Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

endringsverktøy for petroleumsindustrien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "endringsverktøy for petroleumsindustrien"— Utskrift av presentasjonen:

1 endringsverktøy for petroleumsindustrien
Smartere Sammen Jostein Sveen og Geir Guttormsen SINTEF Teknologi og samfunn endringsverktøy for petroleumsindustrien Norsk senter for prosjektledelse, Oslo,

2 Bakgrunn - Oljebransje i endring
Eldre installasjoner rives parallelt med utbygging Norsk oljeindustri internasjonaliseres Store reservoar tømmes - marginale felt i fokus Tilgang på personell vs. effektivitet og inntjening Ny teknologi muliggjør raskere og bedre beslutninger flytting av funksjoner fra offshore til land nye arbeidsprosesser Struktur- og kulturendringer Integrerte operasjoner (IO)

3 Smartere sammen – et endringsverktøy
Nøkkelbegreper OU-prosess MTO Medvirkning og eierskap Aksjonsforskning – ledelse, ansatte og ekstern 3. part Samhandling på tvers av organisatoriske og faglige grensesnitt Tre perspektiver på endring Toppstyrt (Planned approach) Fremvoksende (Emergant approach) Smartere sammen

4 1: Forankring, info og behovsavklaring
Ledelsesforankring Partsforankring Etablering av referansegruppe Info til berørte parter

5 2: Ståstedsanalyse Valg av analyseverktøy
Bedriftsanalyse – ståsted og behov Resultatformidling – hovedutfordringer og muligheter Forming av utviklingsarena

6 3: Utviklingsarena Gjennomføring av 1/2 dag – 2 dagers workshop (søkekonferanse/modelleringskonferanse) Alle relevante grensesnitt Bruk av relevante verktøy Egenskaper ved verktøy Gruppeprosesser Plenumsprosesser Faglige presentasjoner Bruk av ”sosiale virkemidler” Etterarbeid Tydeliggjøre og systematisere tiltaksbeskrivelser fra samling(ene) Bruk av ”interaktive rapporter” til alle bidragsytere

7 4: Gjennomføre tiltak Etablering av arbeidsgrupper
Bruk av eksisterende systemer Info/tilbakemelding ang. status til alle bidragsytere

8 5: Evaluering Gjennomføring av ”post-undersøkelse”/analyse
Utarbeidelse av sluttrapport Formidling av resultater til alle bidragsytere Publisering


Laste ned ppt "endringsverktøy for petroleumsindustrien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google