Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.07.20141 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 15.07.20141 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.07.20141 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 15.07.20141 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 15.07.20141 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 15.07.20141 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics PUS: Erfaringer og ny praksis fra Forsvaret Erik Rønning FLO Investeringsstab PUS forum 30. november 2010 Trondheim

3 15.07.20142 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics Oversikt Innledning Aktiviteter/Leveranser Erfaringer Ny praksis Veien videre Konklusjoner

4 15.07.20143 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics Innledning Prosjekt ’Praktisk usikkerhetsstyring (PUS)’ i Forsvaret – Effektmål Å skape økt bevissthet om at prosjekter i sin natur er usikre og at prosjektene må forholde seg til en oppside (muligheter) og nedside (risikoer) for å sikre verdiskapning Prosjektet skal skape resultater som kan påvirke kulturen/modenheten i Forsvaret i forhold til styring av usikkerhet i komplekse prosjekt – Resultatmål Utarbeide et konsept for fremskaffelse av materielle kapasiteter basert på at Forsvarsdepartementet (FD) og underliggende etater jobber i en integrert investeringsprosess Definere riktig bruk av metoder og verktøy Tidsramme: Prosjektperioden er 2007 til og med 2010 Kostnader (Pengebidrag og ressursinnsats) – Er disse målene oppnådd, eller på vei til å bli oppnådd?

5 15.07.20144 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics Innledning (forts) Stadig økende fokus på usikkerhetshåndtering i Forsvaret – Overskridelser i både tid og økonomi – Behov for å begrense følgene Mange eksempler på at usikkerhet ikke har vært godt nok ivaretatt i Forsvaret

6 15.07.20145 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics ’Kong Sverre’ Fakta: Vekt: 3.475 tonn Skroget var av italiensk eik i dimensjoner opptil 18 tommer. Prislapp: 2.282.000 kroner Sjøsatt: 1864 Giganten var først ferdig utbygd tre år etter at det ble sjøsatt, og var blitt avlegs da det endelig sto ferdig.

7 15.07.20146 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics ’Wasa’ Fakta: Sjøsatt 1628 Grunnleggende konstruksjonsfeil Overbelastet med kanoner Kantret bare noen minutter etter at det hadde lagt ut på jomfruturen 10. august 1628. Det langt på vei intakte skroget ble funnet i 1956 og plassert på provisorisk utstilling før det kunne flytte inn på Vasamuseet i 1990, som årlig besøkes av 800 000 mennesker.

8 15.07.20147 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics 120 mm kystfort Tre 120 mm kystfort ble bygget: Kråkvåg, Nes og Meløyvær Prislapp: 2,4 mrd Åpning: slutten av 90- tallet Bestemt lagt ned: 2001

9 15.07.20148 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics Undervannsanlegg torpedo Tre anlegg oppgradert: Malangen, Herdla og Korsnes Prislapp: 1,3 mrd Åpnet: 2001 Nedlagt: 2001

10 15.07.20149 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics Rødbergodden og Malangen fort

11 15.07.201410 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics Aktiviteter/Leveranser Spørreundersøkelsene – Siste undersøkelse pågår nå – Foreløpige resultater ? (Jan Alexander Langlo) Oppdatering av ’Veiledning i håndtering av usikkerhet’ boken – Foreligger i web versjon Prosedyrer i Forsvarsdepartementet (FD)/Forsvaret – Flere endringer gjennomført mer fokus på usikkerhetsstyring gjennom hele livsløpet til prosjektene Mer detaljert dokumentasjon, blant annet angående tidsplaner – Det forventes at det vil bli flere endringer Økt fokus fra FD som prosjekt- og prosesseier (Nok en) FLO omorganisering som kan påvirke prosessen – Easy Risk Manager

12 15.07.201411 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics Aktiviteter/Leveranser (forts) Konferanse for prosjektledere og prosjektkoordinatorer gjennomført (2008) PRINSIX (Forsvarets felles prosjektstyringssystem) – Rammeverk for hvordan Forsvarets prosjekter skal gjennomføres – Gir råd i forbindelse med styring og gjennomføring – Ny avtale i forbindelse med utdanning i 2011

13 15.07.201412 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics Erfaringer Spørreundersøkelsene tidligere har avdekket at Forsvaret har gode metoder og verktøy, MEN vi klarer likevel ikke å gjennomføre usikkerhetsstyring godt nok i praksis – Tid og økonomi Mulige årsaker: – Ressursmangel – Organisasjonsendringer (stadig endring av ansvar for gjennomføring av prosjekt) – Manglende ’usikkerhetskultur’ det vil si at det blir sett på som ’feigt’ å flagge usikkerhet – Manglende konsekvenser for prosjektpersonell når mål ikke blir nådd (hvis prosjektet blir forsinket blir man ikke stilt til ansvar) – Manglende ledelsesfokus på prosjektenes risikoer. Prosjektledere blir gode på det de blir målt på.

14 15.07.201413 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics Erfaringer (forts) Det er relativt grunnleggende forhold som må endres hvis usikkerhetsstyring skal gjøres ’godt nok’ i praksis.

15 15.07.201414 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics ’Ny’ praksis Større fokus på usikkerhetshåndtering fra høyere nivå (prosjekteier) =>Bruk av et standard verktøy for styring av usikkerhet (?) Gjennomføring av usikkerhetsanalyser for alle prosjekter i tidlig (konsept/ definisjons) faser – Større fokus på usikkerhet i tid Kvalitetssikring av usikkerhetsanalyser gjennomført i divisjonene av FLO Investeringsstab Videre og tettere oppfølging i anskaffelses/ gjennomføringsfasen av prosjekt

16 15.07.201415 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics Veien videre Innføring av standard verktøy (Easy Risk Manager) for usikkerhetsstyring som brukes av alle prosjektledere (?) Gjennomføring av kurs i Easy Risk Manager for prosjektledere og prosjektkoordinatorer Tettere oppfølging av prosjekter på høyere nivå

17 15.07.201416 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics Konklusjoner Er Forsvarets sine mål for PUS nådd ? – Effektmål Å skape økt bevissthet om at prosjekter i sin natur er usikre og at prosjektene må forholde seg til en oppside (muligheter) og nedside (risikoer) for å sikre verdiskapning – Status: Begrenset påvirkning fra PUS prosjektet. Den økte bevisstheten har for det meste kommet fra prosjektenes mangel på måloppnåelse (tid og økonomi) og oppmerksomheten som dette har fått på høyere nivå Prosjektet skal skape resultater som kan påvirke kulturen/modenheten i Forsvaret i forhold til styring av usikkerhet i komplekse prosjekt – Status: Ikke oppfylt. Forsvaret må selv være mer proaktiv for å skape et miljø der usikkerhetsstyring får mer fokus og følges opp på alle nivåer (PL, prosjektavdelinger, prosjekt- og prosesseier (FD))

18 15.07.201417 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics Konklusjoner (forts) – Resultatmål Utarbeide et konsept for fremskaffelse av materielle kapasiteter basert på at Forsvarsdepartementet (FD) og underliggende etater jobber i en integrert investeringsprosess – Tja? Det finnes et konsept (utgitt i 2004) og ambisjonen var å tilpasse konseptet, men det er fortsatt behov for bedre integrering mellom FD og Forsvaret. Dette arbeidet er pågående. Definere riktig bruk av metoder og verktøy – Tja? Prosjektledere må bli pålagt å bruke et omforent verktøy (Easy Risk Manager) og følges opp Tidsramme: Prosjektperioden er 2007 til og med 2010 – Ja (Prosjektet forlenges ikke i tid) Kostnader (Pengebidrag og ressursinnsats) – Ja (Prosjektet har holdt seg innenfor tildelt økonomisk ramme)

19 15.07.201418 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics Konklusjoner (forts) Status på NSP sine tilsvarende mål i PUS prosjektet?

20 15.07.201419 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation Increased operational capability through efficient logistics SPØRSMÅL?????????


Laste ned ppt "15.07.20141 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 15.07.20141 NORWEGIAN ARMED FORCES Norwegian Defence Logistics Organisation."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google