Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.07.2014Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen1 BASISHALL - et krafttak for gymnastikk og turn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.07.2014Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen1 BASISHALL - et krafttak for gymnastikk og turn."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.07.2014Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen1 BASISHALL - et krafttak for gymnastikk og turn

2 Basishall 1.Dette er et nytt hallkonsept som Utstyr- og anleggskomitéen i NGTF har utviklet. 2.Konseptet er presentert for KKD (Kirke- og Kulturdepartementet) og ble positivt mottatt der. 3.Målet var å få denne type hall - og valgt utstyr - spillemiddelberettiget med tilskudd i størrelsesorden 1/3 av godkjent kostnad. 4.Det klarte vi og den minste hallen (20 x 23) er godkjent! 15.07.20142Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

3 Dagens situasjon Gymnastikk og turn er den idretten som krever mest tilpasning for å kunne utøves. Dette gjør at både klubber og forbund har store utfordringer når det kommer til anlegg og utstyr. Skal idretten utøves på best mulig måte, med minst mulig risiko, trengs det spesialhaller med nedfelt trampoline, grop(er) og permanent oppstilte apparater. Det er dessverre meget få av disse her i landet i dag - kun 24. De 394 resterende foreningene må montere opp utstyret i en flerbrukshall eller på en skole hver dag før treningen kan ta til. Dette krever mye tid og krefter fra både utøvere, foreldre og trenere. 15.07.20143Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

4 Hva er en basishall? Det er en treningshall med fast oppmontert utstyr, samt et stort utvalg av skumapparater. Disse er beregnet som hjelpemidler i basistreningen. Utformingen av hallen må være i tråd med lokale behov. Pr. definisjon er dette en hall med en innredning som gjør at skoler og andre idretter vil kunne benytte hallen til basis- ferdighetstrening - som balanse, koordinasjon, styrke og bevegelighet. Basishallene er primært tenkt som tilbygg (”vegg i vegg”) til eksisterende flerbrukshaller. Dette sparer utbygger for investeringer til bl.a. våtrom, materialrom og garderober. Størrelsen på en basishall vil være fra 460 kvadratmeter (23x20 meter) og oppover. Ved et slikt tilbygg til den ordinære hallen, vil en kunne snakke om et komplett flerbrukshall-konsept og ikke kun rene spilleflater for ballidretter. Alternativt kan basishallen integreres i en flerbrukshall. 15.07.20144Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

5 Hvorfor basishall? Det finnes ingen mer allsidig idrett en turn. Aktiviteter som tar utgangspunkt i gymnastikk- og turnøvelser vil gi den beste grunntrening for alle uansett hvilken idrett som bedrives. Barns ”motoriske gullalder” er fra 5-12 år. Det er i denne alderen barn tilegner seg ferdigheter lettest. Det er derfor viktig at barn i denne alderen får beveget seg i et trygt, utfordrende og variert miljø med et mangfold av bevegelsesmuligheter. Dette gjøres best i en turnhall der de har mulighet til å utføre alle de grunnleggende bevegelsesferdighetene som å gå, løpe, hinke, hoppe, balansere, rulle, krabbe, klatre, henge, slenge og kaste/fange. I tillegg gir turn en styrke ingen andre idretter kan matche. Man bruker alle kroppens muskler, uten at det er ”styrketrening” i ordets rette betydning. God koordinasjon er viktig i turn, og barn vil utvikle sine koordinasjonsevner ved innlæring av turnmomenter. Gleden ved å mestre et turnelement er enorm, og er noe barn ikke bør gå glipp av. 15.07.20145Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

6 Prinsipper 3 typer basishaller (standardiserte mål) 1.23 x 20 m (spillemidelberetiget) 2.23 x 30 m 3.23 x 44 m Utstyr blir opp til den enkelte forening etter ønsker og behov 15.07.20146Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

7 Alternativ 1: Lengde: 20 m Bredde: 23 m Utstyr: a) – frittstående » nedfelt trampoline » tumbling/airtrack » fester i gulv » musikkanlegg » trampett + tjukkas » ringer fra tak » takbom » ribbevegg » diverse matter » diverse skumapparater » springbrett » benker b) - alle apparater som i a - turnapparater etter klubbens behov c) - alle apparater som i a - apparater for troppsgymnastikk d) - alle apparater som i a - grop - blanding av b og c etter klubbens behov 15.07.2014Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen7 Basishall – alternativ 1

8 Basishall – alternativ 2 Alternativ 2: Lengde: 30 m Bredde: 23 m Utstyr: a) - alle apparater som i 1 a - grop - 10 konkurranseapparater for turn kvinner og turn menn b) - alle apparater som i 1 a - grop - konkurranseapparater for troppsgymnastikk c) - alle apparater som i 1 a - grop - blanding av 2 a og b, etter klubbens behov 15.07.20148Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

9 Basishall – alternativ 3 Alternativ 3: Bredde: 23 m Lengde: 44 m Utstyr: - alle apparater som i 1 a - grop - alle 10 konkurranseapparater for turn kvinner og turn menn - konkurranseapparater for troppsgymnastikk 15.07.20149Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

10 Turnhall er en trenings- og konkurransehall med permanent apparat- oppsett. Den er ment som et eget bygg med egen infrastruktur, rom- program osv. Størrelsen bør være minimum 25 x 44 m og takhøyde 7 m. I denne hallen må det kunne arrangeres konkurranser i turn, rytmisk gymnastikk og troppsgymnastikk. Tilskuerkapasiteten bør være 500-700 mennesker. Tilskudd: etter særskilt vurdering fra departementet Utstyr: - alle apparater som i 1 a - grop - alle 10 konkurranseapparater for turn kvinner og turn menn - konkurranseapparater for troppsgymnastikk - tilskuerplasser 15.07.2014Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen10 Turnhall/spesielhall

11 EKSEMPEL PÅ BASISHALL (20 x 23) 15.07.201411Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

12 EKSEMPEL PÅ BASISHALL (TURNHALL) 15.07.201412Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

13 Framgangsmåte ved planlegging og bygging Kort oppsummering: 1. Hvilke aktiviteter skal foreningen drive med i framtiden? 2. Hvor mange medlemmer kan en regne med vil benytte anlegget? Hva er framtidig potensial? En dobling eller tredobling av medlemsmassen? 3. Hvordan skal romprogrammet se ut? 4. Hvor stort er investeringsbehovet? 5. Hvordan skal hallen finansieres? 6. Hvilken driftsform skal velges? 7. Hvem skal eie anlegget? 8. Hvilke instanser innen idretten og innen det offentlige må involveres i prosessen? 9. Hvordan skal prosjektet organiseres? 10. Hvordan lage en realistisk framdriftsplan og hvilke punkter skal den inneholde? 15.07.201413Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

14 Framdriftsplan En framdriftsplan må inneholde følgende punkter: Aktivitet Frister Møter med adm. og politikere i kommunen xxxxxx Møte med kommunen og arkitekt xxxxxx Første idéskisse xxxxxx Romplan overleveres arkitekt xxxxxx Forprosjekt inkl. finansieringsplan xxxxxx Søknad spillemidlerxxxxxx Godkjent søknad spillemidler xxxxxx Godkjent finansieringssøknad kommunen xxxxxx Kravspesifikasjoner for totalentreprise xxxxxx Anbudsregning xxxxxx Kontraktsutarbeidelser xxxxxx Undertegnede kontrakter xxxxxx Byggeperiode xxxxxx Åpning av hall xxxxxx 15.07.201414Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

15 Komitéen består av; Leder, Svein Hagberg Telefon arbeid: 22 57 97 25 Mobil: 93 01 30 02 E-post: svedin@online.no eller svein.hagberg@nif.idrett.nosvedin@online.no Medlem, Terje Heen Fredrikstad Turnforening Mobil: 91 16 95 53 E-post: tehe@fredrikstad.kommune.no tehe@fredrikstad.kommune.no Sekretær/fagkonsulent; Julie Hansson Telefon arbeid: 21 02 9620 E-post: julie.hansson@nif.idrett.no Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 Oslo Besøksadresse: Sognsvn. 75L Telefon: 21 02 90 00 Telefax: 21 02 96 11 Felles e-mail: gymogturn@nif.idrett.no Internett: www.gymogturn.nogymogturn@nif.idrett.nowww.gymogturn.no 15.07.2014Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen15 UTSTYR- OG ANLEGGSKOMITÉEN BRUK OSS!

16 Dette er fra Nedre Glomma Turnforening sine treningslokaler i Fredrikstad. Landets nyeste og mest moderne hall for turnaktiviteter.


Laste ned ppt "15.07.2014Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen1 BASISHALL - et krafttak for gymnastikk og turn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google