Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reactor technology group Department of Chemical Engineering NTNU : –Prof.: Hugo A. Jakobsen, Magne Hillestad og Hallvard F. Svendsen. –Postdoc: 2 –PhD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reactor technology group Department of Chemical Engineering NTNU : –Prof.: Hugo A. Jakobsen, Magne Hillestad og Hallvard F. Svendsen. –Postdoc: 2 –PhD."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reactor technology group Department of Chemical Engineering NTNU : –Prof.: Hugo A. Jakobsen, Magne Hillestad og Hallvard F. Svendsen. –Postdoc: 2 –PhD students: 11 –Diploma students: 4-6/year Collaboration with SINTEF chemical engineering: –Researchers: 5

2 Research Areas A)Reactor modeling and experimental validation Modeling examples: Secondary reformer (fixed bed) Methanol reactor (fixed bed and slurry) Dehydrogenation Fischer Tropsch (bubble column, multiphase monolite) Desulfurization Polymer reactors Bio-reactors Eksperimental: Fluid bed Fixed bed Slurry reactors (Bubble columns and three phase reactors ) Agitated tanks A Fluidized bed reaktor used for studies on bubble formation and particle-velocities. A stirred tank used for studies of heat transport and flow phenomena.

3 A)Use of reactor models for better design and operation Simulation (steady-state and dynamic) –Case studies Systematic design of chemical conversion –Objectives may be Maximize space-time-yield Minimize waste material Maximize energy efficiency New and unconventional designs –Multi-functional reactors –Micro-channel for enhanced heat transfer Operation –Polymer grade transfer –Catalyst exchange policy

4 A Formation and capture of droplets in gas streams (models and experimental) Droplet/droplet and droplet/surface coalescence Droplet break-up Deposition Entrainment Cyclone performance Mesh-pad performance Inlet geometry B) HiPGLS, High Pressure Gas/Liquid Separation

5 C) Numerikk og programmering Utvikling av programmer for analyse av kjemiske reaktorer og annet prosessutstyr Utvikling av programmer for strømningsanalyse Evaluering av numeriske metoder Supercomputing-Parallellisering Bruk av CFD-verktøy (Egne koder, Fluent, CFX)

6 Modellering: Membrankontaktor Absorpsjonstårn Likevekter og kinetikk Molekylmodellering av aminer Desorpsjon Eksperimentelt: Likevekter og kinetikk Pilotstudier Termiske data D ) CO 2 -fjerning fra eksosgass og naturgass

7 Pilotanlegg for CO 2 - fjerning

8 Samarbeid SINTEF (Kjemi, Material) NTNU (Mekanikk, termo- og fluiddynamikk, Matematikk) UiB (Fysisk institutt) HIT (Prosessteknikk) Statoil (Rotvoll og Stavanger) AkerKværner DNMI (luftforurensing) Washington University, St Louis (Reaktor) ENSIACET, Toulouse, (Reaktor) IFP. Lyon, (CO 2 ) Univ. of Texas, Austin (CO 2 ) Univ. of Regina, Canada, (CO 2 ) Univ. of Stuttgart, Tyskland (HiPGLS, CO 2 ) Berlin Univ. of Technology, Tyskland (Forbrenning av ved) Forschungzentrum Rossendorf, Tyskland (Kjernekraft, Reaktor) Institute of Chemical Process Fundamentals, Praha (Reaktor)

9 Forskningsprogrammer HiPGLS (High Pressure Gas Liquid Separation) Carpet (CFD Applied to Reactor Process Technology,www.carpet.ntnu.no) BIG-CO 2 (SINTEF og NTNU) REACT (SINTEF/NTNU, miljø) CCERT (NTNU, Fundamentalforskning på CO 2 ) CASTOR ( IP i 6 rammeprogram) ULCOS ( IP i 6 rammeprogram) CAPRICE (Samarbeidsprosjekt, Canada, Brasil, Kina, EU på CO 2. 6FP) CESAR (EU samarbeid 7 FP)

10 Reaktorteknologi Fag i 4. årskurs (7. og 8. semester) TKP4160 Transportprosesser Faglærere: H. A. Jakobsen og H. F. Svendsen TKP4145 Reaktorteknologi Faglærer: H. A. Jakobsen TKP4170/71 Prosjektering av prosessanlegg Faglærer Magne Hillestad Veiledere: Alle i gruppa.

11 TKP4730 Reaktorteknologi fordypningsemne Reaktorteknologi prosjekt (11,25-15 SP) Ingen obligatoriske fag eller moduler! Gassrensing (Faglærere: May-Britt Hägg og Hallvard Svendsen 3,75 SP) Reaktormodellering (Faglærer: Hugo Jakobsen 3,75 SP) Moduler på 3,75 SP kan også velges fra andre grupper/ institutter/fakulteter, men valgene må godkjennes.

12 Hvor har studentene fra Reaktorteknologi fått jobb Industrien: –Olje/gass-industri (Statoil, Hydro, Phillips etc.) –Kjemisk industri (Hydro, Borealis, Jotun, Dyno...) –Ingeniørselskaper (AkerKværner, Vetco, ABB, Slumberger …) Forskningsinstitutter (SINTEF, DNMI,..) Offentlig forvaltning (NFR, SFT..) Universiteter/høgskoler


Laste ned ppt "Reactor technology group Department of Chemical Engineering NTNU : –Prof.: Hugo A. Jakobsen, Magne Hillestad og Hallvard F. Svendsen. –Postdoc: 2 –PhD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google