Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelse Reidun Braut Kjosås

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelse Reidun Braut Kjosås"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelse Reidun Braut Kjosås reidun.kjosas@kvam.kommune.no

2 Hvordan legger samfunnet til rette for helsegunstige valg?

3 Fra det inaktive til det aktive valg!

4 Hvor mye er nok? For friske voksne anbefales  Minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet med moderat intensitet.  Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker, for eksempel av 10-15 minutters varighet.  Anbefaler 45-60 min moderat til høy intensitet dersom man ønsker å forebygge vektøkning eventuelt vektreduksjon. (SEF rapport nr. 2/2000)

5 Helsegevinst – dose/respons En økning i aktivitetsnivå utover “måldosen” tilsvarende 150 kcal (630 kJ) vil gi ytterligere helsegevinst Pate RR et al. JAMA. 273; 402-407, 1995

6 Når spiser du? 3-4 hovedmåltider pr dag - frokost - lunch - middag - kveldsmat 2-3 mellommåltid Måltidsfordeling

7 Minst 5 porsjoner* frukt, bær og grønnsaker daglig grønnsaker sammen med annet pålegg på brødskiver 1 stor porsjon salat eller grønnsaker til middag poteter til middag 1 frukt som ”dessert” 2 frukt/grønnsaker som mellommåltid * 750 gram; 3 porsjoner grønnsaker og 2 porsjoner frukt/bær.

8 The Finnish Diabetes Prevention Study Suksess score > 5% vektreduksjon < 30 E% fra fett < 10 E% fra mettet fett > 15 g fiber pr 1000 kcal > 30 min FA pr dag

9 The Finnish Diabetes Prevention Study 58% reduksjon i diabetesutvikling i gruppen som fikk livsstilsintervensjon vs. kontrollgruppen Tuomilehto et al. N Engl Med 2001; 344, 1343-50

10

11 Aktivitetshåndboken Fint hjelpemiddel å ha tilgjengelig Enkelt å slå opp i Arbeide for at flere tar denne i bruk

12 Folkehelse i Kvam Partnerskapsavtale for folkehelse oktober 2007. –Avtaleperiode 2007 – 2010 –Samarbeid for å styrke folkehelsa i kommunene Politiske vedtak er fatta av Kvam heradstyret 05.02.2008 (HST-006/08) Folkehelsekoordinator oppstart april 2008 Stillingsandel; 50%, 80% (100%) Finansiering –Årlig tilskudd frå fylkeskommunen på kroner 150 000 –Egne midler –Søknader Organisering –Miljørettahelsevern Folkehelsegruppe (tverrfaglig) Sektorovergripende arbeidsfelt

13 Innhold i partnarskapsavtalen Kvam herad har forplikta seg til 1.Auka kunnskap om og integrera folkehelse i den kommunale organisasjonen 2.Vurdera helsekonsekvensar i dei kommunale planane 3.Fastsetja mål for det lokale folkehelsearbeidet 4.Samordna og prioritera tiltak som har dokumentert effekt på folkehelsa og utjamnar helseforskjellar 5.Arbeida for universell utforming

14 Innhold i partnarskapsavtalen Hordaland fylke har forplikta seg til –I samarbeid med fylkesmannen skal dei stilla fagleg kompetanse til rådvelde og medverke til erfaringsspeiing gjennom eigne partnerskasnettverk –Vil etter nærare avtale støtta økonomisk det årlege programmet som er nemnt tidlegare. Det er ein føresetnad at kommunen yter ein tilsvarande innsats.

15 Noen politiske føringer St.meld.nr. 16 (2002-2003)  Resept for et sunnere Norge Handlingsplan for fysisk aktivitet (2005-2009)  Sammen for fysisk aktivitet St.meld.nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller St.meld.nr 25 (2005-2006) Mestring, mulighet og mening Handlingsplan for kosthold (2007 -2011) Oppskrift for et sunnere Norge Samhandlingsreformen, juni 2009?

16 Sosial ulikhet Den sosiale skjevheten i helse er økende

17 Folkehelse oppgaver Søknad om folkehelsemidler Handlingsplan for folkehelse Pådriver og tilrettelegger for forebyggende og helsefremmende tiltak i kommunen Nettverksbygging Koordinering av Trygge lokalsamfunn Styrke samarbeidet i Plomma Interkomunalt samarbeid Samarbeid med LMS Foredrag/ presentasjoner i ulike fora (+ kurs) Sektor overgripende

18 Tiltak som er i gang/gjennomført Helseuke ved vaksenopplæringa Merking av turveger Aktivitet og middagsservering i Strandebarm Sittedans Vinteraktivitetsdag for funksjonshemma Livsstilskurs i samarbeid med LMS Voss Aktiviteter for innvandrerkvinner (Grannehjelpa) Aktivitet for brukere av Holmsund Årsplanen for trygge lokalsamfunn –trafikksikringsdag

19 Tiltak i tiden fremover Viderutvikle samarbeid med LMS-Voss Aktivitetstilbud for eldre Lavterskelaktiviteter for ulike aldersgrupper Tilrettelegging av turområder og gjøre disse kjent for alle Bygge nettverk for folkehelse Fysisk aktivitet, barn, unge og overvekt Regionalt samarbeid/interkommunalt samarbeid Utvikle nettsider Motivasjonskurs for eldre Regodkjenning som Trygge lokalsamfunn Samarbeid med skolene om økt fysisk aktivitet.

20 Årlig søknadsrunde 4 ”områder” å søke støtte gjennom –Frivillige organisasjoner, LA21 arbeid, friluftsliv og forebygging Vi sendte 14 søknader Hjalp også frivillige lag i kommunen med å utforme egne søknader 3 av søknadene var utformet på vegne av Kvam, Jondal og Voss Fikk tilsagn på 9 av søknadene men mindre beløp enn forventet. Andre søknader; abort og svangerskapsforebygging, trafikksikring og kulturelle spaserstokk

21 Utfordringer Tydeliggjøring av fagfeltet Sektorovergripende tiltak Kompetanseheving Synleggjøring av effekt Forankring

22 Takk for oppmerksomheten Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Folkehelse Reidun Braut Kjosås"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google