Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn 1 Smartere Sammen Jostein Sveen og Geir Guttormsen SINTEF Teknologi og samfunn Norsk senter for prosjektledelse, Oslo, 16-03-2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn 1 Smartere Sammen Jostein Sveen og Geir Guttormsen SINTEF Teknologi og samfunn Norsk senter for prosjektledelse, Oslo, 16-03-2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn 1 Smartere Sammen Jostein Sveen og Geir Guttormsen SINTEF Teknologi og samfunn Norsk senter for prosjektledelse, Oslo, 16-03-2007 endringsverktøy for petroleumsindustrien

2 Teknologi og samfunn 2 Bakgrunn - Oljebransje i endring Eldre installasjoner rives parallelt med utbygging Norsk oljeindustri internasjonaliseres Store reservoar tømmes - marginale felt i fokus Tilgang på personell vs. effektivitet og inntjening Ny teknologi muliggjør raskere og bedre beslutninger flytting av funksjoner fra offshore til land nye arbeidsprosesser Integrerte operasjoner (IO) Struktur- og kulturendringer

3 Teknologi og samfunn 3 Smartere sammen – et endringsverktøy Nøkkelbegreper OU-prosess MTO Medvirkning og eierskap Aksjonsforskning – ledelse, ansatte og ekstern 3. part Samhandling på tvers av organisatoriske og faglige grensesnitt Tre perspektiver på endring Toppstyrt (Planned approach) Fremvoksende (Emergant approach) Smartere sammen

4 Teknologi og samfunn 4 1: Forankring, info og behovsavklaring 1.Ledelsesforankring 2.Partsforankring 3.Etablering av referansegruppe 4.Info til berørte parter

5 Teknologi og samfunn 5 2: Ståstedsanalyse 1.Valg av analyseverktøy 2.Bedriftsanalyse – ståsted og behov 3.Resultatformidling – hovedutfordringer og muligheter 4.Forming av utviklingsarena

6 Teknologi og samfunn 6 3: Utviklingsarena 1.Gjennomføring av 1/2 dag – 2 dagers workshop (søkekonferanse/modelleringskonferanse) Alle relevante grensesnitt Bruk av relevante verktøy Egenskaper ved verktøy Gruppeprosesser Plenumsprosesser Faglige presentasjoner Bruk av ”sosiale virkemidler” 2.Etterarbeid Tydeliggjøre og systematisere tiltaksbeskrivelser fra samling(ene) Bruk av ”interaktive rapporter” til alle bidragsytere

7 Teknologi og samfunn 7 4: Gjennomføre tiltak 1.Etablering av arbeidsgrupper 2.Bruk av eksisterende systemer 3.Info/tilbakemelding ang. status til alle bidragsytere

8 Teknologi og samfunn 8 5: Evaluering 1.Gjennomføring av ”post-undersøkelse”/analyse 2.Utarbeidelse av sluttrapport 3.Formidling av resultater til alle bidragsytere 4.Publisering


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn 1 Smartere Sammen Jostein Sveen og Geir Guttormsen SINTEF Teknologi og samfunn Norsk senter for prosjektledelse, Oslo, 16-03-2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google