Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Economic Research - PRESENTATION April 11, 2003 Utsikter for norsk og internasjonal økonomi: Hvilken vei går rentene? Roger Hammersland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Economic Research - PRESENTATION April 11, 2003 Utsikter for norsk og internasjonal økonomi: Hvilken vei går rentene? Roger Hammersland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Economic Research - PRESENTATION April 11, 2003 Utsikter for norsk og internasjonal økonomi: Hvilken vei går rentene? Roger Hammersland

2 2 Smaken av 1929?  Internasjonale aksjemarkeder og verdensøkonomien fikk smaken av 1929 da bobla sprakk i mars 2000  Vil ikke spå en verdensdepresjon som på trettitallet, men noen likheter er slående  Både tjue- og nittitallet bød på aksjebobler basert på overdreven tro på nye teknologier  Begge ganger ble aksjeoppgangen fulgt av en nesten like stor bølge av realinvesteringer  Begge ganger forsikret om at oppgangen var reell  Frykt for ettervirkninger: Kan vi oppleve en  En double Dip?  Et tapt tiår?

3 3 Internasjonal Status: USA  USA verdens lokomotiv (OECD: 52% av reel vekst i verdensetterspørselen).  USA: Økonomien inntil nå blitt holdt oppe av konsum og boligbygging  til tross for formuesfall på 7000 mrd.NOK  Refinansiering av boliglån  ekspansiv pengepolitikk: Fed fra 6.5% i desember 2000 til1.25% i desember 2002  Ekspansiv finanspolitikk  (budsjettoverskudd på 1,3% i 2000 snudd til underskudd på 3,1% for 2002 via skattelettelser og sikkerhetstiltak)  Svikter konsumet?  Svak vekst i Q4 2002  Tar investeringene over stafettpinnen?  Q4 2002 første investerings- oppgang siden Q3 2000 (2.3%).

4 4 Internasjonal status: USA  Svikter konsumet forts.  Svake tall så langt i 2003 (både januar og februar viste negative vekstrater for privat konsum, hhv - 0.2 og -0.4% )  Boligmarkedet på vei ned (igangsetting av boliger -11% i feb etter fall også i januar)  Fallet i antall sysselsatte utenom jordbruk signal om økt forsiktighet  Tar investeringene over stafettpinnen forts.  Men varige gode ordre falt med 1.2% i Februar.  Krigen i Irak holder investeringene nede

5 5 Internasjonal status: Europa verre stilt enn USA  Svak vekst og Europa verre enn USA.  Tyskland spesielt ille ute pga. sviktende innenlandsk etterspørsel  Sliter fortsatt med sammenslåingen av Vest- og Øst-Tyskland (Høy arbeidsledighet 10.5%)  ESB’s pengepolitikk kontraktiv for Tyskland ekspansiv for andre land  Vekst og stabilitetspakten hviler som en klam hånd over muligheten for å føre ekspansiv finanspolitikk  Også sterkere Euro demper eksportetterspørselen  Men: Fallende internasjonale renter virker også ekspansivt i Europa  Dessuten vanskelig å identifiserer en sammenheng mellom korte og lange renter i Europa

6 6 Internasjonal status: hovedscenario  Hovedscenario impliserer at investeringsveksten etterhvert vil ta seg opp i USA (Konsumentene ventes ikke å kaste inn håndkleet)  => Fed vil begynne sette opp sin Feds fund rente sent i høst  I Europa venter vi at lav vekst og dempede inflasjonsutsikter vil få ESB til å sette ned sin styringsrente fra dagens 2.5% til 2%, og at vekstopp- gangen vil la vente på seg.  Lange renter  Så lenge krigen ikke er avklart vil oppgangen vente på seg  Etter krigsavklaring mest sannsynlige at rentene etterhvert vil trekke noe oppover.

7 7 Internasjonal status: Men det er nok av nedsiderisiko  Bestående problemer:  Overkapasitet og høy privat gjeld  Nye bokføringsskandaler og liten tillit til det amerikanske næringsliv  Svake amerikanske og europeiske sentimentdata i det siste  SARS, Nye uroligheter  Schillers P/E kurve fortsatt høyt over historisk gjennomsnitt på 15.9(I januar 2003: 22.8)  Markedsverdien av amerikanske be- drifter var 105% av BNP for private be- drifter ved utgangen av Q3 (Gjennom- snitt 87% fra 1952)  => kan tyde på at aksjemarkedet fortsatt er overvurdert => at et eventuelt nytt krigsrally vil være svært midlertidig og avløses av ny nedgang

8 8 Hvordan påvirker verden oss?  Tradisjonelt: Eksportmarkeder  Aksjemarked  Formueseffekt  Finansieringseffekt  Vi er også en del av verden  IT, telekommunikasjon, finans  Ringvirkninger  Oljepris—viktig for Norges Bank  Kronekursen—ny erfaring  Lange renter-en sikkerhetsventil (importert ekspansiv pengepolitikk)

9 9 Norge: Data lover godt for lavere styringsrenter fremover  Fallende forventninger til økonomien signaliserte lav konsumvekst fremover  I desember falt konsumet med hele 2,2%. Kom seg noe tilbake i januar og februar, men ikke nok til å rette opp inntrykket.  kan være et resultat av mer forsiktige husholdninger og økt sparing.

10 10 Indikator varsler vanskelige tider i industrien  Statistisk Sentralbyrås generelle indikator for hvordan utsiktene i industrien bedømmes på kort sikt falt kraftig for Q4  Fallet indikerer at norsk industri kan gå en tung tid i møte

11 11 Norge: Og arbeidsledigheten stiger kraftig  Arbeidsledigheten fortsetter å stige  registret ledighet opp sesongjustert med 2.700 i mars(inkl. folk på arb. Tiltak: 3500)  problemene i norsk industri gir seg nå utslag i ledigheten  12000 permitterte i mars=>Antall ledige vil fortsette å stige fremover  Arbeidskraftundersøkelsens sesongjusterte ledighetsrate stiger jevnt og trutt  4.1 i mars  sysselsettingen på nedadgående siden august-oktober

12 12 Norge: Men kredittveksten er til besvær  År over år vekst i K falt til 8.9 i februar  Laver vekst i bedriftopplåning  Ytterligere fall hindret av komunal kredittvekst på 9.8%  Husholdningenes kredittvekst fortsatt høy(10.5%).

13 13 Norge: nye rentekutt på gang men kronesvekkelse kan dempe behovet  NHO, LO og YS kommet til enighet om et tariffmessig tillegg på 0.5% for 2003.  Overheng + avtalte tillegg fra i fjor for i år : 3.1%  lønnsglidning 1,2.-1,5% => 4,6-4,9%  Men fortsatt gjenstår staten og kommunene  UHO gått med på inntektspolitisk samarbeid.  Kommunene svært anstrengt økonomi  Vårt hovedscenario basert på data, tale og lønnsoppgjør  50 bp den 30 april med videreføring av dagens ”easing bias”  Deretter nye 50 bp, enten i juni eller i august  Risiko  Signifikant svekkelse av kronen  Norges Banks inflasjonsrapport  Hovedscenario: uendret rente(5,5%) og valutakursen satt lik gjennom- snittet for februar gav inflasjonsprog- nose to år frem i tid under målet.  Alternativt scenario der rente og valutakurs var satt i hht. markedets forventninger gav derimot prognose over målet.  Kan tyde på at Norges Bank ser for seg en rentebunn på 5.25-4.75% => et kutt før sommeren.  Men, må ikke glemme Gjedrem på Gaustad)  ”De meget lave rentene blant våre handelspartnere reflekterer en situasjon med lav vekst, høy arbeidsledighet og risiko for en langvarig nedgang med deflasjon. Det er en situasjon vi må tilstrebe å unngå”

14 14 Norge: Hva med de lange rentene?  Innenlandsk kanal  Markedet priser inn 100 nye bp fra Norges bank og dette synes realistisk ut ifra NB retorikk => det meste er allerede tatt ut  Nedsiderisikofaktorer: Krigen i Irak, SARS, internasjonal utvikling og ikke minst boligmarkedet  Utenlandsk kanal  så lenge varigheten av krigen er usikker, vil rentene trolig fortsette å falle  Vårt hovedscenario impliserer gjeninnhenting av internasjonal økonomi og en kortvarig krig => høyere lange renter etterhvert  Bør en binde renta?  Risikofaktorer:  SARS og Svak internasjonal økonomi(Double Dip i USA)

15 15 Konsekvenser for prosjekttilgang  Andelen av private FOU midler ca. 20-30% (Kyrre Johansen NFR)  => norske forskningsmidler forholdsvis lite konjunkturfølsom, men nedgangskonjunktur => en viss nedskalering av FOU virksomhet  Statlige initiativ fungerer delvis motkonjunkturelt  Skattefunn(bedrifter får fradrag for opptil 25% av FOU kostnadene)  6-rammeprogram for EU midler (Via EØS tilknytningen)

16 16 Disclaimer Disclaimer HMCT Trading Handelsbanken Capital Markets is a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) ('Handelsbanken'), registered in Stockholm Sweden, No 502007-7862. This research report has been prepared by Handelsbanken and is taken from trade and statistical services and other information which we consider to be reliable. We do not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such. No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of Handelsbanken and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. Handelsbanken, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in any of the investments mentioned and may from time to time deal in such investments. Affiliates of Handelsbanken may provide securities, investment banking and corporate finance advice to any of the companies mentioned. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. The distribution of this document in any jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. No part of this research report may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of Handelsbanken. By accepting this report you agree to be bound by the foregoing limitations. Handelsbanken is regulated in the United Kingdom by FSA. In the United States This information has been prepared by Svenska Handelsbanken and is solely for use by "Major US Institutional Investors", as defined by Rule 15a-6 of the US Securities Exchange Act of 1934.


Laste ned ppt "Economic Research - PRESENTATION April 11, 2003 Utsikter for norsk og internasjonal økonomi: Hvilken vei går rentene? Roger Hammersland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google