I blokk i ryggmarg  mindre smerte oppførsel Cox II blokk i ryggmarg  = placebo I hjernen (alle traume typer): –Cox II ++

7 90 min før I ------ Kirurgi ----------- I 24 t etter Etoricoxib Placebo Placebo Etoricoxib 120 mg Placebo Ketorolac Ketorolac Placebo 30 mg 30 mg Gynekologisk laparoskopi; Studieoppsett: Gruppe E Gruppe K

8 Material og metode Randomisert, dobbelt-blind studie. 133 kvinner inkludert. Dagkirurgisk, laparoskopisk, gynekologisk kirurgi. Generell anestesi: TCI propofol/remifentanil. BIS mellom 40-55. 1 g paracetamol i.v, 1,25 mg droperidol + 4 mg ondansetron i.v. Bupivacain 2.5 mg/ml, 20 ml, i sårkantene. Fentanyl 0.5 µg/kg i.v. ved slutten av kirurgien. Postoperativt: sykepleierstyrt analgesi (NCA) – fentanyl 0.5 µg/kg i.v. hvis VAS > 30 mm eller klage på smerter. Registrering av VAS og fentanyl forbruk v/ 30 min, 1, 2, 3 and 4 t etter slutt kirurgi. Smertebehandling etter 4 t: Paracetamol 1 g hver 6. time og Oxynorm® tbl., 5 mg som rescue smertestillende. 1. p.o.-dag: 120 mg etoricoxib (gruppe E) eller placebo (gruppe K). Telefon intervju 24 t og 48 t postoperativt: Registrering av VAS, rescue smertestillende, kvalme og oppkast.

9 Material og metode Randomisert, dobbelt-blind studie. 133 kvinner inkludert. Dagkirurgisk, laparoskopisk, gynekologisk kirurgi. Generell anestesi: TCI propofol/remifentanil. BIS mellom 40-55. 1 g paracetamol i.v, 1,25 mg droperidol + 4 mg ondansetron i.v. Bupivacain 2.5 mg/ml, 20 ml, i sårkantene. Fentanyl 0.5 µg/kg i.v. ved slutten av kirurgien. Postoperativt: sykepleierstyrt analgesi (NCA) – fentanyl 0.5 µg/kg i.v. hvis VAS > 30 mm eller klage på smerter. Registrering av VAS og fentanyl forbruk v/ 30 min, 1, 2, 3 and 4 t etter slutt kirurgi. Smertebehandling etter 4 t: Paracetamol 1 g hver 6. time og Oxynorm® tbl., 5 mg som rescue smertestillende. 1. p.o.-dag: 120 mg etoricoxib (gruppe E) eller placebo (gruppe K). Telefon intervju 24 t og 48 t postoperativt: Registrering av VAS, rescue smertestillende, kvalme og oppkast.

10 Material og metode Randomisert, dobbelt-blind studie. 133 kvinner inkludert. Dagkirurgisk, laparoskopisk, gynekologisk kirurgi. Generell anestesi: TCI propofol/remifentanil. BIS mellom 40-55. 1 g paracetamol i.v, 1,25 mg droperidol + 4 mg ondansetron i.v. Bupivacain 2.5 mg/ml, 20 ml, i sårkantene. Fentanyl 0.5 µg/kg i.v. ved slutten av kirurgien. Postoperativt: sykepleierstyrt analgesi (NCA) – fentanyl 0.5 µg/kg i.v. hvis VAS > 30 mm eller klage på smerter. Registrering av VAS og fentanyl forbruk v/ 30 min, 1, 2, 3 and 4 t etter slutt kirurgi. Smertebehandling etter 4 t: Paracetamol 1 g hver 6. time og Oxynorm® tbl., 5 mg som rescue smertestillende. 1. p.o.-dag: 120 mg etoricoxib (gruppe E) eller placebo (gruppe K). Telefon intervju 24 t og 48 t postoperativt: Registrering av VAS, rescue smertestillende, kvalme og oppkast.

11 VAS rest cough * Lenz H, Raeder J: ASA-08 *P<0.05 ** P<0.01 *

12 VAS rest cough * ** Lenz H, Raeder J: ASA-08 *P<0.05 ** P<0.01 *

13 Resultater Ingen signifikante forskjeller i smertescore 1, 2, 3, 4, 24 eller 48 t postoperativt. Ingen signifikante forskjeller i Oxynormforbruk etter utskrivelse Gruppe E signifikant mindre kvalme 4-24 t postoperativt Gruppe K 22 (32%) Gruppe E 9 (14%) P < 0,023

14 Konklusjon Ketorolac 30 mg ga bedre smertelindring enn Etoricoxib 120 mg de første 4 timene etter laparoskopisk, gynekologisk kirurgi Ingen forskjell i smertelinding etter utskrivelse (ny dose Ketorolac) eller etter 24 timer (ny dose Etoricoxib ).

15

16 Introduksjon Inhibering av cyclooxygenase (COX) er hovedmekanismen for NSAID’s effekter og bivirkninger. Inhibering av COX-1: økt fare for magesår, økt blødningstendens. Inhibering av COX-2: redusere inflammasjon og smerte. Økt trombosefare (?). Hovedmål postoperativt: redusere inflammasjon og smerte; altså COX-2 effekt (inhibering av COX-2 i periferi-skadestedet og ryggmarg/hjerne). De fleste review-artikler viser like god analgetisk effekt av COX-2 selektive NSAID’s og ikke-selektive NSAID’s. MEN: de fleste studiene sammeligner medikamentene gitt etter kirurgi, på postoperativ avdeling når pasienten har smerter. Eksperimentelle studier indikerer en mulig sentralmekanisme på traumatisk smerte som også går via COX-1 enzymet.

17 Introduksjon

18 Material og metode Group K: Placebo tabletter minst 1 t før kirurgi og 30 mg ketorolac i.v. etter induksjon av anestesi og ny dose før utskrivelse. Placebo-tabletter dagen etter. Group E: 120 mg etoricoxib (tbl) minst 1 t før kirurgi og 0.9% NaCl i.v. etter induksjon av anestesi og før utskrivelse. 120 mg etoricoxib dagen etter.

19

20

21 Resultater Ingen signifikante forskjeller i demografiske data. Ingen signifikante forskjeller i varighet av kirurgi og anestesitid eller peroperativ data. Totalt forbruk av fentanyl 0-4 t postoperativt var signifikant mindre i Gr. K: Gruppe K 83 ± 65 µg fentanyl (mean±SD) Gruppe E 123 ± 91 µg fentanyl (mean±SD) P < 0.004 VAS i hvile var signifikant lavere ved 30 min in Group K: Gruppe K 31,3 ± 19,7 mm (mean±SD) Gruppe E 43,8 ± 16,9 mm (mean±SD) P < 0.001 Signifikant tidligere utskrivelse i Gruppe K: Gruppe K 244 ± 40 min (mean±SD) Gruppe E 261 ± 47 min (mean±SD) P < 0.027


Laste ned ppt "ER KETOROLAC (TORADOL®) BEDRE ENN ETORICOXIB (ARCOXIA®) FOR POSTOPERATIV SMERTEBEHANDLING? Harald Lenz, Johan Ræder. Anestesiavdelingen, Ullevål Universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google