Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PUS forum 30. november 2010 Trondheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PUS forum 30. november 2010 Trondheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 PUS forum 30. november 2010 Trondheim
PUS: Erfaringer og ny praksis fra Forsvaret Erik Rønning FLO Investeringsstab PUS forum 30. november 2010 Trondheim

2 Oversikt Innledning Aktiviteter/Leveranser Erfaringer Ny praksis
Veien videre Konklusjoner

3 Innledning Prosjekt ’Praktisk usikkerhetsstyring (PUS)’ i Forsvaret
Effektmål Å skape økt bevissthet om at prosjekter i sin natur er usikre og at prosjektene må forholde seg til en oppside (muligheter) og nedside (risikoer) for å sikre verdiskapning Prosjektet skal skape resultater som kan påvirke kulturen/modenheten i Forsvaret i forhold til styring av usikkerhet i komplekse prosjekt Resultatmål Utarbeide et konsept for fremskaffelse av materielle kapasiteter basert på at Forsvarsdepartementet (FD) og underliggende etater jobber i en integrert investeringsprosess Definere riktig bruk av metoder og verktøy Tidsramme: Prosjektperioden er 2007 til og med 2010 Kostnader (Pengebidrag og ressursinnsats) Er disse målene oppnådd, eller på vei til å bli oppnådd?

4 Innledning (forts) Stadig økende fokus på usikkerhetshåndtering i Forsvaret Overskridelser i både tid og økonomi Behov for å begrense følgene Mange eksempler på at usikkerhet ikke har vært godt nok ivaretatt i Forsvaret

5 ’Kong Sverre’ Fakta: Vekt: 3.475 tonn
Skroget var av italiensk eik i dimensjoner opptil 18 tommer. Prislapp: kroner Sjøsatt: 1864 Giganten var først ferdig utbygd tre år etter at det ble sjøsatt, og var blitt avlegs da det endelig sto ferdig.

6 ’Wasa’ Fakta: Sjøsatt 1628 Grunnleggende konstruksjonsfeil
Overbelastet med kanoner Kantret bare noen minutter etter at det hadde lagt ut på jomfruturen 10. august 1628. Det langt på vei intakte skroget ble funnet i 1956 og plassert på provisorisk utstilling før det kunne flytte inn på Vasamuseet i 1990, som årlig besøkes av mennesker. FLO Dele kompetanse, logistikksamarbeid, dele ressurser, dele på arbeidsoppgaver, (kostnadsbesparelse)

7 120 mm kystfort Tre 120 mm kystfort ble bygget: Kråkvåg, Nes og Meløyvær Prislapp: 2,4 mrd Åpning: slutten av 90-tallet Bestemt lagt ned: 2001

8 Undervannsanlegg torpedo
Tre anlegg oppgradert: Malangen, Herdla og Korsnes Prislapp: 1,3 mrd Åpnet: 2001 Nedlagt: 2001

9 Rødbergodden og Malangen fort

10 Aktiviteter/Leveranser
Spørreundersøkelsene Siste undersøkelse pågår nå Foreløpige resultater ? (Jan Alexander Langlo) Oppdatering av ’Veiledning i håndtering av usikkerhet’ boken Foreligger i web versjon Prosedyrer i Forsvarsdepartementet (FD)/Forsvaret Flere endringer gjennomført mer fokus på usikkerhetsstyring gjennom hele livsløpet til prosjektene Mer detaljert dokumentasjon, blant annet angående tidsplaner Det forventes at det vil bli flere endringer Økt fokus fra FD som prosjekt- og prosesseier (Nok en) FLO omorganisering som kan påvirke prosessen Easy Risk Manager

11 Aktiviteter/Leveranser (forts)
Konferanse for prosjektledere og prosjektkoordinatorer gjennomført (2008) PRINSIX (Forsvarets felles prosjektstyringssystem) Rammeverk for hvordan Forsvarets prosjekter skal gjennomføres Gir råd i forbindelse med styring og gjennomføring Ny avtale i forbindelse med utdanning i 2011

12 Erfaringer Spørreundersøkelsene tidligere har avdekket at Forsvaret har gode metoder og verktøy, MEN vi klarer likevel ikke å gjennomføre usikkerhetsstyring godt nok i praksis Tid og økonomi Mulige årsaker: Ressursmangel Organisasjonsendringer (stadig endring av ansvar for gjennomføring av prosjekt) Manglende ’usikkerhetskultur’ det vil si at det blir sett på som ’feigt’ å flagge usikkerhet Manglende konsekvenser for prosjektpersonell når mål ikke blir nådd (hvis prosjektet blir forsinket blir man ikke stilt til ansvar) Manglende ledelsesfokus på prosjektenes risikoer. Prosjektledere blir gode på det de blir målt på.

13 Erfaringer (forts) Det er relativt grunnleggende forhold som må endres hvis usikkerhetsstyring skal gjøres ’godt nok’ i praksis.

14 ’Ny’ praksis Større fokus på usikkerhetshåndtering fra høyere nivå (prosjekteier) =>Bruk av et standard verktøy for styring av usikkerhet (?) Gjennomføring av usikkerhetsanalyser for alle prosjekter i tidlig (konsept/ definisjons) faser Større fokus på usikkerhet i tid Kvalitetssikring av usikkerhetsanalyser gjennomført i divisjonene av FLO Investeringsstab Videre og tettere oppfølging i anskaffelses/ gjennomføringsfasen av prosjekt

15 Veien videre Innføring av standard verktøy (Easy Risk Manager) for usikkerhetsstyring som brukes av alle prosjektledere (?) Gjennomføring av kurs i Easy Risk Manager for prosjektledere og prosjektkoordinatorer Tettere oppfølging av prosjekter på høyere nivå

16 Konklusjoner Er Forsvarets sine mål for PUS nådd ? Effektmål
Å skape økt bevissthet om at prosjekter i sin natur er usikre og at prosjektene må forholde seg til en oppside (muligheter) og nedside (risikoer) for å sikre verdiskapning Status: Begrenset påvirkning fra PUS prosjektet. Den økte bevisstheten har for det meste kommet fra prosjektenes mangel på måloppnåelse (tid og økonomi) og oppmerksomheten som dette har fått på høyere nivå Prosjektet skal skape resultater som kan påvirke kulturen/modenheten i Forsvaret i forhold til styring av usikkerhet i komplekse prosjekt Status: Ikke oppfylt. Forsvaret må selv være mer proaktiv for å skape et miljø der usikkerhetsstyring får mer fokus og følges opp på alle nivåer (PL, prosjektavdelinger, prosjekt- og prosesseier (FD))

17 Konklusjoner (forts) Resultatmål
Utarbeide et konsept for fremskaffelse av materielle kapasiteter basert på at Forsvarsdepartementet (FD) og underliggende etater jobber i en integrert investeringsprosess Tja? Det finnes et konsept (utgitt i 2004) og ambisjonen var å tilpasse konseptet, men det er fortsatt behov for bedre integrering mellom FD og Forsvaret. Dette arbeidet er pågående. Definere riktig bruk av metoder og verktøy Tja? Prosjektledere må bli pålagt å bruke et omforent verktøy (Easy Risk Manager) og følges opp Tidsramme: Prosjektperioden er 2007 til og med 2010 Ja (Prosjektet forlenges ikke i tid) Kostnader (Pengebidrag og ressursinnsats) Ja (Prosjektet har holdt seg innenfor tildelt økonomisk ramme)

18 Status på NSP sine tilsvarende mål i PUS prosjektet?
Konklusjoner (forts) Status på NSP sine tilsvarende mål i PUS prosjektet?

19 SPØRSMÅL?????????


Laste ned ppt "PUS forum 30. november 2010 Trondheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google