Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2 Genetisk variasjon KVANTIFISERING AV GENETISK VARIASJON Vi fokuserer her på diploide individer og frekvensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2 Genetisk variasjon KVANTIFISERING AV GENETISK VARIASJON Vi fokuserer her på diploide individer og frekvensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2 Genetisk variasjon KVANTIFISERING AV GENETISK VARIASJON Vi fokuserer her på diploide individer og frekvensen av de forskjellige alleler på loci som er polymorfe (i mot- setning til de loci som er monomorfe (dvs kun ett allel; for eksempel kun A og ikke B). % polymorfe loci Det finnes forskjellige kriterier for om et locus skal kalles polymorft; ved det såkalte 99% kriteriet forlanges det at det hyppigste allelet ikke skal ha en frekvens høyere enn 0.99 (dvs man forlanger minst en heterozygot for et alternativt allel blant 50 individ). Tilsvarende kan man benytte et 95% kriterium (her minst 5 alternative allel) i definisjonen av 'polymorfisk'. Omfattende studier i mange vertebrat taxa har vist at % polymorfe loci ( i et tilfeldig utvalg av genomet) som regel ligger i området 1-20.

2 BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2 KVANTIFISERING AV GENETISK VARIASJON Genotypefrekvenser Allelfrekvenser (vanligvis estimert fra stikkprøver) Typer av polymorfismer - Diskrete morfologiske karakterer - Kvantitative karakterer - Kromosomvariasjon - Skjult variasjon - Humane ABO blodgrupper - Isozymer (allozymer) - DNA sekvenser - RFLP (restriction fragment length polymorphisms) - AFLP (amplified fragment length polymorphisms) - RAPD (randomly aplified... ------ " ------) - SSCP (single strand conformational polymorph.) - SNP (single nucleotide polymorphsims) - VNTR (variable number of tandem repeats)

3 BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2

4 BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2

5 BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2

6 BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2

7 BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2

8 BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2

9 BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2

10 BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2


Laste ned ppt "BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2 Genetisk variasjon KVANTIFISERING AV GENETISK VARIASJON Vi fokuserer her på diploide individer og frekvensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google