Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MHH 1936 Resultater etter artroskopisk akromionreseksjon ved dagkirurgisk enhet Martina Hansens Hospital K. Fuhrmann, S.Heir, K.Nerhus, N.Kise, J.R.Mikalsen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MHH 1936 Resultater etter artroskopisk akromionreseksjon ved dagkirurgisk enhet Martina Hansens Hospital K. Fuhrmann, S.Heir, K.Nerhus, N.Kise, J.R.Mikalsen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 MHH 1936 Resultater etter artroskopisk akromionreseksjon ved dagkirurgisk enhet Martina Hansens Hospital K. Fuhrmann, S.Heir, K.Nerhus, N.Kise, J.R.Mikalsen, Ø.Hagen

2 Hvordan går det med pasientene som blir operert med artroskopisk akromionreseksjon ved vår dagkirurgiske avdeling?

3 Materiale og metode Tidsrom: 2003 og 2004
Inklusjon: Alle første gangs skopiske akromionreseksjoner -uten åpent tilleggsinngrep -dagkirurgisk -ikke kronisk inflamatorisk sykdom

4 Materiale og metode Prospektiv oppfølgings- studie
Skjema for DASH score* Journalgjennomgang * Hudak et al. 1996, Turchin et al. 1998, Mc Connel et al. 1999

5 DASH-score Selvevaluering Undersøker uavhengig Smerte og funksjon
Validert for dysfunksjon i overekstremitet Poeng

6 Endring i DASH score på 10 poeng eller mer regnes som en endring av klinisk betydning*
*Gummesson et al. 2003

7 Journalgjennomgang Preoperativ diagnose
Peroperativ evaluering av intraartikulær patologi Eventuell annen prosedyre i samme inngrep

8 Eksklusjonskriterier:
-Mangelfullt utfylt skjema -Operasjon i to skuldre Statistikk: -Databehandling og statistisk analyse med t-test i Excel

9 Resultater 155 pasienter inkludert 8 ekskludert 21 lost to follow up
126 svar (81 %) 76 kvinner, 50 menn Median alder 52 år (19-74) Median oppfølgingstid 19 mnd (7-50)

10 Aldersfordeling Gjennomsnitt 52 år (19-74)

11 Preoperativ diagnose Skuldertendinitt med kalknedslag M75.3 62
”Impingement syndrome” M75.4 52 AC-ledds artrose M19.0 6 ”Rotator cuff syndrome” M75.1 3 Leddsmerte M25.5 2 Andre spes.skulder-lidelser M75.8 1

12 Tilleggspatologi Diagnostisk skulderskopi hos 106 av 126
Normalt ledd hos 70 av 106 Tilleggspatologi hos 36

13 DASH-score p<0,001 49,8 41,5 24,3 20 n=76 n=50

14 Endring av klinisk betydning
Gruppe A Bedring > 10 poeng n = 92 Gruppe B Endring < 10 poeng n = 31 Gruppe C Forverring > 10 poeng n = 3

15 Endring av klinisk betydning
Prosent av n = 126 73 24,6 2,4

16 Endring p<0,001 n=92 n=126

17 Reduksjon i DASH score ALDER DASH- score n=10 n=41 n=48 n=19 n=8

18 Intraartikulær patologi (n=36)
Partiell ruptur i rotator-cuff 17 Total ruptur i rotator-cuff 7 SLAP 12 Biscepssene ruptur 5 Glenohumeral artrose 2 Os acromiale Bankhart lesjon 1

19 Intraartikulær tilleggspatolgi

20 Konklusjon Bedring av klinisk betydning hos 73%
Gjennomsnittlig reduksjon i DASH-score for denne gruppen på 33 poeng Ingen endring av klinisk betydning hos 24,6% Forverring hos 2,4 % Ingen registrerte komplikasjoner

21 Konklusjon Ingen signifikante forskjeller i forhold til kjønn, alder, eller evt. tilleggspatologi i skulderen

22 Diskusjon Ingen kriterier for diagnose og indikasjonsstilling
Ingen kontrollgruppe Undersøkelsen bygger på selvrapportering Mange forskjellige kirurger med ulikt kompetansenivå

23 Diskusjon Resultatene samsvarer med det som er publisert i andre studier* Undersøkelsen er lett å gjennomføre Undersøkelsen gir oss svar på hvordan det går med våre pasienter som får utført dagkirurgisk akromionreseksjon * Bengtsson, M et al. 2006, Dom, K. et al. 2003, Patel, V.R. et al. 1999,


Laste ned ppt "MHH 1936 Resultater etter artroskopisk akromionreseksjon ved dagkirurgisk enhet Martina Hansens Hospital K. Fuhrmann, S.Heir, K.Nerhus, N.Kise, J.R.Mikalsen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google